Z Polskiego Funduszu Rozwoju do funduszu private equity: Paweł Borys dołącza do zespołu inwestycyjnego MCI

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Z Polskiego Funduszu Rozwoju do funduszu private equity: Paweł Borys dołącza do zespołu inwestycyjnego MCI

Udostępnij:

Paweł Borys rezygnuje z funkcji prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju i dołącza do zespołu inwestycyjnego MCI w roli partnera zarządzającego. Wspólnie z założycielem funduszu Tomaszem Czechowiczem będzie realizował strategię budowy funduszu private equity nowych technologii w regionie CEE. Paweł Borys to menedżer z 24-letnim doświadczeniem w inwestycjach oraz zarządzaniu w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych. Obejmie funkcję prezesa zarządu MCI Capital TFI S.A. oraz wiceprezesa zarządu MCI Capital ASI S.A.

26 marca Rada Nadzorcza MCI Capital ASI S.A. powołała Pawła Borysa na stanowisko wiceprezesa zarządu spółki z dniem objęcia funkcji 8 kwietnia 2024 r. Jednocześnie z tą samą datą Rada Nadzorcza MCI Capital TFI S.A. powołała Pawła Borysa na funkcję prezesa zarządu MCI Capital TFI S.A. oraz Tomasza Czechowicza na funkcję wiceprezesa zarządu. Tomasz Czechowicz i Paweł Borys będą pełnili w zespole inwestycyjnym rolę partnerów zarządzających inwestycjami private equity funduszy MCI.

– Z Pawłem Borysem poznaliśmy się jeszcze podczas debiutu MCI na giełdzie w 2001 roku. Był wtedy jednym z najlepszych polskich zarządzających funduszami inwestycyjnymi w firmie DWS. Od lat znany jest też jego wkład w rozwój polskiej branży venture capital i private equity. Dołączenie tak doświadczonego menedżera do naszego zespołu skokowo wzmocni potencjał wzrostu MCI. Wspólnie mamy ambicję przyspieszenia rozwoju MCI i zbudowania naszej pozycji jako jednego z liderów cyfrowych inwestycji private equity w Europie – mówi Tomasz Czechowicz, partner zarządzający i założyciel MCI.

Paweł Borys jest menedżerem 24-letnim profesjonalnym doświadczeniem w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych. Pracował w Erste Banku, Deutsche Banku, AKJ Investment TFI, PKO Banku Polskim i PFR. Specjalizuje się w inwestycjach, budowaniu strategii, usługach finansowych, nowych technologiach oraz reorganizacjach i integracjach. Zarządzał funduszami rynku publicznego, realizował strategiczne M&A i inwestycje private equity o wartości ponad 20 mld zł. Posiada szerokie doświadczenie korporacyjne w zarządzaniu organizacją oraz jako członek ponad 20 rad nadzorczych, w tym 3 banków i 2 TFI.

Był liderem lub uczestniczył w takich projektach jak m.in. transformacja PKO Banku Polskiego, restrukturyzacja i nowa strategia Kredobank na Ukrainie, stworzenie joint-venture pomiędzy eService i EVO Payments International, utworzenie BLIK, utworzenie Grupy PFR i transformacja polskich instytucji rozwojowych, stworzenie programu Pracowniczych Planów Kapitałowych, realizacja Tarczy Finansowej PFR w czasie pandemii, budowa największej w regionie platformy inwestycji w fundusze PE/VC w PFR Ventures, utworzenie Chmury Krajowej w partnerstwie z Google i Microsoft oraz Centralnego Domu Technologii.

–  Tomasz Czechowicz zbudował w MCI bardzo profesjonalny zespół, zaś sam fundusz ma świetne długoterminowe wyniki inwestycyjne. Co ważne, MCI posiada szereg przewag nad innymi funduszami private equity. Należy do nich elastyczny horyzont inwestycyjny, doskonała wiedza w branży nowych technologii, stabilna baza kapitałowa i międzynarodowe doświadczenie. Cieszę się, że będę mógł wykorzystać w MCI swoje doświadczenie i budować dalszy sukces firmy. Cel jest jeden: realizować dobre inwestycje i budować jeden z najlepszych technologicznych funduszy private w Europie – powiedział Paweł Borys, partner zarządzający i chief investment officer w MCI.

Czytaj także: