Zacznij.biz – I etap konkursu zakończony

Dodane:

Lech Romański Lech Romański

Udostępnij:

22 stycznia 2012 roku oficjalnie zakończył się pierwszy etap konkursu Zacznij.biz – przyjmowanie zgłoszeń. Spośród niemal 100 zgłoszonych pomysłów do kolejnego etapu zakwalifikowało się prawie 80, z czego ponad połowa to pomysły lub projekty zgłoszone w konkursie „Twój biznes w nowej odsłonie”.

22 stycznia 2012 roku oficjalnie zakończył się pierwszy etap konkursu Zacznij.biz – przyjmowanie zgłoszeń. Spośród niemal 100 zgłoszonych pomysłów do kolejnego etapu zakwalifikowało się prawie 80, z czego ponad połowa to pomysły lub projekty zgłoszone w konkursie „Twój biznes w nowej odsłonie”.

Jak ocenia Szymon Kurzyca – ekspert LBA, pomysłodawcy coraz lepiej rozumieją rynek aniołów biznesu oraz specyfikę działania prywatnych inwestorów. W porównaniu do poprzedniej edycji Konkursu Zacznij.biz, pomysły zgłoszone do trwającego obecnie Konkursu są dla inwestorów bardziej atrakcyjne. W dużo większym stopniu bazują na rozwiązaniach zaawansowanych technologicznie, posiadają realny potencjał wejścia na rynek, a także dają inwestorom szansę na uzyskanie wysokich zwrotów. Potwierdzeniem jakości zgłoszonych projektów jest duży odsetek projektów, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu Konkursu.

Autorzy pomysłów, które pomyślnie przeszły pierwszą selekcję, zostali zaproszeni do udziału w Innowatorium, tj. warsztatach, podczas których eksperci współpracujący z Lewiatan Business Angels podzielą się z nimi wiedzą niezbędną do prawidłowego opracowania biznes planu. Podczas warsztatów oprócz podstawowych zagadnień dotyczących biznes planu, omówione zostaną szczegółowo wszystkie jego elementy, m.in.: executive summary, rynek i konkurencja czy plan finansowy.

Po zakończeniu pierwszego Innowatorium, pomysłodawcy będą mieli możliwość dopracowania zgłoszonych do konkursu pomysłów/projektów w oparciu o uzyskaną podczas Innowatorium wiedzę. W kolejnym etapie projekty zostaną ocenione przez jury konkursowe, a autorzy najlepszych wezmą udział w drugim Innowatorium. Celem kolejnych warsztatów będzie  przygotowanie pomysłodawców do skutecznej prezentacji projektów przed potencjalnymi inwestorami.

Najbardziej obiecujące pomysły, zgłoszone do obu edycji tegorocznego Konkursu, będą prezentowane Aniołom Biznesu podczas  Gali Finałowej, która odbędzie się w maju tego roku. W Kapitule Honorowej konkursu Zacznij.biz zasiądą: Bożena Lublińska-Kasprzak – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Henryka Bochniarz – Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik – Rektor Politechniki Warszawskiej oraz prof. Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk.

Organizatorem Konkursów jest Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Konkursy realizowane są w ramach projektu pt. „Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku aniołów biznesu w Polsce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 3 – Kapitał dla innowacji, Działanie 3.3  – Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, Poddziałanie 3.3.1 – Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu.

źródło: informacja prasowa