Zadawaj ciekawsze pytania i osiągaj więcej. Tego nauczysz się podczas programu mentoringowego

Dodane: 23.03.2016

Ewa Korzeniewska

Udostępnij:

Ostatnimi czasy mentoring staje się popularnym trendem. Wiele firm w ramach programów menedżerskich oferuje młodym pracownikom wsparcie wewnętrznego mentora przy wdrażaniu na nowym stanowisku pracy. Na rynku możemy spotkać się również z programami organizowanymi przez niezależne organizacje.

Przykładem jest program Mentors4Starters stworzony przez Global Shapers Warsaw Hub. Do kogo skierowane są programy mentoringowe?

W dzisiejszych czasach, kiedy dostęp do informacji i ich zasób drastycznie wzrósł, a konkurencja na rynku pracy nieustannie rośnie, pracodawcy poszukują coraz to bardziej wykwalifikowanej i wyspecjalizowanej kadry. Wzrasta też liczba wyborów i decyzji, przed którymi postawieni są młodzi ludzie. Programy mentoringowe mogą być niezwykle pożyteczne w celu prawidłowego rozwoju zarówno młodych liderów, jak i całej gospodarki.

Mentoring w Europie istniał już za czasów starożytnej Grecji. Idea ta sportretowana była w Odysei Homera, w której na czas podróży Odyseusz pozostawił swojego syna Telemacha pod opieką przyjaciela – Mentora. Ta relacja zdefiniowała mentoring jako proces, w którym starsza osoba pomaga, doradza i ukierunkowuje młodego człowieka. Mimo że początkowo proces ten prowadzony był przez wybraną, zaufaną osobę, mentoring ewoluował i obecnie jest dostępny w ramach bardziej sformalizowanych programów, które dopasowują i kojarzą wcześniej nieznane sobie osoby.

Mentoring jest procesem nieformalnej transmisji wiedzy i kapitału społecznego w celu profesjonalnego rozwoju jego odbiorcy. Opiera się zazwyczaj na trwającej przez dłuższy czas bezpośredniej komunikacji jeden na jeden między mentorem, który ma rozległą wiedzę i doświadczenie, a osobą, która chciałaby korzystać z tych zasobów – mentee. Mentoring możemy zatem określić jako relację, w której bardziej doświadczona osoba, np. lider biznesu, pomaga drugiej – daje wskazówki, jak lepiej wykonywać pracę, podjąć prawidłowe wybory, czy rozwinąć karierę.    

Udział w programie mentoringowym może być dużym wyróżnikiem na rynku pracy, biorąc pod uwagę wszystkie jego korzyści. Często jest związany ze wsparciem i konsultacją w budowaniu indywidualnej ścieżki kariery, transferem wiedzy od liderów biznesu, czy analizą indywidualnego potencjału osoby i możliwość budowania profesjonalnej sieci kontaktów. Ważne jest zatem, aby w pełni wykorzystać potencjał takiego programu. Niezaaplikowanie do programu, ale także nierozważne aplikowanie może być utraconą szansą.

Biorąc pod uwagę powyższe, programy mentoringowe są szczególnie przydatne dla osób, które:

  • posiadają skłonności do autorefleksji, chęć doskonalenia, poszukiwania najlepszych rozwiązań, rozwoju osobistego, poszukiwania i wykorzystywania szans;
  • mogą pochwalić się już pewnym doświadczeniem, poznały rynek pracy i wiedzą, na jakie pytania poszukują odpowiedzi;
  • mają pomysł na swoją karierę lub konkretny projekt zawodowy i chcą skonsultować go z kimś znacznie bardziej doświadczonym;
  • rozwijają własną firmę / startup i pragną skorzystać z doświadczenia i porad osób mocno osadzonych w realiach branży;
  • stoją przed kluczowym wyborem ścieżki zawodowej, rozważają zmianę zawodu/pracy lub zmianę branży.

Oprócz szczerych chęci i dotychczasowego doświadczenia bardzo istotne są trzy ostatnie z punktów przedstawionych powyżej. Wyznaczają one cel i zasadność programu mentoringowego. Bezpośrednie spotkanie z topowym menedżerem może się okazać bezużyteczne, jeżeli nie będzie się umiało mu zadać odpowiednich pytań. Co więcej, odpowiednio zadane pytania mogą wpłynąć nie tylko na rozwój uczestnika, ale też często i mentora. Taki efekt jest najbardziej satysfakcjonujący dla organizatorów programu mentoringowego.

Ponadto, organizatorzy programów mentoringowych selekcjonując uczestników do programu poszukują osób, które charakteryzują się dużym potencjałem, mogą poszczycić się ciekawym doświadczeniem i są skłonne przekazywać nabyty kapitał intelektualny innym – chętnie angażują się w różne projekty i przedsięwzięcia społeczne. W takiej sytuacji efekt programu mentoringowego oddziałuje nie tylko na jedną osobę, ale i na społeczeństwo.

Reasumując, udział w programie mentoringowym jest niezwykłą szansą. Z pewnością warto aplikować do takiego programu, ale przed aplikacją warto zastanowić się nad swoją motywacją, pożądanym kierunkiem rozwoju i sformułować potencjalną listę pytań. Jakość pytań warunkuje bowiem jakość życia. Ludzie sukcesu zadają lepsze pytania, a w rezultacie otrzymują lepsze odpowiedzi.

Ewa Korzeniewska

Współorganizatorka programu mentoringowego „Mentors4Starters” realizowanego w ramach warszawskiego oddziału Global Shapers Community – inicjatywy Światowego Forum Ekonomicznego. Zainteresowana marketingiem, nowymi technologiami i trendami.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem