Zarząd Brand24 proponuje 7,4 mln EBITDA do 2023 r.

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Zarząd Brand24 proponuje 7,4 mln EBITDA do 2023 r.

Udostępnij:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Brand24 podda pod głosowanie program opcji menedżerskich dla kluczowych pracowników i współpracowników spółki. Realizacja programu zależy od osiągnięcia celów finansowych w latach 2021-2023.

Zarząd Brand24 – globalnego dostawcy usług monitorowania mediów internetowych zaproponował zasady programu menedżerskiego na lata 2021-2023. Zgodnie z nimi spółka ma mieć w 2023 r. przychody dwukrotnie wyższe niż w 2020 r. (z 13,4 do 26,9 mln zł). W tym samym okresie EBITDA Brand24 powinna zwiększyć się z do 7,4 mln zł (wobec 2,3 mln w 2020 r.), przy czym miernikiem sukcesu w programie będzie EBITDA pomniejszona o koszty prac rozwojowych. Spółka zapowiedziała niedawno start prac nad algorytmami AI, których wdrożenie umożliwi zautomatyzowanie procesów i ulepszy analitykę narzędzia Brand24.

– Cały czas pracujemy nad ulepszaniem naszych produktów, nowymi usługami i poprawą UX. Z nowym rokiem wprowadzimy zmodyfikowany cennik, który będzie bardziej adekwatny do oferowanego zakresu usług i powinien zwiększyć naszą ekspozycję na dużego klienta korporacyjnego – zapowiada Michał Sadowski. – Mamy duże nadzieje związane z CustomReports, czyli raportami analitycznymi „szytymi na miarę”, ponieważ przy tym produkcie wartość klienta jest kilkunastokrotnie wyższa, niż w przypadku monitoringu – uzupełnia Michał Sadowski.

Brand24 od I kw. 2021 r. aktywnie wprowadza nowe, komplementarne produkty kierowane do specjalistów marketingu i PR. Są to właśnie między innymi  szyte na miarę analizy sentymentu wobec danej marki, przygotowywane przez wyspecjalizowany dział analityczny wspomagany zaawansowanymi narzędziami informatycznymi. Pozwalają one obiektywnie oceniać efekty działań marketingowych oraz porównywać skuteczność z benchmarkiem rynkowym, oraz bezpośrednią konkurencją.

Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do ochrony reputacji i monitoringu treści w internecie. Narzędzie sprzedawane globalnie w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Spółka ma dominującą pozycję na polskim rynku w swojej kategorii produktowej i z sukcesem komercjalizuje narzędzie na rynku globalnym. Z Brand24 korzystają zarówno duże światowe marki, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowanie opiniami na swój temat w internecie.