Zbadaliśmy potrzeby trójmiejskich startupów

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Zbadaliśmy potrzeby trójmiejskich startupów

Udostępnij:

Miasto Gdańsk, a tym samym Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER od wielu lat z sukcesem wspiera rozwój przedsiębiorczości. Aspiracją miasta od zawsze jest dążenie do tego, by Gdańsk stał się najlepszym miejscem w Polsce do tworzenia własnego biznesu, gdzie każdy ma równe szanse na jego realizację.

Podążając wspólną ścieżką Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER wraz z Miastem Gdańsk postanowili wykonać kolejny krok w kierunku wspierania młodych przedsiębiorców – stworzyli projekt, który pozwoli na zdobycie nie tylko wiedzy merytorycznej potrzebnej do prowadzenia własnej działalności, ale i inspiracji od najlepszych ekspertów i praktyków na rynku.

Mając świadomość, że młody biznes potrzebuje realnego wsparcia i merytorycznego zaangażowania się specjalistów z różnych dziedzin Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER zbadał obecne potrzeby trójmiejskich startupów.

– Znajomość czynników ryzyka związanych z prowadzeniem działalności czy budowanie współpracy z otoczeniem biznesowym jest bardzo ważne, szczególnie w początkowym etapie rozwoju, dlatego też postanowiliśmy zbadać świadomość trójmiejskich startupów. Dzięki przeprowadzonej diagnozie przygotowaliśmy projekt „Startup Inspire”, którego celem jest zapewnienie wsparcia merytorycznego lokalnym przedsiębiorcom. Stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i nawiązywania relacji biznesowych z wieloletnimi praktykami i ekspertami którzy na co dzień nie są na wyciągnięcie ręki dla młodych przedsiębiorców – tłumaczy Sara Miotk, koordynatorka projektu z Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER.

Badane startupy

Przebadani przedsiębiorcy to trójmiejskie firmy, które funkcjonują na polskim rynku maksymalnie cztery lata od momentu założenia działalności gospodarczej. Z badania wynika, że 70% z nich działa międzynarodowo i większość nadal poszukuje dodatkowego dofinansowania.  Tymczasem 45 % już pozyskało kapitał zewnętrzy na dalszy rozwój swojej firmy, z czego głównym źródłem finansowania były granty, dotacje unijne oraz fundusze z akceleratorów, a 20 % pozyskało kapitał od  venture capital.

– Trzeba sobie na wstępie powiedzieć bardzo otwarcie, że finansowanie typu venture nie jest dla wszystkich przedsiębiorców. Arytmetyka funduszy inwestycyjnych wymusza poszukiwanie startupów, które znacząco zwiększają swoją wycenę (i nie ma tu liniowej zależności do wzrostu przychodów). W Polsce panuje przekonanie, że dotacje są łatwo dostępne i wielu przedsiębiorców decyduje się na tym sposobie pozyskania funduszy. Jednak dotacje wiążą się z znacznymi ograniczeniami i usztywnieniem części biznesu na określony czas oraz z często istotnymi kosztami zarządzania i rozliczania dotacji, o których niewielu przedsiębiorców ma realne pojęcie – tłumaczy Mateusz Nowak, partner zarządzający NXT Ventures.

Wyzwania startupów

Według badania głównymi wyzwaniami jakie w najbliższym czasie mają przed sobą młodzi przedsiębiorcy są: poszerzenie zasięgu odbiorców, optymalizacja i skalowanie sprzedaży oraz zwiększenie rozpoznawalności marki na rynku. Zauważyliśmy również, czego wprost żaden ze startupów nie wskazał, że dużym wyzwaniem jest także zwiększenie liczebności zespołu. Ponad 65 % firm obecnie poszukuje pracowników.

Oczekiwane wsparcie

Badania potwierdzają, że oprócz pomysłu na biznes istotne są dodatkowe narzędzia oraz wsparcie merytoryczne. Głównymi obszarami, które według startupów wymagają pomocy są: marketing, sprzedaż, zarządzenie oraz branding. W obszarze marketingu najczęściej jako warte poruszenia pojawiały się tematy dotyczące promowania biznesu na portalu LinkedIn, wsparcie w tworzeniu strategii marketingowej czy sprzedaż w mediach społecznościowych. W ramach  szeroko rozumianej sprzedaży startupy wymieniały tematy związane z jej skutecznością, nowoczesnymi technikami oraz pozyskiwaniem leadów. Tymczasem zarządzanie pojawiło się w kontekście zarządzania jakością, małym zespołem czy kadrą menadżerską. Z szerokiego obszaru jakim jest branding badani przedsiębiorcy najczęściej wskazywali employer branding, wsparcie w tworzeniu strategii i co najistotniejsze promowanie marki na rynkach zagranicznych.

– Małe przedsiębiorstwa (w tym szczególnie rosnące startupy) stanowią jedną z podstaw dla rozwoju gospodarki i wzrostu innowacyjności. Z drugiej strony wiadomo, że pierwsze kilka lat jest w stanie przetrwać zaledwie część z nich. Wiedza i wsparcie bardziej doświadczonych osób jest niezwykle cenne, szczególnie kiedy mowa o zarządzaniu, sprzedaży czy marketingu. Sam produkt, nawet najlepszy na świecie, nie sprzeda się, jeśli zespół nie będzie miał wystarczających kompetencji do stworzenia dobrego produktu, ale i do dostarczenia tej wartości swojemu klientowi. Idealnie kiedy mamy świetnie dobrany zespół i wszystkie kompetencje są pokryte – mówi Marcin Młyński z Fundacji CODE:ME.

Trójmiejski ekosystem startupowy

Zebrane w badaniu informacje pokazują, że 99% przedsiębiorców uważa Trójmiasto za miejsce sprzyjające rozwojowi startupów, a 75% jednocześnie stwierdza, że Gdańsk to lepsze miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej niż inne duże miasta w Polsce. Co ciekawe, 90% młodych przedsiębiorców odpowiedziało twierdząco na pytanie czy kooperują z innymi firmami z rynku trójmiejskiego, zaś 99% współdziała z Instytucjami Otoczenia Biznesu, takimi jak Inkubatory, Parki Technologiczne czy Centra Innowacji.

– Biznes w Trójmieście nie był z mojej perspektywy jedynym wyborem, ponieważ 3 lata mieszkałem w Warszawie, doskonale poznając tamten rynek i realia pracy. Jednak decyzja padła na Gdańsk. Od początku chcieliśmy budować firmę w aglomeracji, w której ekosystem startupowy jest znacznie bardziej kameralny, choć pod żadnym względem nie odstaje od wielkich metropolii. Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER to miejsce, które świadomie wybraliśmy do rozwoju swojego biznesu i był to również strzał w dziesiątkę. Zaczynając od 3 osób i biura 20 m2 – jako malutki startup, do powierzchni ponad 200 m2, które obecnie niezbędne są nam do rozwoju naszego projektu – mówi Piotr Nowosielski z Just Join IT.

Badane startupy jako jedną z najczęściej wybieranych do współpracy instytucji otoczenia biznesu wskazały Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER.

– Cechami jakie najbardziej cenią w naszej instytucji młodzi przedsiębiorcy są szeroka sieć kontaktów, pomocny zespół oraz różnorodność wydarzeń. Ponad połowa badanych wskazała również, że nawiązują współpracę z firmami mieszczącymi się w naszym budynku – dopowiada Agnieszka Ignaczak, specjalista z Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER.

Startup Inspire

Inspiracji można szukać wszędzie. Najlepiej jednak uczyć się od tych, którzy przeszli już przez kręte ścieżki biznesowe i dziś odnoszą sukcesy. Startup Inspire to projekt stwarzający możliwość spotkania, wymiany doświadczeń, rozmowy czy zadania pytań praktykom i ekspertom, na co dzień niedostępnym dla startupów. Podczas pilotażowej edycji odbędzie się sześć wydarzeń: trzy spotkania złożone z części praktycznej i warsztatowej oraz trzy webinary. Pierwszy webinar w temacie „Sprzedaż produktów na rynki zagraniczne” z Łukaszem Turczyńskim dyrektorem sprzedaży w InPost SA, gdzie odpowiedzialny jest za rozwój usług kurierskich oraz Paczkomatów w segmencie SME oraz Strategicznych Klientów Międzynarodowych, zaplanowany jest na 1 października (wtorek) 2019.

Organizatorami projektu są Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER oraz Miasto Gdańsk. Szczegóły dotyczące wydarzeń oraz prelegentów dostępne na: www.inspire.inkubatorstarter.pl

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER to 15-tysięczna społeczność, którą łączy idea przedsiębiorczości. Do STARTEROWEGO grona należą: dzieci, młodzież, nauczyciele, początkujący i doświadczeni przedsiębiorcy oraz mentorzy. Z wielofunkcyjnej przestrzeni STARTERA skorzystało już ponad 500 startupów, a ponad 70 firm wynajęło przestrzeń na warunkach komercyjnych. STARTER odpowiada za projekty edukacyjne i wspierające biznes, takie jak: Social Media Show, Clipster, Lekcje Przedsiębiorczości czy BeZee. W tym miejscu pierwsze kroki stawiały między innymi firmy: SentiOne, Everytap, Solwit SA, Quantum Lab czy Let’s Deliver. W styczniu 2020 roku STARTER obchodził będzie 8-lecie otwarcia siedziby przy ul. Lęborskiej 3b.

STARTER jest prowadzony i finansowany przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości, której fundatorem jest Miasto Gdańsk.

Artykuł sponsorowany