Zmiany na Zalando. Wszystkie marki będą musiały działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Zmiany na Zalando. Wszystkie marki będą musiały działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Udostępnij:

Zalando jest pierwszą platformą, która zastosowała moduł Higg Brand & Retail Module stworzony przez Sustainable Apparel Coalition, dzięki któremu ocena zrównoważonego rozwoju będzie obowiązkowa dla marek własnych firmy oraz marek partnerskich

Zalando, Sustainable Apparel Coalition (SAC) i Higg Co ogłosiły dzisiaj nową współpracę w celu szybszego stworzenia globalnego standardu zrównoważonego rozwoju w branży modowej. Zalando jest pierwszą platformą, która zastosowała ulepszoną wersję modułu SAC Higg Brand & Retail Module (Higg BRM), aby wprowadzić obowiązkową ocenę zrównoważonego rozwoju dla marek prowadzących sprzedaż poprzez platformę firmy.

Dążąc do zmiany całej branży, Zalando będzie pozyskiwać porównywalne dane dotyczące zrównoważonego rozwoju od swoich marek partnerskich, aby zrozumieć wyzwania branży, zarówno na poziomie poszczególnych firm, jak i całego przemysłu. Dane Higg BRM pomogą Zalando zidentyfikować trendy i zbadać, w jaki sposób opracować rozwiązania sprzyjające istotnej i trwałej poprawie współpracy z markami partnerskimi.

Higg BRM to narzędzie, które zapewnia markom i sprzedawcom kompleksowy sposób oceny ich wyników pod kątem aspektów etycznych i środowiskowych, takich jak prawa człowieka, uczciwe płace lub emisja CO2. Jego użytkownicy mogą wyznaczać sobie cele związane ze zrównoważonym rozwojem na podstawie uzyskanych wyników. Wszyscy członkowie koalicji SAC, zarówno marki, jak i detaliści, będą w końcu używać narzędzia Higg BRM do mierzenia wyników i postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju, umożliwiając branży odzieżowej porównywanie zrównoważonego rozwoju pomiędzy markami.

– Jako wiodąca europejska platforma modowa i lifestyle’owa, chcemy podnieść poprzeczkę i jako pierwsi wskazać naszym partnerom kierunek, w jakim powinni podążać, aby spróbować stawić czoła najważniejszym dziś problemom – zmianom klimatycznym, eksploatacji zasobów i łamaniu praw pracowników. W ramach naszej strategii zrównoważonego rozwoju do.MORE, wprowadziliśmy obowiązkowe oceny dotyczące aspektów etycznych i zrównoważonego rozwoju dla naszych marek partnerskich. Higg BRM pomoże nam osiągnąć cel polegający na ciągłym podnoszeniu standardów etycznych i do 2023 roku współpracować tylko z partnerami, którzy się z nimi zgadzają – powiedziała Kate Heiny, dyrektor ds. Zrównoważonego rozwoju w Zalando.

– Decyzja Zalando, aby wymagać od marek partnerskich korzystania z narzędzia Higg BRM, przyspieszy wprowadzenie w branży systemu ustandaryzowanej oceny zrównoważonego rozwoju. W ten sposób możemy wdrożyć i osiągnąć trwałą zmianę – powiedziała Amina Razvi, Dyrektor Wykonawczy SAC.

„Zrównoważony rozwój” to pojęcie o wielu znaczeniach. Trudno je jednoznacznie zdefiniować, a jeszcze trudniej zrozumieć. Na rynku istnieją setki certyfikatów, etykiet i inicjatyw, a ich podejście do zrównoważonego rozwoju bywa różne. Marki i detaliści mają własne oceny i różne cele. Branży brakuje wspólnej metody pomiaru zrównoważonego rozwoju. Higg Co, niezależna firma technologiczna, została wydzielona z SAC w 2019 r., aby wypełnić tę lukę i opracować technologię stojącą za indeksem Higg i jej pakietem narzędzi branżowych, w tym Higg BRM, w celu przyspieszenia zrównoważonego rozwoju globalnego łańcucha dostaw, poczynając od branży modowej. Higg Co współpracuje z Zalando, aby wspierać firmę i jej partnerów we wdrażaniu systemu Higg BRM.

– Higg BRM ustanowi globalny standard dla marek modowych i sprzedawców, aby oceniać poziom zrównoważonego rozwoju i mówić o nim – powiedziała dyrektor Heiny. – Po raz pierwszy będziemy mieć porównywalne dane dla poszczególnych marek, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy i wspólnie pracować nad rozwiązaniami. SAC jako niezależna organizacja o globalnej strukturze jest w stanie wprowadzić tę niezbędną zmianę w branży modowej.

SAC jest koalicją na rzecz zrównoważonego rozwoju w branży odzieżowej, obuwniczej i tekstylnej. 250 globalnych członków koalicji współpracuje w celu opracowania Indeksu Higg, zestawu pięciu narzędzi oceny zrównoważonego rozwoju, które biorą pod uwagę wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego, identyfikują obszary wymagające poprawy i umożliwiają przejrzystość środowiskową i społeczną, której oczekują konsumenci. Higg Co rozwija platformę technologiczną obsługującą Indeks Higg.

– Kryzys wywołany pandemią koronawirusa uzmysłowił nam bardziej niż kiedykolwiek wiele wyzwań, którym branża musi stawić czoła – powiedziała dyrektor Razvi. – Utrzymanie silnych relacji biznesowych, przywództwo z naciskiem na zrównoważony rozwój i poszanowanie zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia pracowników na całym świecie, oraz wykorzystywanie zrównoważonego rozwoju jako elementu odbudowy branży będzie miało dla niej kluczowe znaczenie.