Zmiany w zakresie opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych

Dodane: 08.10.2014

Informacja prasowa

Udostępnij:

W dniu 17 września 2014 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzającą m.in. regulacje przewidujące opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (ang: Controlled Foreign Corporations – „CFC”).

Chociaż pierwotnie Ministerstwo Finansów zakładało opodatkowanie „CFC” od początku 2015 r., to z uwagi na brak publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw do końca września br., w przypadku większości podatników uregulowania dotyczące „CFC” będą miały zastosowanie od 1 stycznia 2016 r.

Ustawa nowelizująca zakłada bowiem, że regulacje dotyczące opodatkowania w Polsce dochodów osiąganych przez zagraniczne spółki kontrolowane wchodzą w życie „pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw”. 

Tym samym, w przypadku osób fizycznych i spółek kapitałowych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przepisy dotyczące „CFC” nie będą miały zastosowania do końca 2015 r.

Powyższe wynika również z treści art. 9 nowelizującej ustawy. Wskazuje on, iż nowe przepisy dotyczące „CFC” należy stosować począwszy od roku podatkowego zagranicznej spółki, który rozpoczął się nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie tych przepisów.

Niemniej jednak, chociaż przepisy w obecnym kształcie będą miały zastosowanie dopiero od 1 stycznia 2016 r., istnieje możliwość, że zostaną one zmienione przed dniem 30 listopada br. w celu przywrócenia pierwotnie zakładanego terminu wejścia w życie na dzień 1 stycznia 2015 r. 

Tax Alert z dnia 30 czerwca zawiera szczegóły dotyczące konsekwencji dla podatników wynikające z wejścia w życie przepisów o „CFC”.