„Zmieniliśmy się dzięki akceleracji”. Founderzy o uczestnictwie w programie Wschodniego Akceleratora Biznesu

Dodane:

Adam Sawicki, Redaktor prowadzącyRedaktor prowadzący MamStartup Adam Sawicki

„Zmieniliśmy się dzięki akceleracji”. Founderzy o uczestnictwie w programie Wschodniego Akceleratora Biznesu

Udostępnij:

Czy udział w programie akceleracji faktycznie przyspiesza rozwój startupów? Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości – przyspiesza! Jak bardzo? Między innymi o to zapytałem uczestników programu organizowanego przez Wschodni Akcelerator Biznesu.

Techno Soccer Academy: udział w WAB pomógł nam w walidacji pomysłu

Techno Soccer Academy to system szkolenia piłkarskiego w 4 kluczowych obszarach (technika, taktyka, mentalność, motoryka) na 3 poziomach (teoria, symulacja, praktyka) w oparciu o aplikację mobilną oraz wirtualne treningi z wykorzystaniem technologii VR. Jego pomysłodawcą jest Wiktor Roszkowski.

Techno Soccer Academy przed i po akceleracji

Dołączając do Wschodniego Akceleratora Biznesu, Wiktor Roszkowski miał niemal wszystko, żeby ruszyć z projektem – pomysł, zespół i zainteresowanie rynku. Nie miał jednak rozbudowanego modelu biznesowego, prototypu aplikacji, ani środków finansowych, które pozwoliłyby na realizację Techno Soccer Academy. To skłoniło go do wzięcia udziału w programie akceleracji organizowanym przez WAB.

Mój rozmówca zdradza, że dzięki akceleracji osiągnął wiele strategicznych celów. Wśród nich wymienia:

  • Walidację pomysłu,
  • Dopracowanie modelu biznesowego,
  • Zbudowanie MVP
  • Podpisanie listu intencyjnego z akademiami i szkółkami, a co za tym idzie pozyskanie grupy early adopters i konsultantów,
  • Pozyskanie dofinansowanie z poddziałania 1.1.2.

Wspomniane środki Wiktor Roszkowski przeznaczy w głównej mierze na budowę zespołu, dopracowanie produktu oraz jego promocję i sprzedaż. Obecnie przygotowuje się do startu realizacji projektu oraz rozmawia z potencjalnymi inwestorami.

Chcesz? Kupisz? Weźmiesz? Zapytaj klienta

Gdy zapytałem mojego rozmówcę, czego nauczył się w trakcie programu akceleracyjnego, odpowiedział, że mentorzy pomogli mu zrozumieć, że „to co Tobie wydaje się najlepsze, nie zawsze będzie najlepsze w oczach Twoich klientów”.

– Poprzez określenie szczegółowego planu do realizacji w trakcie akceleracji oraz bliskiej współpracy z naszymi przyszłymi klientami udało nam się zbudować propozycję wartości, która odpowiada bardzo dokładnie problemom naszych klientów – mówi Wiktor Roszkowski. Wśród największych zalet WAB wymienia „możliwość czerpania wiedzy od kompetentnych ludzi z doświadczeniem w rozwoju startupów oraz wsparcie przy budowie MVP produktu”.

Myślisz o akceleracji? Skompletuj zespół

Pomysłodawca Techno Soccer Academy ma również kilka rad dla tych, którzy myślą o udziale w akceleracji. Brzmią one następująco: „Polecam przede wszystkim bliską współpracę i budowę propozycji wartości w oparciu o rozmowy z potencjalnymi klientami i rynkiem. Równie ważne są skompletowanie kompetentnego zespołu, który zapewni wsparcie we wszystkich kluczowych obszarach funkcjonowania biznesu, oraz efektywna koordynacja zadań i organizacja pracy”.

4Dustry: Stworzyliśmy MVP i pozyskaliśmy finansowanie

4Dustry to platforma Przemysłu 4.0 skierowana do przedsiębiorstw w Polsce. Pomaga im między innymi zarządzać procesem produkcji w modelu zakładów rozproszonych, a także skrócić czas potrzebny do znalezienia klienta i realizacji zamówienia. Projekt realizują Łukasz Przybysz i Robert Hajkowski.

Od pomysłu do realizacji

– Przed inkubacją nasz startup był pomysłem, który podobał się kilku potencjalnym klientom. Mieliśmy opisane podstawowe zasady działania naszego produktu, określoną koncepcję technologiczną oraz jej przyszłe zastosowanie. Naszym największym problemem było to, jak sfinansować poszczególne etapy stworzenia platformy – od strony logicznej po aspekty wizualne i funkcjonalne – mówi Łukasz Przybysz.

Aby było to trudne, bo każdy z założycieli pracował na etacie, a ich zarobki były niewystarczające, aby pokryć koszty związane z obsługą projektu. Jedyną drogą było więc znalezienie dofinansowania. Tak zespół 4Dustry trafił do Wschodniego Akceleratora Biznesu, dzięki któremu pozyskał kapitał z poddziałania 1.1.2.

– Większość środków pochłoną wypłaty dla pracowników. Środki uzyskane z dofinansowania planujemy przeznaczyć również na marketing, usługi zewnętrzne, koszty pośrednie oraz środki trwałe – zdradza Łukasz Przybysz.

Kamienie milowe – check

Ale pozyskanie kapitału nie jest jedyną korzyścią, jaką zespół 4Dustry czerpie z udziału w WAB. Mój rozmówca wyjaśnia, że proces inkubacji zmienił jego pomysł w projekt z dopracowanym modelem biznesowym i zweryfikowanymi problemami oraz umożliwił opracowanie propozycji wartości. Dodatkowo zespołowi 4Dustry udało się stworzyć MVP.

A czego nauczył się od od mentorów w trakcie programu? – Dzięki inkubacji mogliśmy spojrzeć na nasz pomysł jak na biznes. Skonfrontować go z problemami, których mogliśmy nie dostrzec i rozwiązać je w trakcie trwania programu akceleracyjnego. Pomoc mentorów była nieoceniona i przyczyniła się do udoskonalenia naszej platformy – dodaje jeden z założycieli 4Dustry.

Zdradza również, że uczestnictwo w spotkaniach z mentorami poszerzyło jego wiedzę odnośnie planowania oraz prowadzenia projektów. Warsztaty pozwoliły mu przejść krok po kroku przez cały proces, osiągając tym samym wyznaczone przez WAB kamienie milowe.

RespMedical: nie mieliśmy biznesowego doświadczenia

RespMedical jest właścicielem marki Breather ONE. System Breather One umożliwia rehabilitację osób chorych na astmę, POChP (przewlekłą obturacyjną chorobę płuc) oraz osób z objawami niewydolności oddechowej po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.

Wizja. Ale co dalej?

– W momencie rozpoczęcia współpracy ze Wschodnim Akceleratorem Biznesu nasz startup i produkt był w początkowej fazie rozwoju – mówi Rafał Agatowski, CEO RespMedical. Co to konkretnie oznacza? Twórcy projektu mieli wizję, wiedzieli, co chcą osiągnąć. A mianowicie przyświecał im cel, aby stworzyć system do rehabilitacji oddechowej, który mógłby pomóc szerokiemu gronu osób z chorobami płuc.

Problem polegał na tym, że pomysłodawcy RespMedical nie mieli doświadczenia w biznesie. – Nie posiadaliśmy opracowanego biznes planu, optymalizacji kosztów czy prognozy przychodów. Nie mieliśmy wiedzy z obszaru szeroko rozumianych wystąpień publicznych czy pozyskiwania kapitału zewnętrznego na rozwój produktu – wyjaśnia mój rozmówca.

Od MVP do gotowego rozwiązania

W toku inkubacji zespół odpowiedzialny za projekt opracował MVP produktu, a była nim gra zręcznościowa sterowana oddechem połączona z seryjnym spirometrem. Do tego zwalidował model biznesowy oraz rozpoczął współpracę z pierwszymi podwykonawcami komponentów elektronicznych.

– W akceleracji uczestniczyliśmy również w szeregu szkoleń biznesowych, w których zostały podniesione nasze kompetencje osobiste, przygotowujące nas do działalności rynkowej. Dzięki temu nasz projekt zaczął prężnie się rozwijać. Ponadto udało nam się pozyskać na pokład fundusz VC Netrix Ventures, z którym podpisaliśmy umowę inwestycyjną – mówi dyrektor generalny RespMedical.

W efekcie spółka, którą zarządza, jest dziś w innym miejscu niż jeszcze kilka miesięcy temu. RespMedical ma już gotowy produkt – przenośne urządzenie do rehabilitacji oddechowej mobilnie łączące się z telefonem, tabletem, czy komputerem przechodzi już ostatnie badania laboratoryjne. System posiada także 6 gier sterowanych oddechem, które umożliwiają wykonanie wszystkich możliwych ćwiczeń oddechowych. Zaś twórcy startupu przygotowują się do uruchomienia przedsprzedaży swojego rozwiązania. Mówią mi, że nastąpi to już w grudniu.

Holistyczny rozwój

Czego nauczyłeś się od mentorów w trakcie programu akceleracyjnego? – W procesie inkubacji poznaliśmy wszystkie wymiary prowadzenia firmy związane z obsługą prawną, księgową czy podatkową. W firmie zostały uporządkowane i zdefiniowane aspekty związane z kluczowymi partnerami, budową propozycji wartości, czy prognozą przychodów i optymalizacją kosztów, co dało punkt wyjścia do dalszej pracy nad modelem biznesowym. Eksperci przygotowali nas do działalności rynkowej i wskazali kroki jakie powinniśmy podjąć, by dalej rozwijać przedsięwzięcie – mówi Rafał Agatowski.

Jego zdaniem największą zaletą uczestnictwa w programie jest możliwość walidacji swojego pomysłu, podniesienie kompetencji biznesowych, wyskalowanie modelu biznesowego oraz pomoc mentorów we wskazaniu warunków, jakie muszą być spełnione, żeby w krótkim czasie dalej się rozwinąć.

Nabór trwa

Dzięki uczestnictwie w Platformie Startowej Wschodniego Akceleratora Biznesu również Ty możesz zweryfikowały swoje założenia, dopracować model biznesowy i pozyskać finansowanie. Wystarczy, że weźmiesz udział w akceleracji – więcej szczegółów na jej temat znajdziesz tutaj.

 

Projekt „Platforma Startowa – Wschodni Akcelerator Biznesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, którego celem jest pomoc przyszłym przedsiębiorcom z regionu Polski Wschodniej.

 

Artykuł powstał we współpracy z Platformą Startową Wschodniego Akceleratora Biznesu