Zrealizowaliśmy o 20% więcej projektów niż w 2020 r. Podsumowanie 2021 r. [m]spark

Dodane:

Michał Guzowski Michał Guzowski

Zrealizowaliśmy o 20% więcej projektów niż w 2020 r. Podsumowanie 2021 r. [m]spark

Udostępnij:

Wyniki [m]spark można potraktować jak jako papierek lakmusowy dla kategorii MarTech, czyli rozwiązań technologicznych dla branży marketingu i reklamy. Na bazie współpracy z kilkudziesięcioma startupami z tej kategorii możemy bez wielkiej przesady powiedzieć, że rynek innowacji rozkwitał.

Czytasz właśnie artykuł z cyklu, w którym polskie startupy, firmy technologiczne i fundusze venture capital podsumowują 2021 rok.

Dla przybliżenia poziomu wzrostów – zrealizowaliśmy w [m]spark o 20% więcej projektów (przekroczyliśmy wolumen pół tysiąca rocznie), ponieważ przekonało się do nich o 25% więcej reklamodawców niż w poprzednim roku. Finansowo przełożyło się to na proporcjonalną dynamikę wzrostu przychodów. Reinwestujemy te środki w ramach zwiększania budżetu na R&D i planowany venture development, czyli wspólne budowanie nowych narzędzi.

Katalizatorem wzrostu okazała się oczywiście pandemia i związane z nią gwałtowne przemodelowanie wielu aspektów życia i biznesu. Oprócz kwestii związanych z komunikacją ofert do konsumenta (obszar reklamy), zdigitalizowane zostały pozostałe elementy ścieżki zakupowej, w tym obszar obsługi klienta.

W efekcie pojawiło się gigantyczne zapotrzebowanie na automatyzację różnych procesów oraz lepsze zagospodarowanie zasobów danych, jakie poszczególne firmy agregowały, ale dotychczas ich nie przetwarzały. Paradoksalnie okazało się, że duże podmioty, skupiające swój biznes na dominującym do niedawna kanale offline, mają spory dług technologiczny w odniesieniu do bardziej elastycznych „średniaków”. Remanent potencjałów rynkowych w nowym, cyfrowym środowisku sprawił, że hasło „budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki technologii” stało się mottem przewodnim w strategii wielu firm. W ten sposób [m]spark, który definiuje się jako platforma innowacji technologicznych, naturalnie stał się obiektem zainteresowania wielu marketerów.

Naszym core businessem są wdrożenia innowacyjnych strategii i narzędzi martech na rzecz klientów GroupM–dużej grupy medialnej, która we współpracy z agencjami Wavemaker, Mediacom i Mindshare obsługuje blisko 200 topowych reklamodawców w Polsce i regionie CEE.

Działania realizowaliśmy w wielu obszarach krajobrazu reklamowego jak np. programmatic buying, różnego rodzaju wtyczki wspierające e-commerce, content i influencer marketing wsparte technologicznie, gaming czy image recognition. Wykorzystujemy technologie oparte na big data i AI np. do rozwiązań związanych z geotargetowaniem, ponadto z sukcesami pracujemy nad produktami łączącymi działania marketingu online i offline.

Popyt na produkty jest duży, ale widzimy potrzebę wsparcia merytorycznego przy budowie ekosystemów martechowych w korporacjach

Liczba dostępnych rozwiązań technologicznych jest imponująca i stawia przed CMO duże wyzwanie managerskie: jak zarządzać nadmiarem danych wewnętrznych i zewnętrznych? W które narzędzia warto inwestować, aby zbudować efektywny ekosystem w firmie? Jak modelować kompetencje specjalistów w zespole?

To nie jest łatwe i wymaga wsparcia ze strony wyspecjalizowanego podmiotu. Oprócz stricte inżynieryjnych wdrożeń bardzo istotne jest budowanie kultury innowacyjności i otwarcie zespołów na zmiany. Tutaj podstawą jest edukacja i motywacja, które tłumaczą zasady działania poszczególnych technologii i inspirują do współtworzenia nowych projektów. Od 3 lat inwestujemy w organizowanie cyklów edukacyjnych, np. [m]spark Innovation Academy czy [m]spark Agency Days. Zbieramy z nich plony w ramach struktur GroupM, a w najbliższej przyszłości chcemy objąć tym programem również marketerów. Do każdej edycji zapraszamy dostawców technologii, aby prezentowali potencjał swoich rozwiązań w postaci live demo, co zdecydowanie najlepiej przekłada się na efektywność szkoleń.

Z czym będziemy się mierzyć w roku 2022?

Na pewno z większym tempem. Gwałtowny wzrost aktywności reklamodawców w środowisku online sprawia, że stawki za pozyskanie potencjalnego klienta z tzw. marketingu off-site rosną, więc bardzo istotne staje się zwiększenie szans na konwersję dzięki tzw. marketingowi on-site [wykorzystanie danych z tzw. Customer Data Platform do domknięcia procesu sprzedaży przy użyciu kanałów komunikacji w ramach własnego serwisu www czy aplikacji mobilnej].

Środowisko online cechuje duża zmienność, więc procesy monitorujące i optymalizujące muszą być uruchomione długofalowo, a nie przeprowadzone jednorazowo. Widzimy tutaj duży potencjał na wdrożenia rozwiązań z obszaru automatyzacji UX, client data platform wraz marketing automation oraz różnego rodzaju innowacyjnych wtyczek zwiększających użyteczność serwisu dla konsumenta, a jednocześnie dystansujących od konkurencji.

Na styku biznesu online i offline objawiają się e-paragony wdrażane ustawowo na polskim rynku. W połączeniu z popularnymi w naszym kraju płatnościami mobilnymi mogą stać się istotnym źródłem informacji do analiz wydatków konsumenckich na poziomie koszyka zakupowego. Wcześniej danymi dysponowały jedynie sieci handlowe i często traktowały je jako informację poufną. Teraz dzięki digitalizacji w tym obszarze dostęp mogą otrzymać również inne podmioty, w tym firmy działające w obszarze martech. Scenariuszy wykorzystania tych informacji już teraz jest dużo, a nieodległa przyszłość przyniesie tu wiele nowych zastosowań. Spodziewamy się dużej aktywności startupów oraz dużego zainteresowania producentów FMCG i retailerów.

Wybiegając nieco dalej w przyszłość szczególnie interesujące wydają się w najbliższym czasie zagadnienia związane z rozwojem rynku NFT, czyli tokenów opartych na technologii blockchain, które pozwalają na jednoznaczne przypisanie własności i przechowywanie tej informacji w sposób gwarantujący niezmienność danych historycznych. Tu szczególnie chcemy zaznaczyć swoją obecność i pokazać ciekawe rozwiązania dla marketerów. Po pierwszej fali zainteresowania i projektach obliczonych często na efekty PR-owe uwaga środowiska skupia się nad możliwościami praktycznego wykorzystania tego trendu i nowych rodzących się możliwości.

O [m]spark

[m]spark to działający na polskim rynku od 2018 r. pierwszy tego typu akcelerator dla startupów z obszaru martech. Powstał dzięki współpracy VC Knowledge HUB i holdingu mediowego GroupM.

Istotą programu akceleracyjnego [m]spark jest wsparcie merytoryczne, finansowe i sprzedażowe najlepszych projektów, które wykazują potencjał biznesowy i należą do szeroko rozumianego obszaru marketingu i nowych technologii.

[m]spark jest dla startupów pomostem między pomysłem lub nowym produktem a jego dopasowaniem do potrzeb rynku i wdrożeniem u klientów. Dodatkowo, w ramach akceleracji badane są możliwości tworzenia produktów bazujących na synergii z rozwiązaniami technologicznymi GroupM.

Autor:

Michał Guzowski, project coordinator