Zrównoważone życie w zgodzie z planetą. 4 filary strategii ESG sieci Żabka

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Zrównoważone życie w zgodzie z planetą. 4 filary strategii ESG sieci Żabka

Udostępnij:

Czego nauczyła nas pandemia? Konsumentów na pewno cierpliwości na początku „wielkiego wybuchu”, kiedy nie wszystkie produkty i usługi były dostępne od ręki tak, jak się do tego przez lata przyzwyczailiśmy. Z czasem jednak okazało się, że to przede wszystkim przedsiębiorcy będą się borykać z konsekwencjami lockdownu. Zarówno małe jak i duże firmy musiały nie tylko na nowo przemyśleć swoją strategię sprzedaży, ale także przyjrzeć się temu, jak działają u samych podstaw – pod lupę trzeba było wziąć chociażby organizację pracy, dystrybucję produktów, a także kwestie związane z utylizacją odpadów.

Pandemia uwypukliła wiele problemów, w tym problemy ekologiczne, a zarazem wpłynęła na zmianę zachowań konsumenckich. Klienci stali się m.in. bardziej świadomi pochodzenia produktów, ich wpływu na środowisko, i – jak nigdy wcześniej – zaczęli zwracać uwagę na sposób, w jaki duże firmy realizują swoje cele. Jednocześnie doświadczenia minionego roku skłoniły wiele firm do nowego spojrzenia na otoczenie. Żabka była już w trakcie wyznaczenia nowych, ambitnych celów rozwoju i zdefiniowania kompleksowej strategii odpowiedzialności. To działanie wpisało się także w nowe wyzwania.

Nic dziwnego, że Żabka postawiła na kompleksową reformę swoich działań liczba punktów sprzedaży stale się powiększa, a sam brand staje się coraz bardziej rozpoznawalny i zakorzeniony w świadomości klientów. Rozpoznawalność i sympatia nie oznaczają jednak taryfy ulgowej – konsumenci wymagają więcej, np. aby wszystkie sklepy brały odpowiedzialność za swoich pracowników i aby niwelowały tworzony każdego dnia ślad węglowy.

W związku z tymi oczekiwaniami Żabka postanowiła prowadzić działalność w zgodzie z planetą. Podjęcie zdecydowanych działań ma ułatwiać Strategia Odpowiedzialności, na którą składają się 4 filary i wyłonione w ramach nich  kluczowe obszary działania.

Zrównoważone życie w zgodzie z planetą. 4 filary strategii ESG sieci Żabka

I filar – Zrównoważony styl życia

Pierwszy filar ma na celu ułatwienie klientom zmiany ich codziennych nawyków na lepsze – dla nich i dla całej naszej planety. Żabka postanowiła m.in. podwoić sprzedaż produktów marki własnej promujących zdrowy i zrównoważony styl życia do 2025 roku. Dodatkowo firma zamierza zwiększyć udział produktów roślinnych (plant-based) marek własnych w wartości sprzedaży do 20% do 2023 roku (wartość bazowa 2020: 16%).

Kolejnym zobowiązaniem sieci jest zmniejszenie o 25% wagi marnowanej żywności w operacjach własnych i sklepach do 2023 roku, w porównaniu do roku bazowego 2020. Ostatecznym celem jest zmniejszenie jej aż o połowę po 2025 roku. Tym sposobem marka pokazuje, że chce walczyć ze zjawiskiem marnowania żywności (a także wody i energii), a to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Problem jest poważny, gdyż aż 42% społeczeństwa w naszym kraju przyznaje się do marnowania jedzenia.

Pierwszym krokiem w tym kierunku było wdrożenie kodów GS1 i systemu zarządzania terminami przydatności do spożycia produktów QMS (Quick Meal Solutions). Kontrola zapasów w czasie rzeczywistym pozwala na automatyczne przecenianie tych produktów, których termin przydatności zbliża się ku końcowi. Daje to klientom możliwość zakupu produktów po atrakcyjnej cenie. Dodatkowo, poprzez właściwe rozwiązania logistyczne i technologiczne, sieć ogranicza straty żywności we własnym łańcuchu wartości. Żabka przekazuje żywność m.in. do Caritasu, Federacji Polskich Banków Żywności oraz Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. W samym 2020 r. łącznie było to ponad 550 ton żywności!

Zrównoważone życie w zgodzie z planetą. 4 filary strategii ESG sieci Żabka

II filar – Pozytywny wpływ na otoczenie

Żabka jest świadoma swojego oddziaływania na przedsiębiorców i lokalne społeczności – od tego warto zacząć wprowadzać pozytywne zmiany w swoim otoczeniu. Przede wszystkim sieć daje miejsca pracy – na koniec 2020 roku Żabka współpracowała z 5518 przedsiębiorcami, tworząc ponad 33 tys. miejsc pracy. Co więcej, zapewniła franczyzobiorcom warunki do długoterminowej współpracy, dzięki czemu aż 86% z nich pozytywnie ocenia wsparcie zapewnione przez Żabkę w trakcie pandemii. Kolejnym krokiem firmy będzie zwiększenie zaangażowania franczyzobiorców w inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności i zachęcenie ich do przystąpienia do wolontariatu pracowniczego (1000 godzin wolontariatu – plan do zrealizowania do 2023 roku).

Nie tylko działania lokalne, ale i globalne. Żabka dostrzega wagę i znaczenie globalnych i regionalnych partnerstw na rzecz rozwiązywania największych wyzwań współczesności. To tak zwany efekt synergii, dzięki któremu skala oddziaływania i potencjał do zmiany są jeszcze większe. Aby realizować postawione cele, przedstawiciele sieci aktywnie działają w wielu organizacjach branżowych, w których dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą. W ramach współpracy m.in. z Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji, Polską Organizacją Franczyzodawców i Polską Koalicją ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego wspólnie realizowane są projekty na rzecz pozytywnej zmiany, promocji handlu i franczyzy, a także ochrony naszej planety. Warto jeszcze wspomnieć, że w 2020 roku Żabka Polska przystąpiła do United Nations Global Compact (UNGC) – największej światowej inicjatywy skupiającej firmy i instytucje aktywnie działające w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważone życie w zgodzie z planetą. 4 filary strategii ESG sieci Żabka

III filar – Odpowiedzialna organizacja

Firmę tworzą ludzie – odpowiedzialne przedsiębiorstwa chcą budować z nimi wiarygodną organizację i angażować innych w proces budowania wartości biznesu w sposób zrównoważony. Co w tym kierunku robi Żabka? Przede wszystkim zapewnia równe szanse wszystkim pracownikom i współpracownikom. Różnorodność w tym wypadku traktowana jest jako fakt i jako zaleta – odpowiednio zarządzając nią, dajemy szansę na rozwój i uwalnianie naturalnego potencjału, który przyczynia się do wzrostu danej organizacji. Dlatego też Żabka nie stawia wyłącznie na kompetencje, ale też na doświadczenie, motywację do rozwoju i talent danej osoby, która ma realny wpływ na tworzenie dodatkowej wartości dla siebie i otoczenia.

Co najważniejsze, nie są to puste słowa. Żabka od 3 lat we współpracy z Instytutem Gallupa mierzy zaangażowanie swoich pracowników. W 2020 r. średni poziom wskaźnika zaangażowania wyniósł 4,24 – to doskonały wynik w porównaniu z innymi organizacjami na rynku i najwyższy w historii Żabki. Sieć chce dalej motywować swoich pracowników, aby do 2025 roku znaleźć się w top 25% najlepszych pracodawców wg badania Instytutu.

Innym ważnym obszarem jest komunikacja i bycie autentycznym w swoich działaniach. Często mówi się o transparentności marek, ale co to właściwie znaczy? W przypadku Żabki jest to chociażby publikacja Raportu Odpowiedzialności, który jest już trzecim tego typu raportem powstałym w ramach organizacji. Raport został opracowany zgodnie z GRI Standards (Global Reporting Initiative) – międzynarodowym standardem raportowania niefinansowego w wersji CORE oraz poddany niezależnej, zewnętrznej weryfikacji. W raporcie zaprezentowano całą Strategię Odpowiedzialności w pełni zintegrowaną ze strategią biznesową.

Zrównoważone życie w zgodzie z planetą. 4 filary strategii ESG sieci Żabka

IV filar – Zielona planeta

Najistotniejsze działania każdego dużego przedsiębiorcy – minimalizacja śladu środowiskowego w całym łańcuchu wartości. Konsumenci już nie pozwolą sobie na przerzucenie na nich odpowiedzialności za ślad węglowy, który jest konsekwencją ich zakupów i innych wyborów – teraz to przede wszystkim firmy muszą minimalizować swój wpływ na środowisko naturalne. Żabka pod tym względem chce działać kompleksowo, m.in. pracuje nad zmniejszeniem zużycia energii i poszukuje jej zeroemisyjnych źródeł.

Oczywiście takie działania ekologiczne to długi i żmudny proces – sieć sklepów w tym zakresie cały czas się doskonali, ale już ma na swoim koncie działania, które okazały się dużym sukcesem. Jednym z głośniejszych projektów było zaadaptowanie w jednym z warszawskich sklepów zupełnie pionierskich w skali światowej rozwiązań związanych z zieloną energią, transportem, czystym powietrzem i gospodarką w obiegu zamkniętym. Sklep ten jest w 100% zasilany zieloną energią pochodzącą w około 40% z paneli fotowoltaicznych i innych źródeł własnych, oraz w około 60% z farmy wiatrowej Wierzcholas. W placówce wykorzystano m.in. fotowoltaikę i technologię kropek kwantowych, podłogę kinetyczną zamieniającą kroki w energię, kostkę antysmogową i zieloną ścianę z roślin, pochłaniającą kurz i smog. Efekty działania tego sklepu są już teraz odczuwalne – placówka w ciągu miesiąca redukuje emisję CO2 o tyle, ile pochłania łącznie 300 drzew w tym samym czasie. Po pozytywnych testach planowane jest wdrażanie wybranych ekorozwiązań również w innych sklepach Żabki.

Kolejną pozytywną zmianą w strukturach działania Żabki jest praca nad cyrkularnością – firmie udało się w zeszłym roku zebrać tyle samo plastiku, ile wprowadziła do obiegu w swoich markach własnych i materiałach w sklepach. Było to możliwe m.in. za sprawą EKOmatów, które powstały dzięki partnerstwu z marką Żywiec Zdrój. EKOmaty to maszyny do selektywnej zbiórki plastikowych butelek i aluminiowych puszek po napojach, dzięki którym wszyscy wspólnie działamy na rzecz zamknięcia obiegu materiałów opakowaniowych.

Co więcej, Żabka jako pierwsza firma w Polsce testuje rozwiązania gospodarki o obiegu zamkniętym dla marki własnej. Klienci i franczyzobiorcy wybranych warszawskich sklepów są zachęcani do zbiórki plastikowych butelek i darowania opakowaniom drugiego życia, a przykładem takiego opakowania jest butelka wody OD NOWA w 100% wykonana z plastiku z recyklingu. Warto przy tym dodać, że Żabka od początku 2020 roku systematycznie wprowadza na swoich produktach informacje o tym, jak zagospodarować zużyte opakowania. Bazując na dobrze znanym symbolu przedstawiającym człowieka wrzucającego śmieci do kosza, stworzono dodatkową identyfikację kolorystyczną, która jest zgodna z jednolitym systemem kolorystycznym podziału na pięć frakcji odpadów. Dzięki użyciu idei kolorowych koszy każdy klient może przeczytać na opakowaniu, do którego kosza powinien wrzucić opakowanie.

Zrównoważone życie w zgodzie z planetą. 4 filary strategii ESG sieci Żabka

Sieć sklepów Żabka chce osiągnąć neutralność klimatyczną i ograniczyć intensywność emisji w zakresie gazów cieplarnianych w zakresie do 2025 roku. Przed firmą 4 lata intensywnej pracy nad dekarbonizacją łańcucha dostaw i cyrkularnością. Trzeba się spieszyć – postępujące zmiany klimatyczne i globalne przyspieszają wzrost świadomości konsumentów, którzy na co dzień zaczynają dokonywać bardziej odpowiedzialnych wyborów. W podejmowaniu codziennych decyzji ma pomagać im właśnie Żabka, która oferuje im m.in. bardziej przyjazne środowisku sklepy i produkty.

Dziś kwestie środowiskowe i odpowiedzialność społeczna przestają być tylko elementem kreowania wizerunku, a zaczynają być podstawą myślenia o tym, jak tworzyć finansową i pozafinansową wartość. Muszą o tym pamiętać przede wszystkim korporacje, które mają realny wpływ na nasze otoczenie. Oczywiście nie chodzi o to, żeby ścigać się, która marka zrobiła więcej i lepiej. Nie chodzi też o wystawianie laurki tym, którzy zaczęli działać – w obszarze ochrony środowiska firmy powinny się nawzajem inspirować i motywować, bo wszyscy mamy na horyzoncie wspólny cel – walkę o naszą planetę.

Materiał powstał we współpracy z marką Żabka.

Więcej o ekologicznych działaniach marek przeczytasz w naszym e-booku EKOLOGIA W MARKETINGU

Pobierz e-booka ZA DARMO

Kampanie (nie tylko) świetne wizerunkowoPornhub – Sexstainable