ZUS pomoże przedsiębiorcom, którzy odczuwają skutki epidemii koronawirusa

Dodane:

Kasia Krogulec Kasia Krogulec

ZUS pomoże przedsiębiorcom, którzy odczuwają skutki epidemii koronawirusa

Udostępnij:

Rząd wyszedł naprzeciw przedsiębiorcom, których biznesy cierpią z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Przedsiębiorcy, którzy odczuwają skutki związane z epidemią takie jak: opóźnienie lub brak realizacji dostaw zatory płatnicze i nieobecność pracowników, mogą liczyć na pomoc ZUS.
Dziś w Polsce jest potwierdzonych 49 przypadków zachorowań na SARS-CoV-2. Rząd zadecydował o odwołaniu imprez masowych, zamknięciu szkół, przedszkoli i żłobków. Odwołane są wydarzenia, spektakle oraz seanse filmowe w kinach. Zamknięto także muzea.

A co z przedsiębiorcami? Przedsiębiorcy mogą skorzystać na tę okoliczność z ulg z ZUS w płaceniu składek. Jeśli zaś są chorzy lub objęci kwarantanną, otrzymają zasiłek chorobowy.

Pomoc dla przedsiębiorców

ZUS podaje w komunikacie, że:

 • Jeśli przedsiębiorca ma problem z opłaceniem składek, może złożyć wniosek o odroczenie terminu ich płatności. Gdy ZUS zgodzi się na zmianę terminu zapłaty składek i podpisze z przedsiębiorcą umowę o odroczenie terminu płatności składek, przedsiębiorca będzie mógł je uregulować w późniejszym terminie. Przedsiębiorca nie zapłaci odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.
 • Jeśli przedsiębiorca ma zadłużenie z tytułu składek i nie może go spłacić jednorazowo, może złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty.

 • Jeżeli ZUS zgodzi się udzielić układu ratalnego i podpisze z nim umowę o rozłożenie na raty należności z tytuł składek, będzie on mógł uregulować zadłużenie w dłuższym okresie i na uzgodnionych warunkach. Także wtedy nie zapłaci odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.
 • Jeżeli wobec przedsiębiorcy było prowadzone postępowanie egzekucyjne, to po podpisaniu umowy ratalnej zostanie ono zawieszone.
 • Jeśli przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku nadzwyczajnego zdarzenia (które powodują, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia firmy), może złożyć wniosek o ich umorzenie. Umorzeniu w tym przypadku podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za niego, jako osobę opłacającą składki na własne ubezpieczenia. Samo złożenie wniosku o ulgę lub umorzenie należności nie zawiesza postępowania egzekucyjnego. Dopiero zawarcie umowy o odroczeniu, rozłożeniu na raty należności lub wydanie decyzji umarzającej zadłużenie będzie podstawą do wstrzymania działań egzekucyjnych.
 • W placówkach ZUSu pracują doradcy do spraw ulg i umorzeń. Pomagają skompletować i wypełnić dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

  Przedsiębiorcy chorzy lub objęci kwarantanną

  Przedsiębiorcy, którzy w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 nie mogą wykonywać działalności gospodarczej, otrzymają od ZUSu zasiłek chorobowy, ale pod warunkiem, że:

  • decyzją państwowego inspektora sanitarnego ubezpieczony zostanie poddany kwarantannie lub izolacji (decyzja ta powinna zostać dostarczona oddziałowi ZUS po okresie kwarantanny lub izolacji.

  lub

  • lekarz leczący uzna, że w trakcie hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny ze względu na stan zdrowia ubezpieczonego uzasadnione jest wystawienie zwolnienia lekarskiego.

  Gdzie szukać informacji?

  ZUS uruchomił w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS  (tel. 22 560 16 00) specjalne linie tematyczne dla osób, które potrzebują informacji na temat:

  1. Zasiłku opiekuńczego i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji – po uzyskaniu połączenia z infolinią ZUS – na klawiaturze numerycznej telefonu należy wybrać 0 – połączenie z konsultantem, a następnie 9 – zasiłek opiekuńczy i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.
  2. Ulgi i umorzenia oraz zawieszenia działalności – po uzyskaniu połączenia z infolinią ZUS – na klawiaturze numerycznej telefonu należy wybrać 0 – połączenie z konsultantem, a następnie 7 – ulgi i umorzenia oraz zawieszenie działalności.

   

  icon-112px-padlock Created with Sketch.

  Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem