Zwiększone inwestycje na B+R priorytetem hiszpańskich firm

Dodane: 22.09.2016

Informacja prasowa

Udostępnij:

Według najnowszego raportu Global Innovation Index 2016, Hiszpania w klasyfikacji ogólnej zajęła 28. miejsce wśród 128 badanych krajów, zdobywając 47.2 pkt.

Złożyło się na to kilka czynników: między innymi Hiszpania dobrze prezentuje się pod względem działań proinnowacyjnych (22. miejsce) i efektywności innowacji (28. miejsce). 

Autorzy raportu wskazali również na mocne strony hiszpańskiej gospodarki, w tym na poziom zaangażowania na rzecz badania i rozwoju (22. miejsce), na który składają się między innymi, wysoko sklasyfikowane (14. miejsce) średnie wydatki B+R trzech największych, globalnych firm w Hiszpanii. 

Na plus zapisano stopień rozwoju infrastruktury, informacji i technologii komunikacji (10. miejsce z 62.6 pkt.), którego składową jest wskaźnik dostępności tych technologii (14. miejsce z 79.3 pkt.).

Najlepiej są one wykorzystywane na linii komunikacji administracja państwowa – obywatele. Hiszpania ze względu na możliwość załatwienia urzędowych spraw online zajmuje 4. miejsce na świecie z 94,5 punktami na 100 możliwych.

Wśród atutów wskazano też handel i konkurencyjność (8.) oraz wielkość rynku krajowego (16.), dzięki czemu wskaźnik stopnia rozwoju rynku osiągnął 62,3 pkt. dając Hiszpanii 13. miejsce na świecie. 

– Nakłady na badania i rozwój w dziedzinie informacji i telekomunikacji traktowane są przez hiszpańskie firmy priorytetowo. Wysoka punktacja w dziedzinach związanych z innowacyjnymi technologiami i komunikacją, jest w przypadku Hiszpanii, czymś oczywistym – zauważa Dyrektor Biura Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej (PHIG) Zuzanna Gołębiewska.

– Jak wynika z raportu przygotowanego przez dziennik ekonomiczny Expansion, firmy zgrupowane w indeksie giełdowym Ibex35, tj. Amadeus, Grifols, Iberdrola, Acciona i Gamesa zainwestowały w 2015 roku w prace badawczo-rozwojowe i innowacje (B+R+I) ponad 8,5 miliarda euro, co stanowi 0,79% PKB Hiszpanii. Największy udział w tej kwocie ma firma komunikacyjna Telefónica (76,7% całkowitych inwestycji). Warto zauważyć, że Telefonica inwestuje w ten segment, pomimo prawie sześcioprocentowego spadku swoich inwestycji, w porównaniu z rokiem poprzednim. Oznacza to, że prace badawczo-rozwojowe i innowacje w bezpośredni sposób wpływają na rentowność firmy i dlatego mimo dekoniunktury, a może właśnie ze względu na nią, nie powinny być zaniechane – uważa Zuzanna Gołębiewska. 

Zwiększenie w 2015 roku wydatków na badania i rozwój przez firmy zgrupowane w Ibex35, pomimo ogólnego spadku inwestycji o 0,37 proc. w stosunku do roku 2014, świadczy o silnym zdeterminowaniu, by podnieść poziom innowacyjności przedsiębiorstw. Niewątpliwie, stanowią one jeden z najistotniejszych czynników zwiększających konkurencyjność i rentowność firmy.

Wysiłki hiszpańskich przedsiębiorstw, podejmowane mimo spowolnienia gospodarczego, zostały docenione na szczeblu europejskim. Dla przykładu, spółka Amadeus z branży technologicznej dla sektora turystycznego, została uznana przez Unię Europejską za przedsiębiorstwo Impuls wśród Ibex35.

Amadues w 2015 roku zdecydował się wydać na innowacje 660.7 milionów, co stanowiło 16,88% sprzedaży i 16,2 procentowy wzrost w stosunku do 2014 roku. Ponadto, w pierwszej połowie 2016 roku firma zainwestowała w B+R kolejne 348.15 mln, czyli o 13,1 procent więcej. niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Kwota ta stanowi 15,3% przychodów firmy.

Grifols, międzynarodowa hiszpańska spółka działająca w sektorze szpitalnym i farmaceutycznym, stanowi kolejny przykład zwiększonych wydatków na badania i rozwój, pomimo spadku inwestycji o 9,8 proc. (kwotowo 106 mln euro) w pierwszej połowie 2016 roku. Hiszpańska firma wyłożyła w sektorze B+R 236,1 mln euro w 2015 roku, co stanowiło wzrost rzędu 21,2 procent w stosunku do poprzedniego roku.

Iberdrola w roku 2016 planuje zainwestować w B+R 200 mln euro, o taką właśnie kwotę spółka energetyczna zwróciła się do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w pierwszym tygodniu sierpnia.

Innowacje technologiczne to jeden ze strategicznych czynników rozwoju firmy Gamesa. W 2015 roku przeznaczono na B+R 168 milionów euro, co oznacza wzrost nakładów o 54.10 proc., w stosunku do poprzedniego roku. Gamesa tworzy innowacje opierając się na badaniach prowadzonych w siedmiu centrach technologicznych, zlokalizowanych w Hiszpanii, Indiach, Chinach, USA i Brazylii, które zatrudniają ponad 500 osób.

Silnie zaangażowanie w innowacje stanowi wyróżnik dla hiszpańskiej Acciony. Inwestycje firmy w badania i rozwój wyniosły 180 milionów euro w 2015 roku, o 2,9 proc. więcej niż w roku poprzednim.

W skali rocznej suma hiszpańskich inwestycji w badanie i rozwój stanowiła 1,24% PKB w 2015 roku, co jest jednak w dalszym ciągu wartością mniejszą niż średnia europejska wynosząca ok. 2 proc. 

Hiszpania w pierwszej dziesiątce państw zgłaszających nowe wzory i znaki towarowe 

Dobra współpraca nauki z biznesem widoczna na przykładzie zastosowania wzornictwa i innowacji w przemyśle to kolejny atut hiszpańskiej gospodarki, na który zwraca uwagę Raport GII 2016, przyznając jej pod tym względem 73.8 punktów i 9. miejsce w światowym rankingu.

Hiszpańska kreatywność zwraca także uwagę w Polsce. Zuzanna Gołębiewska (PHIG) podaje, że Polski Urząd Patentowy UPRP w 2015 roku udzielił firmom hiszpańskim sześciu z jedenastu zgłoszonych patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe, co dało Hiszpanom wraz z firmami szwedzkimi i brytyjskimi 8. miejsce. 

Kreatywności i innowacyjność hiszpańskiej myśli technicznej, naukowej i artystycznej znalazła swoje odbicie w niedawno opublikowanym przez europejski Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) rankingu dwudziestu państw zgłaszających wzory przemysłowe. Hiszpanie w 2015 roku zgłosili do OHIM 3588 wzorów przemysłowych, zajmując ósme miejsce na świecie wśród poszukujących ochrony dla nowego designu. 

Równie aktywne są hiszpańskie firmy w przypadku znaków towarowych. W rankingu 20. państw o największej liczbie zgłoszeń oraz rejestracji wspólnotowych znaków towarowych dokonanych w 2015 roku w OHIM, Hiszpania zajęła 5. miejsce po Niemczech, USA, Wielkiej Brytanii i Włoszech zgłaszając 9406 znaków towarowych, z których zostało zarejestrowanych 8056. 

Dodatkowo ponad dwa tysiące zgłoszeń wpłynęło z Hiszpanii do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), z czego zarejestrowano 522, co uplasowało Hiszpanów odpowiednio na 14. i 17. pozycji.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem