3 filary dobrej atmosfery w biurze

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Udostępnij:

Prawdopodobnie każdy z nas na własnej skórze przekonał się, jak ogromne znaczenie dla komfortu psychicznego i efektywności ma środowisko pracy, które kształtują przede wszystkim ludzie. Jeśli choć jedna osoba w zespole nie czuje się komfortowo, to wchodząc w interakcje z ludźmi nieświadomie lub świadomie przekazuje swoje nastawienie innym. Jak do tego nie dopuścić?

Zdjęcie royalty free z Fotolia

Sprzyjającą atmosferę należy kształtować od podstaw i być spójnym we wszystkich działaniach. Nie ma znaczenia, jaki procent budżetu przeznaczymy na wyjazdy integracyjne czy też wyposażenie pomieszczenia, w którym można się zrelaksować, jeśli nie idzie to w parze z kulturą firmy i nastawieniem na ludzi. Można powiedzieć, że dobry duch w firmie opiera się na trzech filarach, o których poniżej.

1. Kultura firmy

Wartości, na których firma opiera swój sposób zarządzania ma ogromne znaczenie w tworzeniu więzi z pracownikami, jak i relacjach między zespołem. Najważniejszą kwestią jest budowanie atmosfery na zaufaniu i partnerstwie. Dzięki temu pracodawca wygrywa najlepszego pracownika, a pracownik ­najlepszego pracodawcę.

Oparcie sprzyjającej atmosfery pracy na kulturze firmy jest najtrudniejsze, ponieważ ma na to wpływ wiele czynników i jest to proces długotrwały. Można jednak zastosować kilka metod, które pozwolą zrealizować cel:

 • kultura feedbacku ­- zachęcanie do wyrażania własnego zdania i otwartość na konstruktywną krytykę pozwoli szybciej wyłapywać błędy i je korygować. Jeśli pracownik czuje się “bezpiecznie” wyrażając swoją opinie np. na temat wadliwego zarządzania, staje się współodpowiedzialny i zaangażowany w kreowanie losu firmy;
 • transparentność ­- w każdej dobrej firmie zwraca się szczególnie uwagę na sposób komunikacji i przejrzystość zasad. Bardzo duży wpływ na budowanie pozytywnej relacji między ludźmi ma bezpośredniość i jawność. Przejawia się to np. w dodawaniu do “dw”, czyli „do wiadomości” w mailu osób zainteresowanych sprawą, jasnym podziale obowiązków i odpowiedzialności, przejrzystej ścieżce kariery, pytaniu pracowników o zdanie itp. Jawność działań pozwala na szybkie rozwiązanie problemów i niwelowanie sytuacji konfliktowych w zespole,
 • wspólne działanie ­- nastawienie firmy na integrowanie pracowników poprzez stwarzanie okazji do wspólnej pracy ma same plusy. Pozwala na osiągnięcie lepszych wyników dzięki różnorodności doświadczeń pracowników oraz stwarza okazje do poznania się i nawiązania relacji wśród osób w projekcie.

2. Zespół

Kultura firmy rzutuje oczywiście na proces rekrutacji, w którym zwraca się uwagę czy kandydat odnajdzie się w nowym środowisku oraz czy będzie potrafił nawiązać relacje ze współpracownikami wierzącymi już w określone wartości firmy. Zadaniem zarządu czy też osób odpowiedzialnych za HR jest umacnianie tych więzi poprzez tworzenie warunków do integracji między pracownikami i wymiany między nimi doświadczeń. Poniżej kilka przykładów działań, które z powodzeniem można wdrożyć w każdej firmie:

 • tworzenie newslettera firmowego,
 • tworzenie fotorelacji różnego rodzaju wydarzeń,
 • zachęcanie do tworzenia inicjatyw oddolnych,
 • organizacja cyklicznych wyjazdów/wydarzeń firmowych,
 • organizacja wspólnych wyjazdów na konferencje/szkolenia,
 • zapewnienie miejsca do wspólnego posiłku jak największej liczby osób,
 • praca projektowa, pozwalająca na cykliczne rotacje i zmianę składów.

3. Środowisko pracy

Ostatnim filarem jest środowisko pracy, które w kontekście coraz bardziej popularnej pracy zdalnej nie sprowadza się jedynie do stacjonarnego biura. Warto zadbać o kilka elementów, które pomogą stworzyć dobre środowisko:

 • wyposażenie stanowiska pracy w niezbędny i najlepszy sprzęt,
 • zachęcanie i organizowanie podróży do siedziby firmy osób rozproszonych po różnych lokalizacjach,
 • przy aranżowaniu miejsca pracy, pytanie zespołu o potrzeby i ich realizowanie, gdy są realne pod kątem finansowym i wykonawczym. W przypadku, gdy nie jest możliwe ich zrealizowanie, informowanie o powodzie. Jest to frustrujące, gdy pytamy o sugestie i nie bierzemy ich finalnie pod uwagę. Biuro z jednej strony jest wizytówką firmy, z drugiej to przestrzeń do pracy, dlatego musi być bardzo dobrze przemyślane i wygodnie urządzone,
 • stworzenie warunków do aktywnego/biernego odpoczynku i odseparowanie od pracującego w danym momencie zespołu. Z jednej strony pozwala to pracownikowi “za drzwiami” zostawić swoją bieżącą prace, z drugiej oddziela pracujących od odpoczywających, przez co nie nakłada ograniczeń na sposób relaksu,
 • dbanie o komfort miejsca pracy, czyli­ zapewnienie minimum prywatności, bezpieczeństwa i spełnienia wymogów BHP oraz kontaktu z innymi pracownikami w czasie pracy.

Powyższe przykłady dobrych praktyk w zakresie budowania kultury firmy, team buildingu oraz zapewnienia optymalnego środowiska w znacznym stopniu ułatwia stworzenie przyjaznego miejsca pracy i kreowania dobrej atmosfery wśród pracowników. Tak jak to było wspomniane na początku wymaga to czasu i konsekwencji. Jest to długotrwały proces, jednak dobrze przygotowany i wdrożony, zaowocuje zgranym zespołem i dobrą atmosferą.

Magdalena Tuchowska

Operations Manager w Netguru

Na co dzień zajmuje się administracją i team buildingiem. Jej zdaniem sprawny Office&HR Management przekłada się na wzrost wydajności i zadowolenia z pracy. Od kilku miesięcy prowadzi bloga o tematyce optymalizacji pracy i wydajności, głównie pod katem HR.