30 milionów z UE na doradztwo i szkolenia

Dodane: 18.12.2015

Informacja prasowa

Udostępnij:

Chcesz rozwinąć swoją firmę? I nie martw się o koszty – specjalistyczne usługi doradcze można sfinansować z pieniędzy unijnych. Przyjdź 12 stycznia do PPNT i dowiedz się więcej.

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP) mogą uzyskać od 50 000 do 420 000 złotych dofinansowania z Unii Europejskiej na usługi proinnowacyjne, takie jak analiza rynku, wsparcie w procesie ochrony własności intelektualnej, poszukiwanie dostawców technologii, udostępnianie biur i laboratoriów itp. Usługi te muszą być świadczone przez akredytowane instytucje. Od 15 grudnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków w konkursie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) dla MŚP. Wnioski można składać od 18 stycznia do 18 marca 2016 roku.

Głównym celem poddziałania 2.3.1. jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności badawczej, rozwojowej i inwestycyjnej (B+R+I). Aby firma mogła się z sukcesem rozwijać,  ważne jest wdrażanie innowacji i wprowadzanie nowych rozwiązań czy technologii zgodnie z planem dostosowanym do realiów rynkowych i adekwatnie do wymagań prawnych. Poznański Park Naukowo-Technologiczny, jako ośrodek zgłoszony do akredytacji świadczy specjalistyczne usługi, na które można uzyskać dofinansowanie z unijnej puli – między innymi analizę rynku, wsparcie w procesie ochrony własności intelektualnej, patentowania, poszukiwanie dostawców technologii (naukowców, firm), udostępnianie biur i laboratoriów itp.

12 stycznia 2016 roku w siedzibie PPNT odbędzie się spotkanie informacyjne dla firm zainteresowanych szczegółami konkursu i zakresem dofinansowania. Eksperci PPNT omówią kwestie związane z kryteriami oceny wniosków, korzyściami wynikającymi ze współpracy z akredytowanymi instytucjami otoczenia biznesu oraz rodzajem usług, na które przysługuje dofinansowanie. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny to grono ekspertów, którzy od 1995 roku wspierają tworzenie i wrażanie innowacji między innymi poprzez świadczenie usług badawczych, doradczych oraz proinnowacyjnych. Współpracując zarówno z przedsiębiorstwami, jaki i uczelniami identyfikujemy pomysły z potencjałem innowacyjnym. Towarzyszymy naszym klientom na drodze od pomysłu i analizy potencjału poprzez znalezienie partnerów, finansowania, aż do zakończenia projektu i wprowadzenia jego rezultatów na rynek. Nasi konsultanci od lat pełnią rolę ekspertów Komisji Europejskiej oceniających wnioski składane do programów ramowych UE, w tym do aktualnie otwartego programu finansowania badań i innowacji Horyzont 2020.

Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Wspiera projekty mające na celu zwiększenie dostępności specjalistycznych, wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji. Instytucją Pośredniczącą i ogłaszającą konkursy, obejmujące projekty realizowane poprzez Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W ramach poddziałania 2.3.1. PARP ma do przekazania 31,3 mln złotych.  

fot. pixabay.com