5 czerwca Gdańsk weźmie udział w ICT Startup

5 czerwca gdansk wezmie udzial w ict startup
Udostępnij:
Gdański Park Naukowo-Technologiczny (GPN-T) zaprasza studentów, absolwentów oraz kadrę naukową Trójmiejskich uczelni zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej w branży ICT na spotkanie networkingowe, zorganizowane w ramach ICT Startup – generowanie innowacyjnych przedsiębiorst

Gdański Park Naukowo-Technologiczny (GPN-T) zaprasza studentów, absolwentów oraz kadrę naukową Trójmiejskich uczelni zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej w branży ICT na spotkanie networkingowe, zorganizowane w ramach Projektu pt.: „ICT Startup – generowanie innowacyjnych przedsiębiorstw przez Gdański Park Naukowo-Technologiczny w celu rozwoju Pomorskiego Klastra ICT” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych. W trakcie spotkania swoje doświadczenie zaprezentują przedsiębiorcy działający w ramach Pomorskiego Klastra Interizon.

Spotkanie odbędzie się 5 czerwca br. o godzinie 17.00 w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, budynek B, ul. Trzy Lipy 3, sala nr 301.

Celem spotkania jest zaprezentowanie korzyści wynikających z członkostwa w Pomorskim Klastrze ICT – Interizon współpracującym z Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. O możliwościach założenia własnej firmy w ramach projektu „ICT Startup” oraz jej rozwoju w ramach Pomorskiego Klastra ICT - Interizon opowiedzą przedstawiciele firm już w nim działających:

 1. Damian Derebecki, Wiceprezes Zarządu, współwłaściciel firmy RoboNet sp. z o.o., prowadzącej zajęcia pozalekcyjne z zakresu programowania i konstruowania robotów (RoboCAMP), podczas których młodzi ludzie poznają tajniki informatyki, robotyki i programowania, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych materiałów dydaktycznych do samodzielnego montażu.
 2. Marcin Krasowski, Wiceprezes Zarządu Datera S.A., firmy technologicznej (software house), specjalizującej się w tworzeniu rozwiązań telekomunikacyjnych. W swojej ofercie posiadają zarówno rozwiązania standardowe, m.in. serwery telekomunikacyjne (centrale telefoniczne), platformy operatorskie oraz rozwiązania „szyte na miarę” takie jak platformy telekonferencyjne, platformy usług rozrywkowych, platformy analizującei antyfraudowe, systemy billingowe.
 3. Jan Wyrwiński, Prezes Zarządu Aiton Caldwell S.A., będącej liderem polskiego rynku hostowanych usług telekomunikacyjnych dla firm z sektora MŚP oraz klientów indywidualnych. Głównym obszarem działania spółki jest świadczenie usług SaaS (Software as a Service) opartych na zdalnym udostępnianiu oprogramowania poprzez sieć internet. Firma notowana na NewConnect.
 4. Piotr Grodzki, Prezes Zarządu Speednet sp. z o.o., firmy z dziedziny wysokich technologii IT, specjalizującej się w tworzeniu oprogramowania dla czołowych integratorów, klientów końcowych oraz outsourcingu specjalistów IT.

Gdański Park Naukowo-Technologiczny dla uczestników, którzy w ramach Projektu założą działalność gospodarczą w branży ICT przygotował szereg usług:

 • indywidualne wsparcie w zakresie tworzenia biznesplanu oraz merytoryczne doradztwo biznesowe,
 • co-working - miejsce pracy (biurko) w specjalnie wyznaczonym pomieszczeniu na terenie GPN-T;
 • członkostwo w Klastrze ICT na preferencyjnych warunkach w okresie realizacji Projektu (obniżka składki do 50% jej wysokości);
 • doradztwo prawne, coaching biznesowy, tłumaczenia, konferencje, udział w organizowanych na terenie GPN-T imprezach gospodarczych i kulturalnych, sieci partnerów, spotkania z najemcami.

Dla 8 pierwszych uczestników Projektu, którzy podpiszą umowy uczestnictwa w Projekcie, istnieje także możliwość skorzystania z pakietu usług dodatkowych, w tym m.in:

 • usługi wirtualnego biura, w tym podstawowe usługi sekretariatu,
 • możliwość zarejestrowania firmy pod adresem GPN-T,
 • możliwość bezpłatnego skorzystania z sal na spotkania z klientami,
 • udział w wyjazdach, misjach gospodarczych, organizacja wspólnych stoisk wystawienniczych;
 • bezpłatny dostęp do szkoleń e-learningowych (szczegółowa informacja na stronie internetowej Klastra ICT).

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie znajduje się pod linkiem: http://www.ictstartup.evenea.pl/

MamStartup jest patronem medialnym wydarzenia

źródło: informacja prasowa