50 mln zł na zagraniczną promocję dla małych i średnich przedsiębiorstw

50 mln zl na zagraniczna promocje dla malych i srednich przedsiebiorstw
Udostępnij:
Do 4 kwietnia przedsiębiorcy mogą składać wnioski w konkursie Go to brand o nawet 430 tys. zł dofinansowania do kosztów promocji swojej marki na nowych rynkach.

Konkurs prowadzony jest w ramach poddziałania „3.3.3 Rozwój Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie m.in. do kosztów związanych z udziałem w międzynarodowych wydarzeniach branżowych czy doradztwa w zakresie zdobywania nowych rynków dla innowacyjnych produktów za granicą.

Budżet tej edycji konkursu wynosi 150 mln zł, z czego 30 mln zł przeznaczono na projekty z województwa mazowieckiego. Maksymalny poziom wsparcia dla jednej marki może dochodzić do 85% kosztów.

Koszty projektów będą rozliczane w formie kwot ryczałtowych, a ich maksymalny pułap wynosi 430 280 zł (równowartość 100 tys. euro w przeliczeniu na krajową walutę z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez KE z 25 stycznia 2019 r.). Aplikacje będzie można składać od 25 lutego do 4 kwietnia 2019 r. wyłącznie za pośrednictwem Generatora Wniosków na stronie PARP.

O wsparcie mogą starać się firmy z sektora MŚP, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i działają w branżach o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym, czyli:

 • biotechnologia i farmaceutyka
 • budowa i wykańczanie budowli
 • części samochodowe i lotnicze
 • maszyny i urządzenia
 • moda polska
 • IT/ICT
 • jachty i łodzie rekreacyjne
 • polskie specjalności żywnościowe
 • sprzęt medyczny
 • branże kosmetyczna
 • meblarska
 • usług prozdrowotnyc

Pytania dotyczące konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie poddziałania. Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela również Informatorium PARP, odpowiadając na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: [email protected] oraz telefonicznie pod numerami: 22 574 07 07 lub 801 332 202. Dzwoniąc pod numer 22 432 89 37 od poniedziałku do piątku (poza 27.02) w godzinach 10:00 do 14:00 można porozmawiać z ekspertami programu.

Go To Brand

Termin składania wniosków: od 25 lutego do 4 kwietnia 2019 r.

Pula środków: 150 mln zł (w tym 30 mln zł dla woj. mazowieckiego)

Maksymalne wsparcie w ramach jednego wniosku: 430 280 zł