6 mln zł przychodów i 2 mln zł zysku – wyniki finansowe IQ Partners za I kwartał 2013 roku

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Udostępnij:

Spółka IQ Partners opublikowała rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny z wyników finansowych za I kwartał 2013 roku.

Spółka IQ Partners opublikowała rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny z wyników finansowych za I kwartał 2013 roku.

W I kwartale 2013 roku Grupa Kapitałowa IQ Partners S.A. wygenerowała 1,95 mln zł zysku netto (wynik skonsolidowany), co daje wynik wyższy o ponad 114% od zysku osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Aktywa spółki przekroczyły wartość 50 mln. zł. W I kwartale 2013 roku łączne przychody wypracowane przez całą grupę wyniosły ponad 5,8 mln zł.

Na wyniki finansowe za I kwartał 2013 r. wpłynęła aktywna działalność inwestycyjna spółki IQ Partners oraz wehikułów inwestycyjnych IQ Venture Capital, Ventures Hub oraz InQbe. I kwartale 2013 roku w portfelu funduszu pojawiło się aż 8 nowych projektów o łącznej wartości ponad 5 mln zł. Inwestycje dokonane zostały za pośrednictwem Ventures Hub oraz InQbe. W efekcie nowych decyzji inwestycyjnych obecny portfel IQ Partners S.A. powiększył się do 76 spółek. W sumie spółka zainwestowała do tej pory w ponad 80 projektów technologicznych przeznaczając na to kwotę ponad 50 mln. zł. Do końca 2013 roku zamierza przeprowadzić jeszcze około 24 nowych inwestycji, tak by do tego czasu portfel funduszu zamknął się ilością 100 projektów.

Charakterystyczne dla działalności funduszu w całym 2013 roku będzie angażowanie się w szereg inicjatyw mających na celu poszukiwanie nowych projektów pod inwestycje. IQ Partners nawiązało już współpracę m.in. z laboratoriami OrangeLabs, w ramach których pod patronatem Miasta Stołecznego Warszawy uruchomiony został konkurs o nazwie OpenApiHackaton. Twórcy najciekawszych rozwiązań będą mieli szansę przekonać fundusz do zainwestowania w ich projekty. W maju ruszył także konkurs własny o nazwie www.10za50za10.pl, w ramach którego IQ Partners S.A. zainwestuje 50 tys. zł obejmując pośrednio po 10% udziałów w 10 zwycięskich projektach.

Równolegle ze wszystkimi zaplanowanymi inicjatywami skierowanymi do startupów IQ Partners S.A. nadal będzie poszukiwać dróg wyjścia z dotychczasowych inwestycji, szczególnie tych dojrzałych. Jest to również etap porządkowania portfela tak, aby zapewnić potencjalnym partnerom inwestycyjnym jak najbardziej transparentne metody wycen projektów.

źródło: informacja prasowa