6 rad jak napisać skuteczny wniosek w ramach konkursu POIR 1.1 1 organizowanego przez NCBiR

Dodane: 10.11.2016

Michał Sosin

Udostępnij:

„Szybka ścieżka” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju to jeden z najbardziej popularnych programów finansowania działalności badawczo-rozwojowej programu operacyjnego innowacyjna gospodarka.

Po finansowanie z tego programu sięgają zarówno software houses, tworzące zaawansowane oprogramowanie i algorytmy, jak i przedsiębiorstwa „starej gospodarki” zatrudniające konstruktorów i wynalazców, których efektem pracy są wnioski patentowe. Dotychczasowe statystyki programu sprawiają wrażenie wysokich wymagań postawionych przez organizatora konkursu – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, potencjalnym Beneficjentom programu. Czy tak jest rzeczywiście?

1. Bądź ekspertem w swojej dziedzinie

Przygotowując się do napisania wniosku pod NCBiR warto przede wszystkim wziąć pod uwagę, że nie jest to szablonowy program, gdzie wystarczy wypełnić określone pola w tabelce, we wskazany, „sprawdzony” sposób, który zagwarantuje określoną liczbę punktów. NCBiR jest instytucją pośredniczącą będącą platformą skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu; te założenie sprawia, iż projekty, które otrzymują dofinansowanie z reguły mają szansę być pozytywnie zweryfikowane w przyszłości także przez rynek.

2. Zaangażuj się czasowo i merytorycznie

Dlatego niezbędne jest znaczące zaangażowanie po stronie potencjalnego Wnioskodawcy wykwalifikowanego personelu w dwóch niezależnych od siebie obszarach: technologicznym oraz rynkowym. Podkreślmy, zaangażowanie daleko przekraczające wymogi znane nam z poprzednich rund finansowania np. programu POIG i to całkowicie niezależnie od udziału w przedsięwzięciu doświadczonego doradcy.

3. Właściwie zidentyfikuj prace badawczo-rozwojowe

Skuteczny wniosek w ramach konkursu POIR 1.1 1 (popularna „szybka ścieżka”) to przede wszystkim właściwe zidentyfikowanie zaplanowanego przedsięwzięcia jako prac badawczo-rozwojowych. Te banalne stwierdzenie w kontekście wymogów konkursu w praktyce przysparza Wnioskodawcom ogromnych problemów. Część podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w konkursie myli pojęcia nowości projektowanego produktu z prowadzonymi pracami badawczo – rozwojowymi.

Posiadanie świadomości i pewności w jaki sposób potrafimy uzyskać określony, pożądany efekt niestety często nie wynika z precyzyjnej wiedzy i doświadczenia – a jedynie z chęci odtworzenia znanych praktyk rynkowych czy określonych dokonań konkurencji. Błąd ten dotyka w szczególności projektów informatycznych – także z dość prostego powodu. Wymóg konkursu dotyczący chronienia uzyskanych wartości intelektualnych projektu zmusza inne branże do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o przedmiot tejże ochrony (w praktyce – patentu). „Zwolnienie” z tego obowiązku projektów stricte informatycznych, gdzie uzyskany „algorytm” w warunkach rynku UE nie powinien posiadać zdolności patentowej, jedynie pozornie ułatwia sprawę branży informatycznej.

Brak wymuszonej w tym zakresie refleksji, zastanowienia się przed przystąpieniem do konkursu skutkuje częstym odrzuceniem projektu, a nawet powstaniem niezbyt obiektywnej „obiegowej” opinii, iż organizator konkursu „nie preferuje projektów software”.

4. Udokumentuj doświadczenie

Innym kluczowym aspektem determinującym korzystną ocenę jest zdolność zespołu do realizacji zaplanowanych prac. Udokumentowane doświadczenie jest olbrzymim atutem; niechęć przedsiębiorców do wypełniania formularzy GUS PNT 01 z pewnością z upływem czasu będzie się wydatnie zmniejszać o ile wymogi regulaminowe konkursu się nie zmienną. Ale i tu nie należy mylić doświadczenia w realizacji „projektów” z doświadczeniem w pracach o charakterze badawczo – rozwojowym. Skuteczny wniosek wymaga obu elementów. Warto zauważyć, iż zdarzają się pojedyncze przypadki kwestionowania zdolności do zarządzania realizowanym projektem (od strony organizacyjnej) przedsiębiorców z kilkunastoletnim stażem na rynku, lecz bez doświadczeń w absorpcji i realizacji inwestycji współfinansowanych przez środki dotacyjne, co należy uznać za zbyt wąskie i restrykcyjne podejście do kryterium doświadczenia.

Innym „mitem” funkcjonującym na rynku jest konieczność zatrudnienia jako podwykonawcy uczelni publicznej bądź państwowego instytutu badawczego. Oczywiście, doświadczenie takiej instytucji w prowadzeniu działalności badawczo rozwojowej nie może raczej zostać zakwestionowane i można, w przypadku braku tego typu argumentów po stronie Wnioskodawcy, skorzystać z atutów współpracy z tego typu instytucjami. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby z tej opcji zrezygnowały podmioty dysponujące własnymi doświadczeniami w tym zakresie.

5. Udowodnij, że na tym zarobisz

Mimo iż dofinansowanie przeznaczone jest na prowadzenie prac badawczo rozwojowych, kryteria oceny obejmują również wdrożenie produktu będącego rezultatem projektu oraz jego potencjalny sukces rynkowy. To kolejny element w istocie odmienny od wcześniejszych doświadczeń Beneficjentów poprzednich programów. Uzyskanie „dodatniej stopy zwrotu” w skromnej projekcji wyników zawartej w aplikacji konkursowej nie gwarantuje osiągnięcia satysfakcjonującej oceny. Wniosek powinien zawierać wiarygodne informacje dotyczące rynku i potencjalnego udziału na nim produkt Wnioskodawcy. Wiarygodne również muszą być informacje co do sposobu zdobycia tegoż udziału w rynku przez Wnioskodawcę, a potencjał Wnioskodawcy w tymże zakresie – adekwatny. To oznacza konieczność udowodnienia możliwości funkcjonowania nie tylko produktu, lecz i przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na danym rynku. Znów pojawia się doświadczenie – tym razem w kontekście prowadzenia działalności biznesowej w określonym środowisku, branży.

6. Dobrze dobrany zespół to klucz do sukcesu

Warto też zwrócić uwagę na kilka „pułapek” w dokumentacji konkursu. Kluczowy personel konieczny do realizacji prac badawczo-rozwojowych, zgodnie z treścią Wniosku, może zostać zidentyfikowany i dokooptowany po jego złożeniu, lecz zgodnie z kryteriami oceny fakt ten może negatywnie wpłynąć na szanse kwalifikacji projektu do dofinansowania. Nowe przedsiębiorstwa posiadają takie same formalne prawo do uczestnictwa w konkursie – lecz wykazanie ich potencjału będzie po prostu trudniejsze dla Wnioskodawcy i jego ewentualnego doradcy.

Rozpowszechniająca się znajomość wskazanych wyżej elementów powinna w wydatny sposób wzmocnić selekcję projektów przystępujących do konkursu. To jej niewystarczająca jakość, a nie zbyt wysoko postawione wymagania, są główną przyczyną dotychczasowej statystyki konkursu.

Michał Sosin

Współzałożyciel Nobilitus.pl

Skutecznie pozyskuje finansowanie z NCBiR oraz funduszy inwestycyjnych dla firm technologicznych, softwarehouse’ów, kontruktorów i wynalazców, którzy chcą sięgnąć po patent lub tworzą unikalne oprogramowanie i algorytmy.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem