97 proc. firm stosuje Open Source do budowania własnych rozwiązań IT

Dodane: 01.08.2017

Informacja prasowa

Udostępnij:

9 na 10 przedstawicieli polskiego sektora technologii korzysta z otwartych systemów operacyjnych, a 97 proc. używa technologii Open Source rozwijając własne rozwiązania IT – wynika z badania Polski rynek Open Source 2017, przeprowadzonego w związku z tegoroczną konferencją Open Source Day 2017.

Do najważniejszych zalet otwartych technologii wymienianych przez respondentów należą optymalizacja kosztów, elastyczność, a także brak uzależnienia od pojedynczego dostawcy. Wyniki ankiety wskazują, że oprogramowanie Open Source jest kluczowym elementem infrastruktury IT polskich przedsiębiorstw.

Badanie ankietowe przeprowadzone w związku z konferencją Open Source Day to pierwsza tego typu inicjatywa mająca na celu ocenę wykorzystania narzędzi i oprogramowania Open Source na polskim rynku, przeprowadzona na próbie prawie 300 respondentów, m.in. inżynierów, menadżerów i osób zarządzających projektami.

– Obserwujemy, że oprogramowanie otwarte, czyli to oparte na dostępnym dla wszystkich kodzie źródłowym, jest powszechnie wykorzystywane przez polskie firmy. Brakuje jednak danych mówiących o skali finansowej stosowania Open Source, a także o tym, jakie motywacje stoją za wdrożeniem tych rozwiązań. Celem naszego opracowania było uzupełnienie tej luki i pokazanie faktycznego wpływu Open Source na polski biznes – mówi Dariusz Świąder, prezes zarządu Linux Polska, organizator konferencji Open Source Day, inicjator badania.

Systemy operacyjne w czołówce

Jak wynika z opracowania, otwarte oprogramowanie jest najczęściej wykorzystywane przez polskie przedsiębiorstwa w obszarze systemów operacyjnych – odpowiedziało tak 90 proc. ankietowanych.

– Z przeprowadzonego badania wynika wyraźnie, że najczęściej wykorzystywanym oprogramowaniem Open Source w firmach jest system operacyjny bazujący na jądrze Linuxa. Na drugim miejscu respondenci wskazali wykorzystywanie otwartych baz danych (73,5 proc.). Kolejne miejsca dotyczą specyficznych komponentów służących przy rozwoju oprogramowania – komentuje wyniki badania Przemysław Sękalski, Dyrektor Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej.

Rozwiązania typu Open Source są też ważnym narzędziem w obszarze technologii, takich jak przetwarzanie w chmurze i big data – na ich zastosowanie w tych obszarach wskazał odpowiednio co trzeci i co piąty badany.

Co istotne, przytłaczająca większość uczestników ankiety wskazuje, że wykorzystuje rozwiązania Open Source w procesie tworzenia własnych rozwiązań IT, w tym aplikacji – aż 97 proc. badanych potwierdziło, że w tym wypadku korzysta częściowo lub wyłącznie z otwartych technologii.

– Mówiąc o powszechności zastosowania otwartych technologii w biznesie, należy z jednej strony brać pod uwagę rozwiązania dedykowane użytkownikowi końcowemu, np. systemy operacyjne czy programy do obsługi poczty e-mail. Z drugiej strony, rozwiązania Open Source są wykorzystywane przez ogromną społeczność inżynierów i programistów zatrudnionych przez komercyjne instytucje. Co trzeci ankietowany korzysta z otwartych technologii w obszarze tzw. kontenerów, czyli rozwiązań, które przyspieszają i upraszczają proces budowania  i wdrażania nowego kodu. Innym przykładem mogą być rozwiązania chmurowe.

Aż 75 proc. uczestników badania przyznało, że rola tradycyjnego stanowiska pracy wyposażonego w komputer stacjonarny maleje. Zmieniający się sposób organizacji pracy sprawia, że chcemy mieć dostęp do danych w dowolnym miejscu i czasie, co oznacza, że rozwiązania chmurowe będą w dalszym ciągu zyskiwały na znaczeniu. Tymczasem dziś, ciężko byłoby znaleźć chmurę publiczną, która nie wykorzystywałaby choćby w najmniejszej części otwartych technologii – dodaje Przemysław Sękalski, Politechnika Łódzka.

Nie tylko optymalizacja kosztów

Uczestnicy badania Open Source Day wskazali, że największymi zaletami otwartego oprogramowania jest optymalizacja kosztów, a także elastyczność rozwiązań Open Source – te dwie cechy zostały wymienione przez około 60 proc. respondentów. Na kolejnych miejscach znalazły się brak uzależnienia od dostawcy i możliwość samodzielnej realizacji projektów z wykorzystaniem otwartego kodu. Na miejscu czwartym wymieniono nowoczesność, a na piątym bezpieczeństwo rozwiązań.

– Open Source opiera się na zupełnie innej filozofii projektowania i dystrybucji oprogramowania. Oczywiście wiele z otwartych rozwiązań jest udostępnianych bezpłatnie, ale nie wszystkie i nie to stanowi ich najważniejszy wyróżnik. To prawda, że rozwiązania Open Source zapewniają optymalizację kosztów – nie wynika to jednak z niższej ceny, a raczej z faktu, że rozwiązania są bardziej elastyczne i łatwiejsze w utrzymaniu, a ich mnogość i kompatybilność z różnymi systemami, w tym zamkniętymi,  sprawia, że przedsiębiorstwo nie jest uzależnione od jednego dostawcy. Dla użytkowników najważniejsze są korzyści wynikające z tego, że kod oprogramowania jest powszechnie i bezpłatnie dostępny – mówi Dariusz Świąder, Linux Polska.

Jak wskazują eksperci, otwartość kodu daje przedsiębiorstwom większą elastyczność i kontrolę nad projektami informatycznymi, od których często zależą ich krytyczne funkcje biznesowe. Ponadto społeczność wykorzystująca rozwiązania Open Source zbudowała liczne platformy wymiany wiedzy. 

– Społeczność Open Source nie tylko pomaga sobie wzajemnie w dzieleniu się informacjami, ale także często uczestniczy w budowaniu małych fragmentów kodu. Przedstawiając problem innym, w krótkim czasie możemy liczyć nie tylko na odpowiedź, ale także na wskazówki, że inne rozwiązanie może być dla nas lepsze. Spowodowane jest to faktem, że uprzednio wymienione platformy skupiają programistów z wieloletnim doświadczeniem. Co za tym idzie, dużo trudniej jest ukryć lub przeoczyć  błąd w kodzie, a w razie jego wykrycia może on być naprawiony natychmiast – użytkownik nie musi czekać aż dostawca wypuści na rynek, nową, poprawioną wersję – dodaje Przemysław Sękalski, Politechnika Łódzka.

O konferencji Open Source Day

Open Source Day to największe w Polsce i Europie wydarzenie poświęcone otwartemu oprogramowaniu. W dotychczasowych edycjach udział wzięło 5 tys. osób, a kilkanaście tysięcy śledziło relację online. Open Source Day stanowi platformę wymiany wiedzy na temat otwartego oprogramowania, jednego z najważniejszych obecnie kierunków rozwoju nowoczesnych technologii, umożliwiającego tworzenie wysokiej jakości, stabilnych rozwiązań IT, które dziś są podstawą działania wszystkich gałęzi gospodarki.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem