Adiuvo - przełomem w finansowaniu innowacyjnych rozwiązań w biotechnologii i medycynie

adiuvo przelomem w finansowaniu innowacyjnych rozwiazan w biotechnologii i medycynie
Udostępnij:
Adiuvo Investment Fund to fundusz zalążkowy (seed capital fund), który dokona systematycznego screeningu i ewaluacji innowacyjnych pomysłów w dziedzinie biotechnologii i urządzeń medycznych (medical devices) rozwijanych w polskich instytutach naukowych i uczelniach.

Adiuvo Investment Fund to fundusz zalążkowy (seed capital fund), który dokona systematycznego screeningu i ewaluacji innowacyjnych pomysłów w dziedzinie biotechnologii i urządzeń medycznych (medical devices) rozwijanych w polskich instytutach naukowych i uczelniach. Został powołany wspólnie z Krajowym Funduszem Kapitałowym, a poziom kapitalizacji wynosi 40 milionów złotych.

Adiuvo po łacinie znaczy wspierać/pomagać i taka jest filozofia powstającego funduszu – stworzenie i doinwestowanie firm rozwijających projekty innowacyjne na wczesnym etapie w formule wzajemnego wsparcia i współpracy naukowców, zespołu zarządzającego i doświadczonych inwestorów. Jego celem jest wypełnienie luki w procesie finansowania rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych projektów naukowych w obszarze life science. W przekonaniu zarządzających funduszem i jego inwestorów tylko model kooperacji i wzajemnego wsparcia instytucji naukowo-badawczych i akademickich, doświadczonych zarządzających i inwestorów, którzy akceptują odpowiedni poziom ryzyka daje szansę sukcesu w komercjalizacji projektów z dziedziny biomedycyny i nauk przyrodniczych.

Adiuvo został powołany na okres 8 lat, a jego cykl inwestycyjny będzie realizowany w okresie 3-4 lat, z zakładaną minimalną średnioroczną stopą zwrotu dla całego funduszu na poziomie 10%. W sumie zainwestuje w ponad 10 projektów, aktywnie wspomagając swoje spółki portfelowe w przygotowaniu i realizacji strategii działania. Zakres terytorialny obejmie całe terytorium Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województw lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Kapitał Funduszu Adiuvo pochodzi od inwestorów krajowych. Połowę kapitału zadeklarował KFK ze środków otrzymanych ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. W procesie aplikowania i tworzenia funduszu aktywnie włączona była kancelaria prawna Leśniodorski, Ślusarek i Wspólnicy.

- Adiuvo jest jedynym z 15 funduszy w portfelu KFK specjalizującym się wyłącznie w projektach z dziedziny biotechnologii. Zarządzający funduszem Marek Orłowski posiada dogłębną i mocno wyspecjalizowaną znajomość branży i biznesu, co poparte jest wcześniejszymi, licznymi sukcesami inwestycyjnymi. Kiedy tak doświadczony, wysokiej klasy menadżer inwestuje własny kapitał oraz wiedzę w przedsięwzięcie, jest to gwarancją zbudowania wartościowego portfela inwestycyjnego. Jestem przekonany, że kierowany przez Marka Orłowskiego fundusz odegra istotną rolę na polskim rynku venture capital – powiedział Piotr Gębala, Prezes Zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego.

- W procesie tworzenia funduszu Adiuvo musieliśmy odpowiedzieć na oczekiwania prawne z jednej strony inwestora prywatnego zorientowanego na akceptację większego ryzyka, a z drugiej KFK, czyli podmiotu operującego środkami publicznymi. Ten mariaż dwóch światów i stworzenie ram prawnych wzajemnej współpracy był jednym z większych wyzwań zespołu doradztwa korporacyjnego, którym kieruję - powiedział Krzysztof Laskowski, Partner w kancelarii LSW odpowiedzialnej za prawną stronę projektu.

Projekty, które znajdą się w sferze zainteresowań Funduszu Adiuvo będą musiały spełnić kilka podstawowych założeń tzn. powinny być we wczesnym stadium rozwoju i opierać się na innowacyjnej technologii, która ma szansę na silne zabezpieczenie patentami. Powinny dotyczyć nowych trendów, wymagać opracowania aplikacji, certyfikacji, przeskalowania ze skali laboratoryjnej i opracowania modelu biznesowego oraz powinny być skupione wokół zespołów badawczych o silnych kompetencjach i międzynarodowej pozycji.

- Idea założenia funduszu zrodziła się z kilku obserwacji – powiedział Marek Orłowski, dyrektor zarządzający funduszem Adiuvo. - Po pierwsze rynek seed fund i transfer technologii w Polsce dopiero się rozwija i wciąż działa dość słabo. W naszym mniemaniu jest to spowodowane małym zaangażowaniem prywatnych inwestorów w inwestycje w projekty naukowe. Podstawowy powód to trudne kryteria oceny jakości innowacji oraz małe doświadczenie prywatnych inwestorów w branży biotechnologicznej czy ogólniej life-science. Inwestowanie w projekty biotechnologiczne wymaga połączenia kompetencji w wielu obszarach. Niezbędna jest nie tylko wiedza w zakresie medycyny, biologii molekularnej czy genetyki, ale również znajomość rynku usług medycznych, farmaceutycznego, wymagań i procedur certyfikacji czy trendów na międzynarodowym rynku VC specjalizujących się w biotechnologii, farmacji i technologii medycznej .Kluczowy jest ciągły screening publikacji naukowych i raportów z całego świata, które pojawiają się dosłownie codziennie. Niezwykle ważne jest śledzenie postępów w metodach badawczych i możliwościach nowoczesnych technik stosowanych w medycynie. Technologie badawcze i terapeutyczne rozwijają się niezwykle szybko i często metody badawcze stosowane powszechnie w Polsce stają się nieaktualne na świecie i są zastępowane bardziej zaawansowanymi, szybszymi, skuteczniejszymi i chętniej uznawanymi metodami nowej generacji. Ponadto na specyfikę branży związaną z postępem prac badawczo rozwojowych należy „nałożyć” ogromne tempo zmian w modelach służby zdrowia ( jak np. reforma systemu ubezpieczeń w USA ), nową filozofię instytucji płacących za usługi medyczne ( badanie ekonomiki leczenia po wprowadzeniu leku, przerzucanie ryzyka nowego wdrożenia leku na producenta, wzrost znaczenia prewencji chorób ) czy zmianę zachowań pacjentów ( jak np. serwisy społecznościowe).

Dlatego też bez skutecznego śledzenia literatury oraz budowania bliskich relacji z ośrodkami badawczymi i konsultantami-ekspertami z całego świata zbudowanie skutecznego transferu technologii i modelu inwestowania w innowacje biomedyczne jest trudne. Bardzo trudne.” ADIUVO będzie funduszem działającym podobnie do inkubatora – pomysłodawcy będą aktywnie wspomagani od strony :

  • operacyjnej poprzez nadzór zarządzających i kierowników projektów,
  • strategicznej poprzez konsultacje z otoczeniem VC i branżowym,
  • merytorycznej poprzez sieć ekspertów w kraju i zagranicą,
  • finansowej poprzez scentralizowane zaplecze księgowo-finansowe,
  • infrastrukturalnej poprzez wspólny back Office,
  • prawnej poprzez zapewnienie obsługi prawnej i pomocy w zabezpieczeniu IP.

źródło: informacja prasowa