Akademia Komercjalizacji

akademia komercjalizacji
Udostępnij:

Akademia Komercjalizacji to kompleksowy cykl szkoleniowo-warsztatowy Grupy INVESTIN dostarczający wiedzy, narzędzi i umiejętności, niezbędnych w procesie skutecznej komercjalizacji zaawansowanych technologii. Akademia składa się z 8 bloków tematycznych:

1. Zarządzanie innowacjami

2. Prawo w procesie komercjalizacji

3. Inwestycje B+R i podatki

4. Własność intelektualna i przemysłowa

5. Potencjał komercyjny projektu

6. Rozwój biznesu technologicznego

7. Technologia i jej zastosowania

8. Finansowanie innowacji

Nazwa "Akademia Komercjalizacji" jest znakiem towarowym stanowiącym własność INVESTIN i chronionym przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.

ODBIORCY

Uczestnikami naszych szkoleń i warsztatów są właściciele, kadra kierownicza, menedżerowie, specjaliści oraz wynalazcy odpowiadający za generowanie i wdrażanie innowacji technologicznych.

Więcej informacji: http://akademiakomercjalizacji.pl/pl/.