Akceleracyjne „who is who?” – dowiedz się, z kim będziesz pracować podczas akceleracji Twojego startupu

Dodane:

Przemysław Zieliński Przemysław Zieliński

Akceleracyjne „who is who?” – dowiedz się, z kim będziesz pracować podczas akceleracji Twojego startupu

Udostępnij:

Nie sposób przewidzieć, jak będzie przebiegać akceleracja Twojego startupu. Wpływ na nią będzie mieć wiele czynników. Tym kluczowym będzie zespół ludzi, z którymi przyjdzie Ci współpracować. Aby pomóc Ci w jak najlepszym przygotowaniu się do akceleracji, przedstawiamy opis najważniejszych stanowisk specjalistów, którzy poprowadzą Cię przez ten proces.

Niedawno opublikowaliśmy „Katalog akceleratorów 2024”. To opis dostępnych dla Ciebie programów akceleracyjnych, do których możesz aplikować. Po co? By jeszcze szybciej rozwinąć swój startup. Chcemy jednak podkreślić, że każdym z 22 akceleratorów opisanych w zestawieniu stoją ludzie. I to oni decydują o przebiegu akceleracji czy jej charakterze.

Nie sposób jest wymienić z imienia i nazwiska wszystkich specjalistek oraz specjalistów, od lat budujących polski ekosystem akceleracyjny. Ale możemy opisać zajmowane przez nich stanowiska wraz z określeniem ich obowiązków. W ten sposób będzie Ci łatwiej stać się częścią akceleratora, rozdzielić prace między swoich pracowników oraz w maksymalny sposób wykorzystać potencjał czekających na Ciebie ekspertów.

Akceleracyjny core

Zacznijmy od opisu tych stanowisk, które wchodzą bezpośrednio w skład większości akceleratorów.

Wizjoner/ka, lider/ka, strateg/strateżka

 • Opis: osoba, która przekuła pomysł w ideę. Ktoś, kto zarysował strategiczne ramy akceleratora, wytyczył priorytety oraz zdefiniował jego obszary działalności. Mówiąc wprost, matka lub ojciec danego programu. Ktoś taki zazwyczaj nie ma operacyjnych działań i nie współpracuje bezpośrednio ze startupami: nie widać go przy codziennych zadaniach. Czuwa nad tym, aby program przebiegał zgodnie z wyłożoną wizją.
 • Przebieg współpracy: nie będziesz mieć wiele okazji do współpracy. Jest szansa, że uda się Wam spotkać podczas większych wydarzeń (np. inauguracja czy DemoDay). Możesz wtedy zdecydować się na krótka rozmowę i postarać się zdobyć jakieś konkretne, praktyczne wskazówki dotyczące rozwoju startupu.

Koordynator/ka, kierownik/kierowniczka

 • Opis: osoba, której powierzono dowiezienie akceleracyjnego programu do szczęśliwego końca. Ktoś, kto faktycznie zarządza jego przebiegiem i dba o to, by zrealizowane zostały wszelkie kamienie milowe. Zarządza zespołem akceleratora, podejmuje kluczowe decyzje i rozstrzyga kwestie sporne.
 • Przebieg współpracy: to do tej osoby możesz zwracać się z ważnymi kwestiami, które w sposób fundamentalny dotyczą Twojego startupu podczas akceleracji. Do koordynatora/ki trafiać będą Twoje raporty odnośnie przebiegu procesu i tego, jak wywiązujesz się ze swoich obowiązków lub jak współpracujesz z odbiorcą technologii.

Opiekun/ka

 • Opis: ktoś, kto na poziomie operacyjnym będzie najbliższy Twojego startupu. Osoba ta będzie osobiście odpowiadać za to, że Ty i Twój zespół będziecie maksymalnie usatysfakcjonowani akceleracją, ale także za to, że wywiążecie się z podjętych przez siebie obowiązków. Opiekun/ka to także łącznik między Tobą, odbiorcą technologii a koordynatorem/ką. Opiekun/ka może reagować najszybciej na Twoje prośby. Liczba startupów przydzielona opiekunowi/ce zależy od liczby ogólnie akcelerowanych spółek.
 • Przebieg współpracy: To do tej osoby najlepiej kierować wszelkie pytania, prośby czy uwagi. Warto wypracować między Wami zaufanie i mieć sprawnie działający kanał wymiany informacji. Będzie to sprzyjać mniej oficjalnemu, mniej formalnemu sposobowi komunikacji. Dobrze jest pamiętać, że opiekunowi/ce zależy na powodzeniu Twojego startupu tak samo jak Tobie.

Specjalista/ka ds. promocji

 • Opis: osoba odpowiedzialna za to, aby o akceleratorze mówiło się jak najwięcej i jak najgłośniej. Ktoś, kto zarządza wizerunkiem akceleratora w internecie, w mediach – tradycyjnych oraz społecznościowych. Musi także wywiązać się z narzuconych obowiązków promocyjnych i dbać o wygenerowanie odpowiedniej liczby publikacji, dbać o widoczność logotypów czy też pamiętać o ekspozycji źródle finansowania akceleratora.
 • Przebieg współpracy: marketing akceleratora w dużej mierze zależy od promocji samych startupów. Dlatego warto korzystać z obecności takiej osoby i dbać o to, aby zawsze miał pod ręką dostarczony przez Ciebie aktualny, ciekawy content o Twoim startupie. Podeślij mu aktualne logotypy, zdjęcia zespołu, opis działalności. Informuj go na bieżąco o swoich sukcesach – wdrożeniach, konkursach, opracowanych rozwiązaniach. Jego zadaniem będzie zadbanie o to, aby te informacje dotarły do jak najszerszego grona odbiorców.

Odbiorca technologii

 • Opis: firma, instytucja czy inny podmiot, z którym Twój startup będzie bezpośrednio współpracował w celu opracowania rozwiązania czy jego udoskonalenia pod kątem wyzwań technologicznych zgłaszanych przez odbiorcę.
 • Przebieg współpracy: od Twojego opiekuna/ki zależeć będzie rodzaj kontaktów z odbiorcą technologii. Zazwyczaj wygląda to tak, że dana firma na potrzeby programu akceleracji oddelegowuje jednego bądź kilku pracowników, którzy bezpośrednio z Tobą współpracują, ustalają terminy spotkań, odpowiadają na pytania, zgłaszają swoje uwagi. Przepływ informacji między Wami oraz jakość dostarczanych przez Ciebie informacji jest kluczowa dla udanej akceleracji i może przesądzić o tym, czy po zakończeniu programu uda Ci się nawiązać biznesową współpracę z daną spółką.

Na akceleracyjnej orbicie

Poza wyżej opisanym zespołem tworzącym bazę akceleratora, Ty i Twój zespół będziecie mieli okazję współpracować także z gronem zewnętrznych ekspertów.

Szkoleniowiec, trener/ka

 • Opis: osoba o wyróżniających się kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu, którymi ma zamiar podzielić się z ekipą Twojego startupu. Po to, aby wzmocnić Waszą drużynę i przybliżyć Was do rynkowego sukcesu.
 • Przebieg współpracy: w Twoim interesie jest jak najintensywniejsze korzystanie z oferowanych Ci szkoleń, warsztatów, konsultacji. Tylko w ten sposób Twoja spółka może rzeczywiście wejść na wyższy poziom. Dodatkowo, wszelkie absencje na szkoleniach są przez zespół akceleracyjny niemile widziane i zazwyczaj muszą być one dobrze usprawiedliwione.

Mentor/ka

 • Opis: niektóre programy akceleracyjne oferują Ci możliwość skorzystania z mentoringu, czyli indywidualnych konsultacji. Podczas nich w rozmowie face-to-face omawiasz swoje wyzwania czy plany z osobistościami ze świata biznesu, marketingu, sprzedaży.
 • Przebieg współpracy: warto taką okoliczność wykorzystać w 100%. W mentoringu podstawą jest szczerość: im bardziej otwarcie będziesz mówić o swoich przeszkodach, tym lepszą, bardziej dopasowaną odpowiedź otrzymasz i tym bardziej Cię ona usatysfakcjonuje.

Startupowy ekosystem

 • Opis: zdarza się, że zespół akceleratora organizuje dla swoich startupów networkingowe eventy, podczas których spotykają się one z bardziej doświadczonymi koleżankami i kolegami po fachu.
 • Przebieg współpracy: to idealna sposobność, aby poprzez zwykłą obecność rozbudować swoją sieć kontaktów, dać się poznać otoczeniu i nawiązać perspektywiczne partnerstwo. Albo przynajmniej wymienić się wizytówkami – a nuż się kiedyś przyda?

Czytaj także: