Asystent Budżetowy pomoże skuteczniej sięgać po wsparcie finansowe na B+R. Nowa aplikacja od NCBR

asystent budzetowy pomoze skuteczniej siegac po wsparcie finansowe na br nowa aplikacja od ncbr
Udostępnij:
Koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne, bezpośrednie i pośrednie, umowy warunkowe z kadrą kluczową, sposób rozliczania wniosków o płatność – to tylko kilka zagadnień finansowych, których znajomość jest niezbędna do skutecznego aplikowania o dofinansowanie i prowadzenia projektu badawczo-rozwojowego. Wszystkim, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę lub po prostu ją uporządkować z pomocą przychodzi Asystent Budżetowy – nowa aplikacja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pomagająca weryfikować koszty w projektach B+R.

Asystent Budżetowy to aplikacja do łatwego kwalifikowania rodzajów kosztów zaplanowanych w projektach finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Dostarcza niezbędnej wiedzy na temat rozliczania kosztów w projekcie B+R, dopasowywania planowanych wydatków do wymogów formalnych dofinansowania, a także prawidłowego opisywania wydatków.

Co zaliczyć do danej kategorii kosztów B+R, jak poprawnie nazwać wydatki i jak je uzasadnić we wniosku o dofinansowanie? Odpowiedź na te pytania to często niemałe wyzwania dla Wnioskodawców. By ułatwić im poruszanie się w gąszczu finansowych formuł stworzyliśmy kolejne – po uproszczeniu dokumentacji konkursowej - udogodnienie, czyli Asystenta Budżetowego. Liczymy, że dzięki niemu starania innowatorów o pozyskanie środków z POIR będą prostsze i bardziej skuteczne – mówi Agnieszka Marciniak, dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

- Uporządkowana wiedza pozwoli sprawniej zarządzać projektem, a gros czasu przeznaczać na to, co jest jego istotą, czyli proces badawczo-rozwojowydodaje.

Zaplanuj budżet z Asystentem

Asystent Budżetowy umożliwia znalezienie odpowiedniego hasła, np. aparatura, wartości niematerialne, laboratorium, surowce, prototyp, rzecznik patentowy czy wiele innych. Użytkownik ma możliwość skorzystania z wyszukiwarki lub z drzewa kosztów w ramach opcji „zakupienie sprzętu”, „zlecenie prac” oraz „zatrudnienie kadry w projekcie”. Za każdym razem aplikacja wskaże odpowiednią kategorię kosztów, podpowie jak je udokumentować i policzyć, na co zwrócić uwagę.

Nie wiesz, jak zacząć? Zrób STEP

Przedsiębiorcy zainteresowani realizacją projektów badawczo-rozwojowych przy wsparciu z Funduszy Europejskich mogą również skorzystać z bezpłatnego narzędzia Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł (STEP), funkcjonującego dzięki współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, instytucji wdrażających działania konkursowe w ramach POIR, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz ekspertów posiadających doświadczenie w ocenie wniosków konkursowych. STEP składa się z dwóch ścieżek wsparcia, dostosowanych do potrzeb poszczególnych przedsiębiorców.

 STEP ścieżka I, Weryfikacja Pomysłu na Projekt jest skierowany do przedsiębiorców, którzy mają już konkretny pomysł na projekt i chcieliby go sprawdzić pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania z POIR oraz pod kątem określenia mocnych i słabych stron pomysłu w kontekście kryteriów konkursowych. Z kolei STEP ścieżka II, Innovation Coach to oferta dla firm, które chciałyby prowadzić prace z obszaru B+R+I, ale nie mają doświadczenia w tym zakresie ani nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków publicznych na realizację innowacyjnych projektów.

 Oba instrumenty są bezpłatne, dostępne dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców. Można z nich skorzystać w każdej chwili. Informacje o zasadach i korzyściach z udziału dostępne są na stronach: www.poir.gov.pl/step (STEP I) oraz www.innovationcoach.pl (STEP II).