Bactrem: Mamy ambicje, aby stać się pierwszym polskim jednorożcem

Dodane:

Hanna Baster Hanna Baster

Bactrem: Mamy ambicje, aby stać się pierwszym polskim jednorożcem

Udostępnij:

Bactrem to spółka spin-out Uniwersytetu Warszawskiego, która rozwija mikrobiologiczne produkty z zastosowaniem w ochronie środowiska. Od momentu powstania zaliczyła poważne wzrosty. Na ile wygrana w konkursie „Startuj z Mazowsza” pomogła znaleźć się spółce w miejscu, w którym znajduje się obecnie?

BACTrem jest zwycięzcą pierwszej edycji konkursu „Startuj z Mazowsza”, która odbyła się w 2018 roku. Startup zapytaliśmy m.in. o to, na ile konkurs dał możliwość skoku rozwojowego firmie, a ze względy na fakt, że spółka jest spin-outem UW, który może pochwalić się już dwudziestoma czterema tego typu firmami, o to, w jaki sposób uczelnia wspomaga ten proces.

źródło: Bactrem

Po tych kilku latach jak oceniacie korzyści z udziału  w konkursie „Startuj z Mazowsza”?

Magdalena Popowska, prezes zarządu: Jako firma wykorzystujemy pożyteczne bakterie do ochrony środowiska. Chcemy dbać o środowisko i naprawiać to, co zostało zniszczone, np. odnawiać zdegradowane tereny poprzemysłowe, czy efektywnie i bezpiecznie przetwarzać niebezpieczne odpady. Nagroda udowodniła nam, że to co robimy znajduje uznanie.

Andrzej Berezowski, dyrektor operacyjny/prokurent: Korzyścią była zdecydowanie również możliwość nawiązania kontaktów z osobami, które doradziły nam, jak rozwijać spółkę; po konkursie Urząd Marszałkowski zaprosił nas do zaprezentowania swoich wyrobów na targach rolniczych na własnym stanowisku. To wsparcie było dla nas ważne. Konkurs to też możliwość zobaczenia, co robią inni przedsiębiorcy.

W jakim stopniu wygrana napędziła rozwój Waszej firmy?

AB: Dzięki wygranej fundusze kapitałowe, aniołowie biznesu oraz osoby prywatne zaczęły się interesować naszą firmą. Mówiąc kolokwialnie, w środowisku startupowym zrobiło się o nas głośno. Wygrana pozwoliła też przekonać pierwszych klientów do skorzystania z naszych usług i zakupu naszych produktów. Z kolei sama nagroda finansowa pozwoliła nam podreperować budżet.

Jaki problem rozwiązują produkty BACTrem?

AB: Obecnie mamy trzy grupy produktów. Pierwsza to wspomniany już preparat do oczyszczania środowiska (bioremediacji), oraz mikrobiologiczny preparat do degradacji związków zawartych w oleju kreozotowym. Dzięki biopreparatom partnerzy mogą likwidować zawarte w glebie i osadach potencjalnie rakotwórcze skażenia oraz przetwarzać odpady, w tym niebezpieczne.

MP: Druga grupa to produkty dla rolników i działkowców. W Polsce często spotykamy się z fatalnym stanem gleby. Taka pozbawiona próchnicy, wyjałowiona gleba nie potrafi akumulować wody. Gdy pada deszcz woda przelatuje przez taką glebę jak przez sito, a gdy nie pada wysycha błyskawicznie, przez co rośliny nie chcą na niej rosnąć. W odpowiedzi przygotowaliśmy biopreparat Biostim, który pozwala m.in. na odbudowanie właściwości gleb, zwiększenie zdolności absorpcyjnych i produktywności.

Z zamiłowania jestem ogrodnikiem, uprawiam kwiaty i warzywa, co roku rodzina zajada się moimi kabaczkami, cukiniami i ogórkami. To pozwala spojrzeć mi na problemy gleby nie tylko od strony naukowej, ale też czysto praktycznej.

AB: Opracowaliśmy też biopestycyd Biostim-F (preparat opatentowany w Polsce i Europie), który wspomaga usuwanie fitopatogenów – bakterii chorobotwórczych dla roślin oraz Biostim-H zwalczający negatywne skutki stosowania herbicydów.

źródło: Bactrem

Co było dla Was motywacją do założenia firmy?

MP: Od  30 lat prowadzę badania na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu biotechnologii, mikrobiologii, fizjologii i genetyki bakterii. Impulsem do założenia firmy (początkowo spin-out Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie firma samodzielna) było opracowanie, z moim kluczowym udziałem, składu biopreparatu bakteryjnego degradującego związki ropopochodne, nawet w obecności inhibitorów (aktualnie BACTrem produkuje ten preparat i sprzedaje firmom wykonującym bioremediacje gruntu i biodegradacje odpadów).

Dzięki Firmie BACTrem mogę przekazać część tego dorobku społeczeństwu poprzez komercjalizację produktów i usług, które są naprawdę na świecie potrzebne i służą ludziom i środowisku.

Gdzie jesteście teraz, a gdzie chcecie być za 5 lat?

MP: W tym momencie nasza firma wdraża innowacyjną technologię przetwarzania i utylizacji odpadów niebezpiecznych: podkładów kolejowych i innych elementów drewnianych impregnowanych kreozotem (odpad niebezpieczny o kodzie 17 02 04*). W kwietniu tego roku pozyskaliśmy grant z NCBiR na rozwijanie tego rozwiązania, w  ramach konkursu 6/1.1.1/2020 Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowej i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

AB: Nie ukrywamy, że mamy ambicje, aby stać się pierwszym polskim jednorożcem. Obecnie działamy głównie na niszowym rynku oczyszczania gleby i odpadów, w związku z tym, aby zrealizować cel o którym powiedziałem, musimy wejść na inne rynki. A to wiąże się z opracowaniem i wdrożeniem nowych technologii. Chcemy rozwinąć produkty przeznaczone dla rolników w tym bio-pestycydy. Nasze analizy wskazują, że rynek bio-pestycydów może się rozwinąć. Aby to jednak osiągnąć potrzebne są nam dodatkowe środki inwestycyjne.

źródło: Bactrem

Jak wygląda struktura właścicielska w firmie?

AB: Firma ma dwóch właścicieli. 90 procent udziałów ma M. Popowska, 10 procent należy do mnie. Do tej pory rozwijaliśmy się organicznie, być może ulegnie to zmianie.

Trzon Waszej firmy stanowią naukowcy, powstaliście jako spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego. Powiedzcie na jakich zasadach działacie od strony formalnej?

MP: Obecnie jesteśmy spółką niezależną. Pozostajemy związani z uczelnią, co oznacza, że możemy na preferencyjnych warunkach korzystać z jej infrastruktury oraz łatwiej nawiązywać współpracę z naukowcami UW. Jesteśmy też związani osobowo. Jestem prezesem BACTrem a jednocześnie pracownikiem naukowym UW. Licencjonujemy też od UW jeden patent, którego jestem współtwórcą.

Do tej pory na UW powstały 24 spółki spin-off. Skąd ten kierunek rozwoju uczelni?

MP: W związku z ewaluacją działalności naukowej, w tym „Kryterium III: wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki”, uczelnie są zobowiązane do nawiązywania i wspierania współpracy z przemysłem. Najlepszym do tego sposobem jest wytwarzanie i komercjalizowanie potrzebnych rozwiązań i produktów.

Najbardziej efektywnym sposobem na to jest tworzenie spółek spin-off – w tym kierunku idziemy na Uniwersytecie Warszawskim. Oczywiście ich tworzenie nie jest łatwe, a decydującą rolę w tym procesie odgrywają twórcy, których wspiera Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW, organizując szkolenia i warsztaty dla naukowców, oferując im pomoc w rejestracji i organizacji spółki, wspiera proces patentowania i wdrażania a w końcu pomaga w nawiązaniu pierwszych relacji z przemysłem. Od kilku już lat Uniwersytet Warszawski (Lider projektu) wraz z UWRC sp. z o.o. i Politechniką Świętokrzyską realizuje projekt w programie Inkubator Innowacyjności 4.0, w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”. Projekt przeznaczony jest dla naukowców i zespołów badawczych obu uczelni.

…………………………………

Dr hab. Magdalena Popowska prof. ucz. – prezes BACTrem sp. z o.o.

Od 30 lat prowadzi badania w ramach projektów krajowych i międzynarodowych z zakresu biotechnologii i mikrobiologii na Wydziale Biologii UW. Oficjalny reprezentant Polski w międzynarodowych Akcjach COST dotyczących antybiotykooporności. Autor licznych publikacji, projektów badawczych oraz patentów. Beneficjentka nagród za dorobek naukowy. Jako ekspert uczestniczyła pro publico bono w pracach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP oraz wygłaszała wykłady m.in. dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz PARP. W kadencji 2016-2020 była dyrektorem Instytutu Mikrobiologii UW, od 2020 roku kieruje Zakładem Fizjologii Bakterii w Instytucie Mikrobiologii i przewodniczy Radzie Naukowej Dyscypliny – Nauki Biologiczne na UW.

Popularyzatorka nauki. Laureatka X konkursu Bizneswoman Roku (2018) w kategorii Liderka w Nowych Technologiach oraz laureatka. Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii – Naukowiec Przyszłości. Nominowana do nagrody gospodarczej „AMBASADOR INNOWACYJNOŚCI” za wybieganie myślą w przyszłość i wybitne zaangażowanie w nowoczesne projekty.

Andrzej Berezowski – dyrektor operacyjny BACTrem sp. z o.o.

Specjalizuje się w zarządzaniu małymi przedsiębiorstwami wprowadzającymi innowacyjnie produkty i usługi na rynek. Dziennikarz, PR-menager i storyteller, czyli osoba odpowiedzialna za budowanie i opowiadanie historii o firmie, produkcie, czy wydarzeniu. Z wykształcenia magister zarządzania, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i magister historii, absolwent Wydziału Historycznego tej samej uczelni.

Od 2018 roku współwłaściciel, dyrektor operacyjny i prokurent w firmie związanej z Uniwersytet Warszawskim BACTrem Sp. z o.o. W firmie odpowiedzialny za zarządzanie procesami i projektami, budowanie narracji firmy oraz wdrażanie nowej wiedzy na rynki w postaci produktów i usług.

Obecnie trwa nabór do III edycji Startuj z Mazowsza – zgłoszenia będą przyjmowane do 10 sierpnia. Więcej informacji o konkursie znajdziesz pod tym linkiem.