BBI Seed Fund

bbi seed fund
Udostępnij:

Nazwa: BBI Seed Fund
Strona www: www.bbiseed.pl

Opis:

BBI Seed Fund jest funduszem typu venture capital. Nasz fundusz wyspecjalizowany jest w inwestycjach do 1,5 mln EUR w projekty znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju (seed i start-up) wykorzystujące innowacyjne technologie lub rozwiązania organizacyjne.

Co oferujemy?

Celem działalności funduszu jest wspieranie innowacyjnych projektów i budowa ich wartości rynkowej, poprzez pomoc finansową i menedżerską. W ramach współpracy dostarczamy środków do realizacji wspólnie ustalonej strategii rozwoju. Nasz limit inwestycyjny na jedno przedsięwzięcie wynosi 1,5 mln Euro.

W przeciwieństwie do wymagających zabezpieczeń i obciążających firmę spłatami banków, czy kosztownej i czasochłonnej procedury emisji akcji, stajemy się wspólnikiem firmy, dzieląc ryzyko z jej właścicielami i mamy za wspólny cel wzrost jej wartości i rozwój. Widzimy siebie jednak nie tylko w roli inwestorów dostarczających niezbędny kapitał, lecz również menedżerów aktywnie wspierających naszych partnerów w zarządzaniu, opierając się na precyzyjnie określonych zasadach partnerskiej współpracy. Wnosimy unikalny rodzaj kompetencji będącej połączeniem wiedzy i doświadczenia przedsiębiorców, kontaktów biznesowych oraz znajomości rynków finansowych. Ponadto tworzymy warunki do synergii z innymi spółkami znajdującymi się w naszym portfelu inwestycyjnym.

Czego szukamy?

Działalność funduszu koncentruje się na projektach we wczesnych fazach rozwoju: seed, start-up i ekspansji. Inwestujemy w projekty z różnych branż które wykorzystują innowacyjne technologie lub rozwiązania organizacyjne.

Nasze doświadczenie pokazuje, że nie ma jednego czynnika odpowiedzialnego za sukces projektu – decyduje o tym spełnienie licznych warunków w wielu obszarach. Najistotniejsze dla nas to:

  • działalność na szybko rosnących albo nowych rynkach o wysokim potencjale wzrostu
  • pasja, zaangażowanie ,silna motywacja i umiejętności zespołu zarządzającego
  • istotna przewaga nad konkurencją
  • przejrzysty model biznesowy
  • wykorzystanie technologii tworzących nowe segmenty rynku albo zastępujących obecnie stosowane
  • zabezpieczone prawa własności intelektualnej

Ważną rolę odgrywają również:

  • międzynarodowy potencjał rynkowy
  • kompetencje funduszu do zapewnienia odpowiedniego wsparcia rozwoju i nadzoru nad spółkami z danego obszaru
  • możliwość osiągnięcia zakładanej stopy zwrotu
  • dostępne sposoby wyjścia z inwestycji

Portfolio:

Spółka Simplum działa na rynku międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec, gdzie posiada swój oddział w Berlinie a także najważniejszych Klientów. Firma działa w obszarze nowatorskich kompleksowych rozwiązań automatycznej identyfikacji zwierząt hodowlanych z wykorzystaniem technologii RFID. Zapraszamy na stronę: www.simplum.pl.

Spółka Billbank świadczy poprzez serwis www.irachunki.pl usługę internetową typu EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment) umożliwiającą łatwe zarządzanie rachunkami.

Spółka Listonic stworzyła serwis internetowy www.listonic.pl udostępniający prostą i wygodną elektroniczną listę zakupów.

Origami System to sieć kooperacyjna na rynku podróżniczym, tworząca nowoczesne i technologicznie zaawansowanie systemy do obsługi procesów rezerwacyjnych i rozliczeniowych. www.origamisystem.pl

Solution4Office to dostawca innowacyjnych rozwiązań optymalizacyjnych dla firm. Pierwszym produktem oferowanym przez spółkę Solution4Office jest system zarządzania procesami druku i kopiowania Printoscope. www.solution4office.pl

Telemedycyna Polska to lider rynku usług telekardiologicznych w Polsce specjalizujący się w całodobowej opiece kardiologicznej i wykonywaniu badań EKG za pośrednictwem telefonu z dowolnego miejsca na świecie. www.telemedycynapolska.pl

Turigo to porównywarka turystyczna, czyli serwis umożliwiający jednoczesne przeszukanie kilkudziesięciu stron turystycznych. www.turigo.pl

Zarząd funduszu:
Andrzej Ziemiński

Łukasz Kręski

Adres:
Złote tarasy budynek SkyLight
Ul. Złota 59
00-102 Warszawa

Telefon:
tel. +48 22 378 55 50
fax. +48 22 378 55 50

E-mail:
[email protected]