BMW Group inwestuje w innowacyjny proces produkcji stali nieemitujący CO2

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

BMW Group inwestuje w innowacyjny proces produkcji stali nieemitujący CO2

Udostępnij:

BMW Group konsekwentnie realizuje cele zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorstwo zakomunikowało, że za pośrednictwem funduszu typu venture capital BMW i Ventures zainwestuje w innowacyjny proces produkcji stali bez emisji CO2, który został opracowany przez amerykański startup Boston Metal.
Boston Metal chce w nadchodzących latach rozpowszechnić nowy proces produkcji stali na skalę przemysłową. Inwestycja jest częścią szeroko zakrojonych działań związanych ze zrównoważonym rozwojem BMW Group, których celem jest znacząca redukcja emisji CO2 w sieci dostawców.

— W naszej sieci dostawców systematycznie ustalamy surowce i komponenty, które powodują największą emisję CO2 w procesie produkcyjnym. Należy do nich stal, która jest jednak niezbędna do produkcji samochodów. Dlatego w zakresie stali postawiliśmy sobie za cel systematyczne obniżanie emisji CO2. W 2030 roku powinna być ona o dwa miliony ton mniejsza w porównaniu do dzisiejszej — mówi dr Andreas Wendt, członek zarządu BMW AG odpowiedzialny za zaopatrzenie i sieć dostawców.

Dzięki swej uniwersalności stal jest jednym z najważniejszych materiałów w produkcji samochodów i nie straci na znaczeniu w kolejnych generacjach pojazdów. Nawet przy dynamicznym rozwoju elektromobilności stal pozostaje najważniejszym materiałem konstrukcyjnym karoserii i wielu komponentów. Tłocznie blach BMW Group w Europie przetwarzają rocznie ponad pół miliona ton stali.

Elektrony zamiast węgla do produkcji stali

W konwencjonalnej produkcji stali w piecach hutniczych powstaje dwutlenek węgla. Start-up Boston Metal w swojej nowej technologii wykorzystuje prąd elektryczny, aby w procesie elektrolizy otrzymać surówkę hutniczą przetwarzaną następnie w stal. Jeśli do procesu używana jest energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii, produkcja stali staje się bezemisyjna. W nadchodzących latach młode przedsiębiorstwo wybuduje instalacje demonstracyjne do swojego procesu, aby dalej adaptować go do stosowania na skalę przemysłową.

BMW Group już w zeszłym roku nawiązała kontakt z Boston Metal w ramach własnych działań badawczych oraz poprzez BMW Startup Garage. W ramach aktywności i Ventures przedsiębiorstwo inwestuje w start-up. Tadeu Carneiro, prezes i dyrektor generalny Boston Metal: — Nasi inwestorzy obejmują cały łańcuch dostaw stali, od spółek wydobywczych i spółek produkujących rudę żelaza aż po klientów końcowych. Zatwierdzają oni innowacyjny proces produkcji wysokiej jakości stali przez Boston Metal, po konkurencyjnych kosztach i na dużą skalę.

Inwestycja w nowe technologie jest jednym z wielu działań, które podejmuje BMW Group, aby osiągnąć ambitnie postawione cele w zakresie łańcucha dostaw stali. Ważnym kryterium podczas udzielania zamówień jest produkcja niskoemisyjna. — Zależy nam na tym, aby nasi partnerzy byli mocno zaangażowani w zrównoważony rozwój i stosowali technologie produkcji o niskiej emisji CO2 — dodaje Andreas Wendt. — Stosowanie ekologicznej energii elektrycznej również ma duże znaczenie. Już dziś pracujemy z dostawcami, którzy wykorzystują wyłącznie ekologiczną energię elektryczna do produkcji przeznaczonej dla nas stali.

Zamknięty obieg materiałów i zwiększone wykorzystanie stali pochodzącej z recyklingu

W celu ochrony zasobów surowców BMW Group postawiła sobie za cel dalsze zwiększenie udziału surowców z recyklingu, tzw. surowców wtórnych, do 2030 r. oraz wielokrotne wykorzystywanie surowców w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wszystkie odpady stalowe powstające w tłoczniach blach, np. podczas tłoczenia drzwi, są albo ponownie wykorzystywane w bezpośrednim obiegu materiałów, albo odsyłane do producentów stali i przetwarzane na nową stal. Zastosowanie surowców wtórnych znacznie redukuje emisję CO2 w porównaniu z materiałami pierwotnymi, pozwala oszczędzać zasoby naturalne i dodatkowo redukuje wydatek energetyczny potrzebny do produkcji.

Zobowiązanie do przestrzegania norm środowiskowych i społecznych w łańcuchu dostaw

W ramach zaangażowania w inicjatywę ResponsibleSteel BMW Group aktywnie uczestniczy w tworzeniu standardu zrównoważonego rozwoju, obejmującego standardy środowiskowe i społeczne w całym łańcuch dostaw. Standard zrównoważonego rozwoju został opublikowany w 2019 r. w ramach wielostronnego procesu i obecnie jest podstawą do certyfikacji. ResponsibleSteel jest organizacją non-profit i pierwszą globalną inicjatywą przemysłu stalowego w zakresie standardów i certyfikacji.

 

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem