Brand24 z zyskiem w IV kw. 2020 r.

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Brand24 z zyskiem w IV kw. 2020 r.

Udostępnij:

W ostatnim kwartale minionego roku globalny dostawca monitoringu mediów przekroczył próg rentowność dzięki odbudowie bazy klientów, która liczy obecnie blisko 3,5 tys. kont.

Czwarty kwartał 2020 roku Grupa Brand24 zakończyła z 3,5 mln zł przychodów, co jest wynikiem porównywalnym do tego samego okresu 2019 r. Jednocześnie spółka zwiększyła MRR o 8 proc. w stosunku do III kw. 2020 oraz ograniczyła prawie o połowę koszty sprzedaży r/r, co pozwoliło na wypracowanie 180 tys. zł zysku operacyjnego w tym kwartale.

W całym 2020 r. Brand24 miał 13,4 mln zł przychodów wobec 15,6 mln rok wcześniej. Jest to efektem tymczasowego spadku klientów związanego z dostępnością danych z Facebooka/Instagrama. Spadków, jakich Spółka doświadczyła pod koniec 2019 i na początku 2020 roku. Warto podkreślić, że w biznesach SaaS takich jak Brand24, zarówno spadki, jak i wzrosty wpływają na wyniki przez kilkanaście najbliższych miesięcy. 2020 był zatem naznaczony przez ten trudny okres nawet mocniej niż 2019.

EBITDA ukształtowała się na poziomie 1,5 mln zł, czyli niemal na tym samym co w 2019 r. Wynik netto wyniósł jednocześnie -1,3 mln zł. Raportowany wynik jest jednakże obciążony wyceną programu motywacyjnego za rok 2020 w kwocie 800 tys. zł.

Liczba klientów na koniec roku zbliżyła się do 3,5 tys. kont i rośnie nieprzerwanie od drugiego kwartału 2020. Około 60 proc. klientów to firmy zagraniczne, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o kluczowe wskaźniki efektywności biznesu to na koniec ubiegłego roku MRR (powtarzalny przychód miesięczny) wyniósł 1,11 mln zł. Średni przychód z konta (ARPU) ustabilizował się na poziomie 322 zł.

W 2020 r. nie tylko wróciliśmy do stałych wzrostów, ale po odbiciu notujemy rekordową sprzedaż i przyrosty klientów. Listopad 2020 r. to sprzedażowo najlepszy miesiąc w historii naszej firmy. Wraz z bardzo dobrym październikiem pozwoliło nam to osiągnąć jeden z najlepszych kwartalnych wzrostów w historii. W ostatnim roku znacznie ograniczyliśmy też koszty stałe, co zaowocowało tym, że staliśmy się spółką rentowną – dodaje Michał Sadowski.

Oferta Brand24 została wzbogacona o szyte na miarę raporty analityczne oparte na danych z monitoringu przetworzonych przez specjalistów wspomaganych zaawansowanymi narzędziami informatycznymi. Pozwalają one obiektywnie oceniać efekty działań marketingowych oraz porównywać skuteczność z benchmarkiem rynkowym, oraz bezpośrednią konkurencją.

– Z końcem 2020 przeprowadziliśmy pilotażowe wdrożenia pierwszego z nowych produktów – Custom Reports – oferowanych klientom, którzy potrzebują nie tylko samych danych, ale opartych na nich analiz. Na tę usługę pozyskaliśmy już pierwszych klientów. Warto podkreślić, że przewidywany średni przychód per klient w tym nowym produkcie będzie wielokrotnie wyższy niż w samym narzędziu Brand24. Na początku Q2 2021 startujemy z kampanią cross-sellingową do obecnych i byłych klientów. Równolegle pracujemy nad dwoma kolejnymi produktami. Rozważamy tu także projekty oparte na silniku Brand24, kierowane jednak do innych branż. Są na razie na etapie testowania koncepcji – wyjaśnia Michał Sadowski.

Ważnym wydarzeniem w życiu spółki w 2020 r. było też przygotowanie jej na zmianę rynku notowań z NC na GPW, po nieco ponad trzech latach pobytu na „małej giełdzie”. KNF zatwierdziła już prospekt Brand24, można więc spodziewać się wkrótce pierwszych notowań na rynku głównym.