Chronione, bo zastrzeżone. Co daje rejestracja Twojej marki jako znaku towarowego?

Dodane: 25.10.2017

Agnieszka Nowosielska

Udostępnij:

Polskie prawo nie na nakłada na przedsiębiorców obowiązku rejestracji ich firm jako znaków towarowych. Powinna to być jednak ich pierwsza inwestycja w rozwój i promocję swojej marki. Niesie to za sobą wiele korzyści, które gwarantują im niczym niezakłóconą działalność na danym rynku w przyszłości.

Zdjęcie główne artykułu pochodzi z pl.depositphotos.com

Wszyscy właściciele firm powinni rozpocząć swoją działalność od dokonania najważniejszej inwestycji, jaką jest uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy – nazwę albo oznaczenie słowno – graficzne (logotyp), za pomocą którego chcą wprowadzać na rynek swoje towarowy i usługi. Pozwoli im to również sprawdzić czy ich marka nie koliduje z oznaczeniami już wcześniej zarejestrowanymi.

W rezultacie, przedsiębiorca uniknie sytuacji, gdzie cały czas i pieniądze, które zainwestował w promocję swojej marki przepadną i jeszcze dodatkowo będzie zobowiązany zapłacić podmiotowi uprawnionemu odszkodowanie za nieumyślne korzystanie z jego oznaczenia.

Rejestracja znaku towarowego daje przedsiębiorcom pierwszą i najważniejszą korzyść – monopol na używanie swojej marki dla konkretnych towarów i usług na obszarze, który został wskazany w decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

Jakie są inne korzyści z rejestracji znaku towarowego przedsiębiorcy?

1. Uregulowanie kwestii własnościowych Twojej marki. Rejestrując swój znak otrzymujesz niejako urzędowe potwierdzenie, że jesteś właścicielem swojej marki. W związku z tym możesz ją swobodnie rozwijać, bez obaw, iż ktoś zmusi Cię do jej zmiany. W razie ewentualnego sporu sądowego będziesz mógł wykazać komu przysługują wszelkie prawa do marki.

2. Zwiększenie prestiżu Twojej marki i zaznaczenia jej pozycji na rynku. Swoje logo możesz używać wraz ze znanym na całym świecie znakiem ®. Jest to skrót od registered, co oznacza, iż dany znak towarowy został zarejestrowany w odpowiednim Urzędzie Patentowym. Polskie prawo przewiduje karę grzywny za oznaczanie tym symbolem znaku towarowego, który nie został zarejestrowany. Symbol ® przestrzega także konkurentów przed bezprawnym wykorzystywaniem Twoich oznaczeń.

3. Zwiększenie konkurencyjności Twojej firmy. Chroniąc swoją własność intelektualną we właściwym Urzędzie Patentowym zyskujesz wyłączność na używanie danego znaku towarowego. Innymi słowy inne podmioty działające w Twojej branży nie mogą już działać pod marką identyczną lub podobną do Twojej.

4. Zwiększenie wiarygodności Twojej marki. Rejestrując znak towarowy potwierdzasz fakt, że Twoja marka jest oficjalnie chroniona i dbasz o jej wiarygodność i dobre imię na rynku.

5. Zwiększenie wartości Twojej marki. Prawo ochronne na znak towarowy jest prawem majątkowym, które może stanowić przedmiot obrotu. Prawa chronione we właściwym Urzędzie Patentowym można bowiem wycenić, sprzedać, zastawić czy też uczynić przedmiotem aportu do spółki.

6. Możliwość czerpania korzyści z Twojej marki. Nie musisz sam używać swojego znaku towarowego – jeśli Twoja marka jest rozpoznawalna, możesz udzielić odpłatnej licencji na jej używanie przez innych przedsiębiorców. W takiej sytuacji znak towarowy będzie niejako sam na Ciebie pracował, a Ty w ten sposób możesz czerpać korzyści majątkowe z używania przez inny podmiot zarejestrowanego przez Ciebie znaku.

Jeśli planujesz korzystać z takiego rozwiązania musisz zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Patentowym, bowiem licencji można udzielić tylko i wyłącznie na zastrzeżony znak towarowy.

7. Prawo do zablokowania innym podmiotom możliwości używania Twojej marki w reklamach tekstowych AdWords. Po zarejestrowaniu znaku towarowego możesz zgłosić się go Google i zablokować możliwość posługiwania się tym słowem w reklamach tekstowych AdWords. Zatem dzięki rejestracji zyskujesz pełną kontrolę nad tym co dzieje się w tych reklamach, gdyż żaden inny podmiot nie będzie mógł posłużyć się Twoim znakiem bez Twojej zgody.

8. Ochrona przed przejęciem przez konkurencję Twojego adresu internetowego z użyciem określonej domeny. Należy pamiętać, iż taki adres internetowy (zwany powszechnie domeną internetową) również pełni funkcję odróżniającą i identyfikującą, lecz tylko i wyłącznie w znaczeniu technicznym. Oznacza to, że prawo polskie nie przewiduje prawa do posługiwania się adresem internetowym tylko z samego faktu rejestracji tego adresu. W konsekwencji w każdej chwili możesz utracić swój adres internetowy na rzecz podmiotu trzeciego, który wykaże, iż to on ma prawo się nim posługiwać. Dopiero bowiem z chwilą uzyskania prawa ochronnego do słownego znaku towarowego posiadacz domeny internetowej uzyskuje tytuł prawny do legalnego i bezpiecznego jej wykorzystywania.

9. Zarejestrowany znak towarowy można amortyzować. Amortyzacja jest kosztem, który zmniejsza podatek dochodowy do zapłaty.

10. Narzędzie optymalizacji podatkowej. Właściwe wykorzystanie znaku towarowego pozwoli Ci lepiej optymalizować wysokość podatków, w szczególności od zysków wspólników, które cechują się zazwyczaj podwójnym opodatkowaniem.

11. Rejestracja stanowi skuteczny oręż do walki z konkurencją naruszającą Twój znak towarowy, w tym m.in.:

  • w przypadku, gdy na Twój znak towarowy zostało udzielone prawo ochronne możesz jeszcze przed wniesieniem powództwa do Sądu, żądać zabezpieczenie dowodów, które następnie pomogą Ci wykazać szkodę, jaką poniosłeś w wyniku naruszania prawa do Twoje marki;
  • możesz żądać niezwłocznego zaniechania naruszania Twojej marki i wydania przez naruszyciela bezpodstawnie uzyskanych z tego tytułu korzyści;
  • możesz żądać zapłaty sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które byłoby należne tytułem udzielenia przez Ciebie zgody na korzystanie z Twojego znaku towarowego;
  • swoje roszczenia możesz kierować nie tylko względem bezpośredniego naruszyciela Twojego znaku towarowego, ale także przeciwko jakimkolwiek podmiotom, które wprowadzają na rynek lub świadczą usługi podszywając się pod Twoją markę;
  • w Sądzie nie musisz udowadniać, że przysługują Ci jakiekolwiek prawa majątkowe do twojej marki, ale wystarczy, że podasz numer prawa ochronnego przyznany na Twój znak towarowy;
  • jeżeli prawo ochronne na Twój znak towarowy zostało Ci udzielone później, niż posługiwał się nim Twój konkurent, to i tak Tobie przysługuje pierwszeństwo do korzystania z zarejestrowanej marki.

Konkludując powyższe, śmiało można stwierdzić, że zarejestrowany znak towarowy może być niezwykle cennym dobrem niematerialnym, niekiedy przewyższającym wartość składników majątkowych całego przedsiębiorstwa. Jeżeli zatem myślimy poważnie o swojej marce, należy jak najszybciej zarejestrować ją jako znak towarowy. Oczywiście nigdy nie mamy stuprocentowej pewności, że proces rejestracji zakończy się powodzeniem, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, który pomoże nam dobrze przygotować się do tego procesu.

Agnieszka Nowosielska

Radca Prawny z firmy Lawyer Line sp. z o.o.