COLOR id oraz Bum Bum

color id oraz bum bum
Udostępnij:
COLOR id oraz Bum Bum

COLOR id – Nagroda specjalna Jury

Opaski noszne na rękach umożliwiające rozpoznanie osób o podobnych zainteresowaniach. Proejkt został dostrzeżony i specjalnie nagrodzony przez Jury jako coś świeżego i różniącego się od innych powstałych podczas wydarzenia projektów.

Bumbum

Sposób planowania podróży (tutaj do Brazylii) w oparciu o wykorzystanie lean canvas.

źródło: informacja prasowa