Crowdinvesting w liczbach w 2021 roku. Podsumowanie roku Beesfund

Dodane:

Konrad Latkowski Konrad Latkowski

Crowdinvesting w liczbach w 2021 roku. Podsumowanie roku Beesfund

Udostępnij:

Już za kilka miesięcy Beesfund obchodzić będzie 10-ciolecie. Od co najmniej trzech lat edukujemy rynek dzieląc się informacjami do prac naukowych, ale także magisterek czy licencjatów. W ramach podsumowania roku 2021 ujawnimy kolejne, niedostępne do tej pory dane. Od ciekawostki o najstarszym inwestorze na demografii i podziale regionalnym inwestorów kończąc.

Czytasz właśnie artykuł z cyklu, w którym polskie startupy, firmy technologiczne i fundusze venture capital podsumowują 2021 rok.

Blisko cztery tysiące unikalnych inwestorów dokonało 5445 inwestycji na kwotę blisko 18,5 miliona złotych. Średnia kwota inwestycji zależała od kwartału. Dla wszystkich 12 miesięcy wyniosła 3400 zł, jednak w czwartym kwartale 2021 wzrosła do 5 950 złotych.

– Społeczność inwestorów Beesfund buduje się od 2012 roku. Przekłada się to na bardzo różnorodną wiekowo i lokalizacyjnie społeczność. To co nas ucieszyło w 2021 roku to zwiększona aktywność naszych inwestorów w emisjach. Średnio 36% wpłaconej kwoty pochodziła od inwestorów zarejestrowanych w Beesfundzie przed startem emisji. To o 9 punktów procentowych więcej niż w 2020 roku i 5 pp więcej niż w 2019 roku – mówi Arkadiusz Regiec, prezes Beesfund SA.

Społeczność inwestorów to osoby także spoza Polski, dlatego śmiało możemy powiedzieć, że wpłaty dokonywane były przez całą dobę. Widać jednak 3 okresy zwiększonej aktywności: między 9:00 a 11:00 to pik związany z debiutami. To między tymi godzinami najczęściej startują emisje. Drugi pik to godziny 13:00 – 16:00 z niewielkim spadkiem o 17:00, co przechodzi w ostatni, wieczorny czas inwestowania od 18:00 do 21:00. Najmniej wpłat odnotowujemy od 22:00 do 7:00.

Płeć inwestorów

Aż 82% inwestujących w 2021 roku stanowili mężczyźni. Ich wpłaty przełożyły się na kwotę 15 693 835,12 zł. I to raczej mężczyźni od lat przodują wśród inwestorów – także giełdowych. Co ciekawe w zeszłym roku miała miejsce jedna emisja niezwykle kobieca. Dharma-Żoliborz to pierwsza emisja w krajowym crowdinwestingu, w której na 91 inwestujących aż 66% to kobiety, a ich wpłaty stanowiły blisko 80%.

Najstarsza inwestująca kobieta miała 86 lat i ulokowała 10 tysięcy zł w emisji marki TRUE. Najstarszy mężczyzna wybrał emisję BIOGO wpłacając 6 tysięcy złotych.

Rekordzistą pod względem liczby inwestycji dokonanych na Beesfundzie jest mieszkaniec województwa łódzkiego, który w 2021 zainwestował w 21 różnych spółek. Wśród kobiet przodowała mieszkanka świętokrzyskiego inwestująca w 8 razy w 7 różnych spółek.

Skąd są inwestorzy 

Polska to zdecydowany numer jeden pochodzenia wpłat. Jednak w 2021 roku na Beesfundzie pojawiły się inwestycje z aż 17 innych krajów. Łącznie ich wpłaty przełożyły się na 749 526,34 zł, co stanowiło 4% całej zainwestowanej kwoty w zeszłym roku. Na podium krajów zagranicznych znalazły się Wielka Brytania, Niemcy oraz Irlandia. Co ciekawe, kwota blisko 750 000 zł została wygenerowana tylko przez 148 inwestycji.

Polskę w wynikach reprezentują wszystkie 16 województw. Aż sześć województw wpłaciło ponad 1 milion złotych, tylko dwa województwa wpłacały poniżej 200 000 złotych. W szczegółowym rozbiciu wyglądało to tak:

 • 6 099 123,42 zł – Mazowieckie
 • 1 858 347,08 zł – Śląskie
 • 1 650 458,94 zł – Dolnośląskie
 • 1 496 124,86 zł – Małopolskie
 • 1 423 864,39 zł – Wielkopolskie
 • 1 185 851,45 zł – Pomorskie
 • 868 358,65 zł – Łódzkie
 • 790 684,64 zł – Kujawsko-Pomorskie
 • 475 207,42 zł – Zachodniopomorskie
 • 366 892,42 zł – Lubuskie
 • 343 756,49 zł – Lubelskie
 • 304 383,72 zł – Podkarpackie
 • 287 173,52 zł – Świętokrzyskie
 • 236 944,34 zł – Warmińsko-Mazurskie
 • 173 072,31 zł – Opolskie
 • 111 632,55 zł – Podlaskie

Rozpatrując według liczby wpłat, a nie kwoty pierwsze 5 województwo pozostaje bez zmiany. W ujęciu wpłatowym spadek notuje województwo lubuskie. Miało ono tylko 130 wpłat, a jak widać przełożony się one na blisko 350 000 złotych.

Miasta inwestorów

Osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich przeznaczyły na inwestycje 2 609 466,66 zł, co stanowi aż 14% całej kwoty zainwestowanej w 2021 roku. To ważne, gdyż plasuje wsie jako trzecią grupę zaraz po Warszawie (powyżej 1 mln) oraz Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu (od 500 000 do 999 000 zł).

– Dane za 2021 rok doskonale pokazują, że wszędzie tam gdzie jest internet i chęć poznania oferty spółki znajdują się potencjalni inwestorzy. Cieszy mnie to niezmiernie! Idea demokratyzacji dostępu do inwestycji to jedna z misji Beesfundu od samego początku istnienia naszej platformy – mówi Arkadiusz Regiec.

Pełne rozbicie pokazuje, że obszary od 1000 do 10 000 mieszkańców inwestowały na Besfundzie najrzadziej. Inne obszary rozkładały się całkiem porównywalnie:

 • 1 000 000 – 4 277 627,53 zł
 • 500 000 do 999 999 – 3 208 595,67 zł
 • 250 000 do 499 999 – 1 357 864,65 zł
 • 100 000 do 249 999 – 1 724 327,39 zł
 • 50 000 do 99 999 – 978 551,57 zł
 • 25 000 do 49 999 – 918 255,35 zł
 • 10 000 do 24 999 – 1 488 969,35 zł
 • 5 000 do 9 999 – 480 062,25 zł
 • 2 500 do 4 999 – 592 068,14 zł
 • 1 000 do 2 499 – 36 087,64 zł
 • wieś – 2 609 466,66 zł

Wiek inwestujących

W kategorii wiekowej opracowaliśmy nasze dane zgodnie ze standardem Ogólnopolskiego Badania Inwestorów (OBI). Zgodnie z tym badaniem za 2021 rok podium prezentuje się następująco: 46-55 (30,4%), 36-45 (29,9%), 26-35 (17,8%).

Na Beesfundzie struktura wiekowa prezentuje się nieco inaczej. Zarówno pod względem łącznej zainwestowanej kwoty najaktywniejsza jest grupa wiekowa to 36-45 (38,1%), później 26-35 lat (28,7%) i na miejscu trzecim: 46-55 lat (22,9%). Dużo niższy niż w OBI jest udział grupy 56+ (1,7%), mniejsza jest też grupa 18-25 (8,5%).

Rozpatrując liczbę wpłat, a nie kwotę kolejność zostanie taka sama, ale rozkład grupy będzie jednak inny: 36-45 (35,8%), 26-35 (34,2%), 46-55 (16,6%), 18-25 (7,2%) oraz 56+ (6,3%).

Opunia Beesfundu

Beesfund istnieje od 2012 roku, ale jak często powtarzamy, rozwój tego rynku należy liczyć od samej końcówki roku 2018, kiedy to wystartowała na naszej platformie pierwsza emisja na 1 mln euro. Zatem można przyjąć, że obszar inwestycyjny crowdu skończył niedawno 3 lata. Wcześniej… budowaliśmy dopiero podwaliny rynku.

Zbliżające się regulacje, w tym możliwość handlu akcjami poza giełdą z pewnością przyspieszą jeszcze bardziej rozwój tego rynku. Rynku, który w naszej ambicji miał być demokratyzacja dostępu do inwestowania – każdy, od małych kwot może stać się wspólnikiem i wywołać efekt kuli śnieżnej, razem z wieloma innymi, niedużymi wpłatami.

Dane za 2021 rok pokazują, że są jeszcze ogromne obszary do wzrostu liczby inwestorów i kwot przez nich zainwestowanych. Beesfund z pewnością nie będzie ustawał w tej edukacyjnej pracy także w 2022 czy kolejnych latach.

Autor: Konrad Latkowski, Beesfund