Digitree Group podsumowuje trzy kwartały 2020 roku

Dodane: 19.11.2020

Informacja prasowa Informacja prasowa

Digitree Group podsumowuje trzy kwartały 2020 roku

Udostępnij:

Technologiczna Grupa Kapitałowa Digitree Group w trzech pierwszych kwartałach 2020 roku zmniejszyła stratę netto osiągniętą w analogicznym okresie 2019 roku do 490 tys. zł (+0,6 mln zł r/r). Wypracowana przez Grupę EBITDA była znacznie wyższa od ubiegłorocznej i uplasowała się na poziomie 3,4 mln zł (+ 0,6 mln zł tj. +24% r/r). Jednocześnie skonsolidowane przychody spadły o 10,7% i wyniosły 38 mln zł.
Digitree Group ponownie poprawiła skonsolidowane wyniki, tj. znacząco zmniejszyła stratę netto oraz zwiększyła poziom EBITDA w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wpływ na tę zmianę miały oszczędności kosztowe i kontynuacja zmian w zakresie prowadzenia projektów oraz obsługi klienta, które zostały wprowadzone w spółkach zależnych już w poprzednich kwartałach br. Skonsolidowane przychody zmniejszyły się o 4,6 mln zł, tj. do poziomu 38 mln zł. Powyższy spadek spowodowany był kilkoma równocześnie występującymi czynnikami. Pierwszym z nich było zaprzestanie obejmowania w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przychodów spółki Adepto sp. z o.o. w związku z umową inwestycyjną, zawartą w dniu 13.09.2019 r., na podstawie której udział Emitenta we wspomnianej spółce zależnej zmniejszył się ze 100% do 40%. Kolejnym z czynników był niższy poziom sprzedaży wypracowanej przez spółki z Grupy Kapitałowej w związku z pandemią COVID-19 i mniejsze zaangażowanie niektórych klientów w kampanie promocyjne i marketingowe, z uwagi na redukcję bądź wstrzymanie ich budżetów reklamowych. Ponadto, przesunięcie okresu urlopowego w Grupie Kapitałowej oraz u jej kontrahentów i potencjalnych klientów skutkowało wydłużeniem procesu decyzyjnego w związku z zawieraniem nowych zleceń i umów abonamentowych w trzecim kwartale br., co przełożyło się na nieco niższą sprzedaż.

Wyniki trzeciego kwartału 2020 r. nieco odbiegają od tendencji wykazanej w poprzedzającym go kwartale. Wdrażane w Grupie zmiany reorganizacyjne związane były z kosztami, które przełożyły się na niższą wartość EBITDA i zysku netto. Dodatkowy wpływ miały również wyniki poszczególnych segmentów Grupy. Natomiast skonsolidowane przychody wypracowane w trzecim kwartale 2020 r. były wyższe niż osiągnięte w poprzedzających go okresach br.

W segmencie I, do którego należy Digitree Group S.A., ponownie odnotowany został wzrost poziomu przychodów (o 8% r/r przed wyłączeniami konsolidacyjnymi), co związane jest ze stabilną pozycją usług świadczonych przez tę spółkę. Należą do nich zwłaszcza rozwiązania z zakresu e-mail marketingu oraz marketing automation, które obecnie cieszą się szczególnym zaufaniem klientów. Podobnie stało się w przypadku segmentu Fast White Cat. Spółka ta wypracowała w trzech kwartałach 2020 roku wzrost na poziomie przychodów wynoszący 9% r/r (przed wyłączeniami konsolidacyjnymi). Stało się tak pomimo nieco słabszego trzeciego kwartału, który był spowodowany charakterystycznym dla tej spółki cyklem biznesowym, związanym z realizacją wielomiesięcznych wdrożeń. Unikatowe rozwiązania Grupy doceniane są w dużej mierze przez wymagające firmy, u których konieczne są wdrożenia zaawansowanych i dedykowanych funkcjonalności oraz oprogramowania. COVID-19 przyspieszył digitalizację biznesów i życia codziennego, dlatego prowadzenie działalności w sieci oraz możliwość spersonalizowanego i efektywnego komunikowania się z odpowiednimi grupami odbiorców oraz budowanie w ten sposób relacji z klientami cieszyły się w ostatnich miesiącach dużym zainteresowaniem biznesów.

– Szyte na miarę rozwiązania wdrożeniowe są kołem zamachowym Grupy, dzięki specjalistycznej wiedzy wdrożenia będące naszym udziałem są niezwykle skuteczne, a to buduje biznes. Wystarczy spojrzeć na ostatnie business cases Fast White Cat, żeby to zrozumieć. Staramy się przekuwać problemy biznesów w okazje i możliwości. Rośniemy również w segmencie Performance Marketingu, gdzie nasz biznes ewoluuje w kierunku kompleksowej obsługi – zgodnie z oczekiwaniami rynku. Właśnie z uwagi na komplementarność naszych usług, nie ukrywam, że upatrujemy szansy w tym, iż wraz z szybszym rozwojem e-commerce, rozwijać się będą również pozostałe spółki z Grupy. Pracujemy nad kolejnymi elementami oferty w tym kierunku – komentuje Rafał Zakrzewski, Prezes Zarządu Digitree Group

Na działalność pozostałych dwóch segmentów w ramach Grupy Kapitałowej Digitree Group duży wpływ wywarła pandemia koronawirusa, która ograniczyła bądź wstrzymała działania reklamowe i kampanie zaplanowane przez klientów. Konieczność zmiany ich planów budżetowych sprawiła, że firmy odrzucały niektóre formy reklamy online na rzecz innych, priorytetowych w kryzysie działań, co przełożyło się wprost na niższy poziom sprzedaży w tych dwóch segmentach Grupy.

– Obecna sytuacja rynkowa z jednej strony daje nam podstawy ku temu, abyśmy przewidywali wzmocnienie pozycji Grupy z uwagi na wzrost zainteresowania usługami wdrożeniowymi dla e-commerce. Warto podkreślić, że już ponad 50% naszych przychodów pochodzi z działań na rzecz tej branży. Z drugiej zaś strony nie możemy wykluczyć istotnego ryzyka utrzymania się nieco niższych przychodów niż w analogicznych okresach lat poprzednich z uwagi na spadek budżetów wielu firm i możliwe zamknięcie działalności przez klientów szczególnie dotkniętych skutkami pandemii. Pracujemy jednak nad tym, aby urzeczywistnić ten pierwszy scenariusz. Jesteśmy w trakcie aktualizacji naszych głównych celów rozwojowych, nowa strategia ma pojawić się już na początku 2021 roku. Naszym planem jest efektywne zaspokajanie potrzeb klientów w różnych segmentach biznesowych, zarówno na poziomie zaawansowanych, wielopoziomowych wdrożeń, jak również wsparcia mniejszych biznesów przy pomocy rozwiązań SaaS, które produktowo bazują na naszej szerokiej ekspertyzie pochodzącej z segmentu enterprise. Jednocześnie będziemy też dążyć do podniesienia poziomu osiąganych przychodów i satysfakcjonującej rentowności Grupy – dodaje Rafał Zakrzewski.

Spółka podała w swoim komunikacie giełdowym z 14.10.2020 r., że rozpoczyna prace nad opracowaniem przyszłych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej oraz jej głównych celów strategicznych, a nowa strategia rozwoju ma pojawić się do 31 stycznia 2021 roku.

Raport za 3Q2020 można przeczytaj TUTAJ.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem