Dlaczego przemysł potrzebuje startupów?

Dodane: 01.06.2020

Karolina Piotrowska

Udostępnij:

Mówi się, że polska gospodarka stoi przed kolejną rewolucją przemysłową, a niektórzy twierdzą, że ona już trwa i wkrótce wszyscy odczujemy jej skutki! Cały sektor produkcyjny przechodzi obecnie wielkie zmiany i przekształcenia. Dlaczego tak się dzieje? Nie tylko przez COVID-19, ale także przez zmiany technologiczne, które coraz bardziej odmieniają oblicze tego sektora.
Rośnie świadomość firm przemysłowych, jak ważne jest generowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań nie tylko w postaci nowych produktów wypuszczanych na rynek, ale także w postaci optymalizacji procesów wewnętrznych i usprawniania samej produkcji.

Jest to spowodowane różnymi czynnikami – nie tylko wzrostem konkurencyjności, ale także zmieniającymi się przepisami prawnymi czy proekologicznymi. To ze względu na te ostatnie przemysł został zmuszony do zmniejszenia szkodliwości na środowisko, będące często skutkiem ubocznym procesów produkcyjnych.

Nowe technologie wkroczyły na dobre do wielu dziedzin życia, także do sektora produkcji. Internet rzeczy, sztuczna inteligencja, machine learning, big data, cloud computing czy rozszerzona rzeczywistość, znalazły zastosowanie w dużych firmach tworząc sektor Przemysł 4.0.

Rozwiązania z tych dziedzin mają zazwyczaj dwa źródła pochodzenia – wewnętrzne działy R&D lub zewnętrzny scouting. Właśnie w tym obszarze znajdujemy miejsce dla startupów pracujących nad przełomowymi technologiami, które możliwe są do zaimplementowania w dużych firmach lub dostosowania do ich indywidualnych potrzeb. Stanowi to ogromny potencjał do synergii działań i długoterminowej współpracy dużych z małymi nie tylko w czasach epidemii.

Co nie wypada dużej firmie, to wypada startupowi

Co odróżnia startup od dużej firmy to przede wszystkim jego elastyczność i zdolność do szybkiej zmiany. Działa on w warunkach skrajnej niepewności, ze względu na niestabilny model biznesowy, co wzbudza obawy wśród dużych partnerów biznesowych. Z tego względu wiele przedsiębiorstw, nie tylko przemysłowych, boi się podjąć ryzyko współpracy ze startupami. Jednakże, co nie wypada dużej firmie, to wypada startupowi. Można to zaobserwować w swobodzie działania i zdolności szybkiego testowania nowych pomysłów. Brak ograniczeń wynikających z procedur obowiązujących często w dużych przedsiębiorstwach, daje startupowi pole do wprowadzania szybkich zmian i dostosowywania technologii do konkretnych potrzeb.

W dobie korona-kryzysu, który boleśnie odczuwają również działy innowacji i R&D, współpraca ze startupami może tym bardziej nieść wymierne korzyści dla obu stron. Outsourcing innowacji zmniejszy koszty własne firm przemysłowych i otworzy ich na budowanie relacji z młodymi przedsiębiorstwami technologicznymi. Co w dłuższej perspektywie może stymulować wzrost obu podmiotów.

Bariery

Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Tak jest także w tym przypadku, a konkretnie w przypadku przedsiębiorstw przemysłowych, które nie współpracowały wcześniej ze startupami, a wprowadzane przez nich innowacje dotyczyły tylko wąskiego obszaru optymalizacji procesów. Niedostosowanie struktur oraz brak odpowiedniej kadry, która odpowiedzialna byłaby za wdrożenia rozwiązań z zewnątrz, może być powodem niepowodzenia takiej współpracy. Często spotykanym problemem jest również opór samych pracowników względem nowego podejścia do innowacji w firmie. To oni znają swoje miejsce pracy najlepiej i czują się swobodnie w znajomym dla siebie otoczeniu. Niechęć do zmian wynika najczęściej z braku zbudowanej kultury organizacyjnej, która sprzyjałaby adaptacji nowych inicjatyw. Obie strony muszą się nauczyć ze sobą pracować, aby osiągnąć wspólny sukces.

Dużym ułatwieniem w nawiązywaniu i utrzymywaniu współpracy pomiędzy dużymi firmami a startupami są akceleratory specjalizujące się w przemyśle 4.0. Dzięki nim stymulowany jest wzrost i rozwój technologii tworzonych przez młode firmy, a te duże otrzymują fachowe wsparcie w nawiązywaniu relacji. Obecnie akceleratory funkcjonują w kilku modelach tj. rządowe programy wsparcia, komercyjne akceleratory zewnętrzne i te stworzone przez same duże firmy. Z pewnością warto zwrócić uwagę na terminy naborów i zdobyć partnera biznesowego, który nie będzie zwykłym klientem.

Technologia od zawsze wpływała na oblicze przemysłu, powodując kolejne rewolucje przemysłowe. Obecnie bardzo często przełomowe innowacje technologiczne tworzą jednak startupy, które nie mają takiej siły przebicia i ugruntowanej pozycji na rynku, dlatego tak ważna jest współpraca dużych z małymi. Kolejny raz potwierdza się maksyma, że razem możemy więcej.

Autor: Karolina Piotrowska, Senior Project Manager w Startup Academy

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem