EBOR i EIT InnoEnergy wesprą dostęp do finansowania dla recyklingu baterii. Jednym z głównych beneficjentów Polska

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

battery

Udostępnij:

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz EIT InnoEnergy wesprą rozwój otoczenia inwestycyjnego w segmencie recyklingu baterii do pojazdów elektrycznych w Polsce. Podmioty będą działać wspólnie dla wzmocnienia otoczenia inwestycyjnego w segmencie recyklingu baterii do pojazdów elektrycznych i tym samym zwiększenia wykorzystania surowców wtórnych w produkcji baterii.

Beneficjentami współpracy będą kraje Europy Środkowo-Wschodniej, a w pierwszym etapie – głównie Polska.

Europa stawia na branżę bateryjną

W ostatnich latach EBOR zrealizował szereg inwestycji w obszarze produkcji baterii dla EV w Europie Środkowej. Z kolei EIT InnoEnergy, lider Europejskiego Sojuszu na rzecz Baterii (EBA250), wspiera innowacyjne firmy z sektora cleantech i baterii, a w ramach EBA Academy planuje szkolić kadrę pracowniczą niezbędną do rozwoju przemysłu bateryjnego.

Celem współpracy jest identyfikacja barier oraz wyzwań technologicznych i regulacyjnych w całym łańcuchu wartości polskiego segmentu recyklingu baterii. Realizacja tego zadania pomoże w budowie optymalnego otoczenia rynkowego oraz platformy umożliwiającej uczestnikom rynku współpracę, wymianę doświadczeń i wzmacnianie kompetencji poprzez centrum wiedzy o recyklingu baterii. Współpraca EBOR i EIT InnoEnergy będzie także wspierać dostęp uczestników rynku do finansowania inwestycji.

EBA Academy

Kluczem do zaangażowania uczestników rynku recyklingu baterii w całym łańcuchu wartości będą osiągnięcia EBA Academy, kierowanej przez EIT InnoEnergy. EBA Academy jest europejską platformą edukacyjną, której celem jest szkolenie, podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowywanie pracowników niezbędnych do rozwoju przemysłu bateryjnego w Unii Europejskiej. W przyszłości oczekiwane jest rozszerzenie współpracy EBOR i EIT InnoEnergy na pozostałe kraje Europy Środkowej.

GOZ konieczny dla rozwoju rynku elektryków

– Skuteczna dekarbonizacja transportu jest kluczem do osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 roku. Do końca dekady po polskich drogach może jeździć ponad milion pojazdów elektrycznych, a nasz kraj będzie wiodącym dostawcą baterii na europejskie rynki. Wyzwaniem jest dostępność komponentów do baterii, dlatego rozwój recyklingu oraz gospodarki o obiegu zamkniętym mają kluczowe znaczenie dla zaspokojenia popytu oraz zapewnienia strategicznej autonomii UE. Jako EIT InnoEnergy angażujemy się we włączanie sektora cleantech z Europy Środkowo-Wschodniej w strategiczne łańcuchy wartości całej UE, z uwzględnieniem zwiększania kompetencji pracowników. Cieszymy się, że wspólnie z EBOR będziemy rozwijać ekosystem recyklingu baterii do pojazdów elektrycznych w regionie CEE – powiedział Marcin Wasilewski, prezes EIT InnoEnergy w Europie Środkowej.

– Baterie są jedną z najważniejszych technologii umożliwiających rozwój niskoemisyjnych i odpornych gospodarek, co jest kluczowym priorytetem dla EBOR. Rozwój rynków surowców wtórnych do baterii będzie miał istotne znaczenie dla przyspieszenia przejścia na pojazdy niskoemisyjne i bezemisyjne. Umożliwi również produkcję materiałów w Europie, także z odpadów, i sprawi, że istotne korzyści wynikające z gospodarki o obiegu zamkniętym będą odczuwalne dla wszystkich – od obywateli po inwestorów. Jako EBOR, cieszymy się ze współpracy z EIT InnoEnergy nad realizacją celów związanych z bardziej ekologicznym transportem i efektywnym gospodarowaniem zasobami – skomentował Gianpiero Nacci, dyrektor ds. zrównoważonego biznesu, infrastruktury, strategii klimatycznej i dostaw w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.

* * *

Od 1 stycznia 2023 roku EBOR dostosuje swoją działalność do celów Porozumienia Paryskiego i zwiększy finansowanie działań związanych ze zmianą klimatu do ponad 50 proc. poziomu inwestycji do 2025 roku.