Ekokogeneracja S.A. liczy na bardzo udany rok

ekokogeneracja sa liczy na bardzo udany rok
Udostępnij:
Ekokogeneracja S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2012 r., chce wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku produkcji energii cieplnej z odpadów i zwiększać sprzedaż własnych instalacji. Spółka przeprowadza również reorganizację struktury swojej Grupy Kapitałowej.

Emitent dostrzega coraz większe zainteresowanie oferowanymi przez niego instalacjami do produkcji energii cieplnej z odpadów. Wynika ono przede wszystkim z wejścia w życie od początku tego roku zakazu składowania wysokokalorycznych frakcji odpadów powyżej 6000 kJ/kg suchej masy. Samorządy poszukują obecnie rozwiązań, które pozwolą im uniknąć bardzo wysokich kar za łamanie wprowadzonych zakazów. Ekokogeneracja S.A. będzie chciała wykorzystać rosnące zainteresowanie zakupem instalacji przez kolejne miasta i planuje realizować nowe kontrakty. Dodatkowym czynnikiem wpływającym optymistycznie na ocenę perspektyw dla branży jest możliwa zmiana podejścia Ministerstwa Środowiska, polegająca na rezygnacji z planów budowy dużych spalarni i wyborze mniejszych, efektywniejszych oraz innowacyjnych rozwiązań, które są oferowane przez polskich producentów.

- Nasz główny odbiorca - spółka Ekotermika S.A., która w kolejnych latach, oprócz inwestorów zagranicznych z branży ciepłowniczej, będzie kupować najwięcej instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów, toczy zaawansowane rozmowy z kilkoma kolejnymi ciepłowniami, co powinno pozwolić na podpisanie w II połowie 2016 r. przez Ekokogeneracja S.A. przynajmniej jednego nowego kontraktu na dostawę instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów - komentuje Wojciech Rychlicki, Prezes Zarządu Spółki Ekokogeneracja S.A

Spółka kontynuuje proces przeprowadzania reorganizacji struktury Grupy Kapitałowej, zbywając 30,11% pakiet akcji spółki Ekotermika S.A. i zmniejszając swój udział w jej kapitale zakładowym do 19,56%. Po zakończonej reorganizacji Ekokogeneracja S.A. będzie skupiała się na produkcji, montażu oraz sprzedaży instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów. Efektem prowadzonych działań będzie wzrost potencjału produkcyjno-montażowego Spółki, który powinien zaowocować zwiększeniem liczby realizowanych kontraktów. Obniżeniu ulegną również koszty funkcjonowania całej Grupy Kapitałowej, co przełoży się pozytywnie na jej wyniki finansowe.

- Nasze ograniczenie zaangażowania finansowego w spółce Ekotermika S.A. jest związane z koniecznością skupienia się na rozwoju działalności produkcyjno-montażowej Ekokogeneracja S.A. oraz koniecznością uwolnienia dodatkowych środków finansowanych na zmniejszenie zadłużenia Grupy Kapitałowej. Prowadzimy aktualnie rozmowy z inwestorami finansowymi i branżowymi, których celem jest pozyskanie strategicznego partnera dla spółki Ekotermika S.A., który zapewni jej środki finansowe na realizację co najmniej kilkunastu inwestycji w produkcję energii cieplnej z odpadów, dla których będziemy w kolejnych kilku latach dostawcą instalacji - dodaje Rychlicki.

Podczas NWZA Spółki, które odbyło się w dniu 10.03.2016 r., jej Akcjonariusze wyrazili zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii N oraz serii O. Ekokogeneracja S.A. planuje wyemitować do 1,75 mln szt. akcji serii N oraz do 1,75 mln szt. akcji serii O. Pozyskany kapitał pozwoli Emitentowi realizować jego plany rozwojowe oraz prowadzić dostawy i montaże kolejnych instalacji.

- Planujemy dość szybko zamknąć uchwaloną emisję akcji, która jest prowadzona z formie zamkniętej subskrypcji akcji kierowanej do wybranych inwestorów. Środki z emisji akcji są nam potrzebne do prefinansowania zakupów elementów instalacji w ramach realizacji zawartej w październiku 2015 r. umowy dostawy instalacji. Kontrakt ten planujemy zakończyć w II kw. 2016 r. Kolejny etap jego rozliczenia będzie miał odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki za I kw. 2016 r. - podsumowuje Prezes Rychlicki.

Ekokogeneracja S.A. wypracowała w 2015 r. skonsolidowany zysk netto w kwocie 1.388 tys. zł przy przychodach sięgających 5.386 tys. zł. Natomiast jednostkowy zysk netto Spółki ukształtował się w minionym roku na poziomie blisko 990 tys. zł, podczas gdy jej przychody przekroczyły 1.947 tys. zł.

Spółka Ekokogeneracja S.A. zajmuje się prowadzeniem sprzedaży dla klientów zewnętrznych oraz podmiotów działających w ramach jej Grupy Kapitałowej instalacji i elementów instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów. Emitent oferuje potencjalnym klientom dwa rodzaje instalacji. Pierwszym są instalacje do produkcji energii cieplnej z odpadów o użytecznej mocy cieplnej od 1,2 do 2,4 MW w piecach ceramicznych WGE. Natomiast drugim rodzajem instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów są piece obrotowe o użytecznej mocy cieplnej od 3 MW do 10 MW.

fot. pixabay.com