Emplocity rozpoczyna ofertę publiczną akcji

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Emplocity rozpoczyna ofertę publiczną akcji

Udostępnij:

Dzisiaj wystartowała oferta publiczna akcji Emplocity SA, zajmującej się automatyzacją procesów w biznesie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji poprzez boty, w tym za pośrednictwem powszechnie dostępnych interfejsów konwersacyjnych. Oferta publiczna podzielona jest na dwie transze. Obecnie rozpoczęta jest skierowana do indywidualnie oznaczonych inwestorów. Natomiast już 17 sierpnia br. na platformie CrowdConnect.pl wystartuje druga transza oferty publicznej akcji.

Głównymi odbiorcami tej transzy będą wszyscy zainteresowani. Emplocity na rozwój chce pozyskać do 3 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na rozwój nowych produktów (m.in. na opracowanie konwersacyjnej sztucznej inteligencji wspierającej obieg informacji w przedsiębiorstwie), a także ekspansję oraz skalowanie sprzedaży. Informacje o akcjach serii B i warunkach ich nabycia są dostępne na platformie Crowdconnect.pl i stronie internetowej Spółki. Realizacja celów emisji ma dodatkowo zdynamizować rozwój Emplocity S.A., która na przełomie roku zamierza złożyć wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect.

10 sierpnia br. EmplocitySA rozpoczęła przyjmowanie zapisów na akcje w ramach pierwszej transzy emisji akcji serii B, skierowanej do oznaczonych indywidualnie inwestorów. Natomiast w dniach od 17 do 24 sierpnia będą przyjmowane zapisy w drugiej transzy. Dokument Ofertowy zawierający szczegółowe informacje oraz parametry związane z emisją akcji serii B zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki (emisja.emplocity.com) oraz na stronie platformy crowdconnect.pl (crowdconnect.pl/emplocity). Firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji w ramach oferty publicznej akcji serii B jestDom Maklerski INC S.A.

W ramach rozpoczętej oferty publicznej akcji inwestorzy będą mogli objąć nie więcej niż 99.175 akcji nowej emisji serii B, które po ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym będą stanowiły 8,6 proc. w kapitale zakładowym Emplocity. Cena za jedną sztukę akcji serii B została ustalona na 30,25 zł. W związku z tym w ramach emisji akcji Emplocity chce pozyskać do 3 mln zł.

– Rozpoczynamy właśnie  ofertę publiczną akcji, dzięki której mam nadzieję pozyskamy niezbędne środki na realizację określonych celów emisji. Są to kluczowe projekty, które zapewnią nam dywersyfikację produktową, co może przełożyć się na dalszy wzrost przychodów. Poprzez oprogramowanie jesteśmy w stanie diametralnie zwiększyć efektywność procesów biznesowych. To jest niewątpliwą zaletą zastosowania sztucznej inteligencji. Tego typu rozwiązania dostrzegają inwestorzy na całym świecie, a najlepszym tego przykładem jest bardzo dobre przyjęcie startupu z RumuniUiPatch, który zadebiutował na nowojorskiej giełdzie z ponad 30 mld dolarów kapitalizacji.– Krzysztof Sobczak, Prezes Zarządu i współzałożyciel Emplocity S.A.

Emplocity tworzy rozwiązania wspierające prowadzenie biznesu, oparte na sztucznej inteligencji. W swoich rozwiązaniach wykorzystuje metody głębokiego uczenia maszynowego oraz przetwarzania języka naturalnego. Zastosowane algorytmy automatyzują procesy biznesowe klientów pomagając zaoszczędzić czas i pieniądze.

Platforma Emplocity z wykorzystaniem autorskich rozwiązań sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, pozwala automatyzować wybrane procesy i dostarczać rozwiązania domenowe odpowiadające na konkretne potrzeby oraz wyzwania klientów. Rozwiązanie łączy funkcjonalność Wirtualnego Asystenta, który wchodzi w interakcję i udziela odpowiedzi w sposób naturalny, przypominający interakcję z drugim człowiekiem, a które konwertowane są na kod zrozumiały dla maszyny, oraz funkcjonalności platformy do automatyzacji procesów i wymiany wiedzy, która wykonuje określone działania w trybie 24/7.

Wśród gotowych produktów opartych na platformie Emplocity są już m.in. EMPLOBOT – chatbot automatyzujący proces rekrutacji. To rozwiązanie od Emplocity pozwoliło zaoszczędzić klientom nawet do 10h tygodniowo czasu pracy na pracownika. Z kolei INTRABOT automatyzuje komunikację wewnętrzną w firmach w wybranych obszarach (HR, Administracja, Sprzedaż, etc.). Q&A BOT tochatbot automatyzujący komunikację z klientami. Platforma Emplocity może być z powodzeniem wykorzystana do budowy innych botów domenowych automatyzujących wybrane procesy – wszędzie tam, gdzie kluczowe jest rozumienie naturalnego języka użytkowników, rozpoznawania ich intencji, udzielanie im natychmiastowych odpowiedzi 24/7, rekomendowanie określonych elementów, a także wykonywanie zleconych przez nich akcji, w oparciu np. o dane znajdujące się w wewnętrznych systemach i bazach danych klienta.

Kapitał pozyskany z emisji akcji serii B w ramach oferty publicznej akcji łącznie z otrzymanymi grantami, pozwoli na budżet inwestycyjny w wysokości 15,31 mln zł do realizacji w okresie Q12021–Q2 2022.

Emplocity S.A. jest w trakcie przygotowania dokumentów, które są niezbędne do złożenia wniosku o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect. Po zakończeniu oferty publicznej akcji serii B i rejestracji akcji nowej emisji w Krajowym Rejestrze Sądowym, Emplocity  deklaruje, że rozpocznie proces wprowadzenia akcji do obrotu na NewConnect. Jeżeli Spółka spełni wszystkie formalne wymogi, to na przełomie IV kw. 2021 r. oraz I kw. 2022 r. planuje złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect.