ESG w budownictwie. Jak do zrównoważonego budownictwa podchodzą firmy Erbud i Strabag?

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

ESG w budownictwie. Jak do zrównoważonego budownictwa podchodzą firmy Erbud i Strabag?

Udostępnij:

Raportowanie ESG stało się obowiązkowe dla dużych firm. Co więcej, możliwe, że już niedługo również branża budowlana wejdzie do systemu ETS (wspólnotowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla). Co na ten temat do powiedzenia mają firmy Erbud i Strabag?

A ponad to, jak z wyzwaniami ekologicznymi radzi sobie budownictwo oraz jakie trendy kształtują branżę? Między innymi na te pytania odpowiedzieli nasi rozmówcy – Dariusz Grzeszczak, prezes Erbud i Marta Promińska, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Strabag. Zapraszamy do lektury.

Dariusz Grzeszczak, prezes Erbud

Dariusz Grzeszczak, prezes Erbud

Jak do raportowania i działań ESG podchodzi Erbud?

Jesteśmy w tym bardzo mocni – chociażby przez nasze zaangażowanie w budownictwo dla OZE, a od pół roku w nisko, a nawet ujemnoemisyjne budownictwo prefabrykowane z drewna. W marcu wydaliśmy obszerny, pierwszy w historii Raport ESG. Liczy ponad 200 stron, zawiera aż 68 ujawnień, był atestowany przez PWC. Z ciekawostek – otwierający publikację list od zarządu napisała sztuczna inteligencja, co oczywiście nie oznacza, że jesteśmy leniwi, ale że rozumiemy nowe technologie, trendy i korzystamy z nich na miarę naszych możliwości.

W swojej strategii ESG deklarujemy redukcję emisji bezpośrednich o 40%, w emisjach pośrednich neutralność osiągniemy w 2040 roku w Scope 2, a w Scope 3 obniżymy emisje o 20%. Te ambitne wyniki planujemy uzyskać przede wszystkim przez rozwijanie biznesu nastawionego na inwestycje zrównoważone, w tym głównie OZE, a jesteśmy na dobrej drodze, bo nasza spółka-córka ONDE jest liderem w tym segmencie.

Ponadto dzięki drewnianemu budownictwu modułowemu pod szyldem MOD21, modernizacji przemysłu i zielonym certyfikatom jako pierwsza firma budowlana w Polsce zdobyliśmy prestiżowy europejski certyfikat EMAS. Do tego w naszej strategii stawiamy na serię działań w zakresie BHP w myśl idei „zero wypadków ciężkich i śmiertelnych”, podnoszenie kwalifikacji pracowniczych czy wspieranie i promowanie różnorodności w branży budowlanej. Na tym polu mamy liczne sukcesy – z okazji Dnia Kobiet ukazała się druga już książka „Klara buduje” dla dziewczynek o budowaniu, a seria warsztatów budowlanych „Młode Majsterki” w Centrum Nauki Kopernik została nagrodzona Innowatorem ESG przez Polskie Stowarzyszenie ESG.

W jaki zakresie współpracujecie ze startupami?

Jeśli chodzi o współpracę ze startupami, to sami nazywamy nasz projekt MOD21 startupem. Zbudowaliśmy go od samego początku, jest innowacyjny, przyszłościowy, czujemy się jednym z pionierów budownictwa zrównoważonego. Jeśli zaś chodzi o wsparcie innowacji, to z sukcesem zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń do naszego systemu grantowego ONDE SOFIA – to projekt wspierający finansowo ciekawe inicjatywy z zakresu zielonej energii.

Jaka jest aktualna kondycja branży budowlanej w Polsce?

Rynek jest rozchwiany i rozregulowany – po trudnych latach pandemii nastąpił wybuch wojny w Ukrainie, co poskutkowało skokowym wzrostem cen materiałów. Nadeszła wielka inflacja, renegocjacje kontraktów, niemalże zamrożenie rynku mieszkaniowego. Zleceń jest odczuwalnie mniej. Czekamy na środki z KPO, być może kredyt 2% też nieco rozrusza rynek.

Jak istotny jest trend zmniejszania wpływu na środowisko w firmach sektora budowlanego w porównaniu z innymi trendami? Czy jest to trend wiodący czy raczej marginalny?

Wydaje mi się, że szeroka dyskusja na ten temat w branży budowlanej dopiero przed nami. Europa Zachodnia wpisuje na przykład budownictwo modułowe w szersze programy rządowe, wspiera dotacjami czy premiuje ulgami. Raportowanie ESG skłoni nas też do pewnej rewizji naszych planów i strategii, szczególnie jak banki zaczną uzależniać od tego ceny kredytów. Erbud jest w bardzo dobrym momencie i ma duże szanse, by nadawać ton w branży w tym temacie.

O jakich innych trendach w branży budowlanej warto powiedzieć?

Na pewno digitalizacja i usprawnianie procesów, przenoszenie coraz większej części życia budowy do BIM-u, unowocześnienie komunikacji pracowniczej, bo zaczyna nam coraz bardziej doskwierać problem niedoboru kadr.

Przyszłość budownictwa to zapewne ETS. Czy polskie firmy budowlane udźwigną Państwa zdaniem takie obciążenia? Czy mocno ono obniży konkurencyjność polskich firm budowlanych na tle firm z innych krajów Wspólnoty?

Tempo wdrożeń dla niektórych gospodarek jest rzeczywiście zawrotne, koszty i skutki trudno dziś jeszcze oszacować, ale na pewno obrany zielony kierunek jest kierunkiem właściwym.

Marta Promińska, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Strabag

Marta Promińska, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Strabag

Jak do raportowania i działań ESG podchodzi Strabag?

Firma STRABAG co roku sporządza raport zawierający zarówno informacje finansowe, jak i niefinansowe oraz wgląd w podstawowe konsekwencje ekonomiczne, ekologiczne, społeczne oraz ład korporacyjny. Robimy to nie tylko w odpowiedzi na wymóg przejrzystości spółki, ale także w celu zapewnienia zgodności z austriackim kodeksem handlowym (UGB) oraz Sustainability and Diversity Improvement Act (NaDiVeG), w tym z rozporządzeniem UE w sprawie Taksonomii.

Skonsolidowany raport niefinansowy jest przygotowany zgodnie ze Standardami Raportowania Zrównoważonego Rozwoju Global Reporting Initiative (GRI). W 2019 rozpoczęliśmy również ocenę działalności STRABAG pod kątem jej wkładu w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDG).

Ponadto do naszych prośrodowiskowych działań należą: kredyty węglowe oraz innowacje zmniejszające obciążenie środowiskowe wewnętrzne, firm współpracujących i klientów (technologiczne, zmiany w procesach, organizacji i sposobie wykonywania zadań).

Jako firma budowlana jesteśmy obciążeni pozostawianiem śladu środowiskowego. W związku z tym staramy się obniżyć ten ślad, a w szczególności w kontekście dekarbonizacji naszej działalności. Nasz cel to osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 r.

W obliczu globalnego kryzysu klimatycznego jest dla nas społecznym obowiązkiem, a takie ambitne podejście pozwala myśleć nie tylko o jutrze, ale także o pojutrze. Przede wszystkim myślimy o obniżaniu śladu węglowego na etapie projektowania, co pozwala nam na kontrolę, ocenę i redukcję w całym cyklu życia budynku. Dodatkowym działaniem jest dobór materiałów konstrukcyjnych oraz optymalizacja prac realizacyjnych. Innowacje zmniejszające obciążenia środowiskowe to przede wszystkim dobór systemów grzania i chłodzenia prowadzących do redukcji zapotrzebowania na energię oraz niskoemisyjność wyrobów budowlanych. Ważna jest również zawartość surowców wtórnych oraz zarządzanie odpadami.

Jaka jest aktualna kondycja branży budowlanej w Polsce?

Bardzo silna i ma tendencje rosnące. Wartość dodana, jaką jest myślenie prośrodowiskowe, stała się w ostatnim czasie standardem na rynku nieruchomości komercyjnych. Coraz więcej obiektów uzyskuje certyfikaty wielokryterialne (BREEAM, LEED czy WELL), natomiast Taksonomia w najbliższym czasie będzie definiować kierunki realizacji polityki europejskiej.

O jakich trendach w branży budowlanej warto powiedzieć?

Warto powiedzieć o trzech trendach, które obok dekarbonizacji działalności stanowią fundament zrównoważonego rozwoju i klimatycznej polityki UE. Pierwszym z nich jest zdrowie oraz rezyliencja, a drugim jest cyrkularność i bioróżnorodność. Te dwa kierunki będą wdrażane w krajowe przepisy i regulacje. Trzecim, bardzo silnym trendem jest nadchodząca fala renowacji budynków oraz regeneracji miast.

Przyszłość budownictwa to zapewne ETS. Czy polskie firmy budowlane udźwigną Państwa zdaniem takie obciążenia? Czy mocno ono obniży konkurencyjność polskich firm budowlanych na tle firm z innych krajów Wspólnoty?

Wprowadzenie unijnego systemu uprawnień do emisji na pewno będzie wyzwaniem dla branży budowlanej, ale równocześnie uważam, że będzie stanowiło skuteczne narzędzie w dekarbonizacji budownictwa. Konkurencyjność polskich firm na tle firm z innych krajów może obniżyć wyłącznie brak wiedzy oraz ryzyka związane z lukami w krajowej legislacji.

Przeczytaj również Jak być bardziej atrakcyjnym startupem dla VC? Pomyśl o ESG przy każdej rundzie