Jak być bardziej atrakcyjnym startupem dla VC? Pomyśl o ESG przy każdej rundzie

Dodane:

Kasia Krogulec Kasia Krogulec

Jak być bardziej atrakcyjnym startupem dla VC? Pomyśl o ESG przy każdej rundzie

Udostępnij:

Kwestie ESG zaczynają być ważne także dla inwestorów. Zobacz, na co powinieneś zwrócić uwagę w obszarze zrównoważonego rozwoju, kiedy starasz się o wsparcie dla swojego startupu. A jeśli jesteś inwestorem, sprawdź czego możesz wymagać od founderów przy poszczególnych rundach.

Autorem poradnika dla startupowców i funduszy jest brytyjski fundusz Balderton. Całość przeczytacie na stronie funduszu. My opisaliśmy dla Was najciekawsze i najważniejsze punkty tej publikacji.

Konieczność rozwoju firm jako odpowiedzialnych i zrównoważonych nigdy przedtem nie była ważniejsza. Jednocześnie nie jest to łatwe i należy traktować jako proces i transformację, która każdej firmie zajmie nawet lata. Dlatego wcześnie zacznij budować fundamenty ESG. Gdy firma jest mała i zwinna, można stworzyć mniejszymi kosztami odpowiednią kulturę i sposób myślenia. 

Aby być prawdziwie zrównoważoną, firma powinna dążyć do uzyskania pozytywnych wyników netto zarówno poprzez wzorowe praktyki ESG, jak i pozytywny wpływ netto produktów lub usług.

Cele opracowane przez Balderton obejmują kluczowe tematy środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem, których każdy europejski startup technologiczny powinien być świadomy i odpowiednio nimi zarządzać. Zostały one zainspirowane Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Zrównoważony rozwój jest zbyt często postrzegany jako kosztowny i rozpraszający uwagę. Jednak trendy społeczne, regulacyjne i rynkowe gwałtownie przyspieszają, a  stawianie zrównoważonego rozwoju jako siły napędowej stanowi wartość przedsiębiorstwa i przewagę konkurencyjną. Im firma mniejsza i młodsza, tym łatwiej i taniej wdrożyć niezbędne wytyczne w obszarze ESG. 

 

Dlaczego warto zainteresować się ESG, nawet jeśli dopiero zaczynasz przygodę z biznesem?

Przyciąganie talentów: W wyścigu o talenty zaangażowanie w różnorodność i zrównoważony rozwój jest doskonałym wyróżnikiem, który wpłynie na kulturę firmy i sprawi, że staniesz się atrakcyjnym i troskliwym pracodawcą.

Natychmiastowa oszczędność kosztów: Istnieją proste, zrównoważone praktyki, które mogą pomóc firmom oszczędzać pieniądze, np: inicjatywy w zakresie efektywności energetycznej w celu zmniejszenia zużycia energii, kupowanie używanych przedmiotów, mniejsze zużycie surowców w produkcji i pakowaniu oraz niższe koszty wysyłki dzięki korzystaniu z lokalnych dostawców.

Dostęp do finansowania: Inwestorzy VC coraz częściej biorą pod uwagę zrównoważony rozwój firm przy podejmowaniu decyzji o alokacji kapitału. Wynika to częściowo z ich przekonania, że firmy zbudowane na silnych fundamentach środowiskowych, społecznych i zarządczych będą lepsze od tych, które nie są, a częściowo z wymagań własnych inwestorów związanych z ESG. 

Według badań 59% z 600 europejskich inwestorów VC na wczesnym etapie rozwoju odrzuciło w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy możliwość inwestycji ze względu na brak działań młodych spółek związanych ze zrównoważonym rozwojem. Startupy mogą spodziewać się coraz częściej bardziej szczegółowej analizy due diligence dotyczącej tego, w jaki sposób budują swoją działalność w oparciu o zasady odpowiedzialności środowiskowej i społecznej oraz w jaki sposób wdrażają w tym celu systemy i procesy. Inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju mogą również odblokować inne możliwości finansowania, takie jak dotacje lub pożyczki związane ze zrównoważonym rozwojem.

Konkurencyjność i zróżnicowanie: B2C – Konsumenci dbają o zrównoważony rozwój i coraz częściej stawiają na zrównoważony rozwój. Niedawne badanie wykazało, że produkty zawierające oświadczenia związane z ESG odnotowały średnio 28% wzrost sprzedaży w latach 2017-2022, w porównaniu z 20% w przypadku produktów, które nie zawierały takich oświadczeń.

B2B – Organizacje coraz częściej oceniają klimat, prawa człowieka i inne zobowiązania dostawców w zakresie zrównoważonego rozwoju w swoich procesach zakupowych i wprowadzają klauzule, aby wykorzystać swój łańcuch dostaw do realizacji celów ESG. Tendencja ta będzie się umacniać w miarę wprowadzania nowych przepisów, takich jak:  Norwegian Transparency Act, German Supply Chain Due Diligence i Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) – w celu pociągnięcia większych przedsiębiorstw do odpowiedzialności za zapewnienie przestrzegania praw człowieka i kwestii środowiskowych w ich działalności i łańcuchach dostaw.

Minimalizacja ryzyka i budowanie odporności: Proaktywne uwzględnianie czynników środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym oraz ustanawianie mechanizmów kontrolnych i procesów w celu odpowiedniego zarządzania nimi pomoże zapobiec wszelkim szkodom dla reputacji związanym z postępowaniem i kulturą biznesową. W niektórych przypadkach może również pomóc w przewidywaniu i korygowaniu ryzyka operacyjnego. Nie uwzględnianie założeń ESG może prowadzić do kosztownych grzywien czy utraty przychodów. 

Dla szybko rozwijających się firm, wkrótce nie będzie to już wybór, ale wymóg. W 2024 r. wejdzie w życie unijna dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), która ma na celu wprowadzenie raportowania finansowego w zakresie zrównoważonego rozwoju. Będzie ona mieć zastosowanie zarówno do spółek giełdowych, jak i prywatnych, które spełniają dwa z trzech następujących kryteriów: ponad 250 pracowników, obrót powyżej 40 mln euro i ponad 20 mln euro łącznych aktywów, co ma wpływ na ponad 50 000 firm lub trzy czwarte przedsiębiorstw w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Natomiast w tym roku weszła w życie dyrektywa UE w sprawie przejrzystości wynagrodzeń, która wymaga od pracodawców zatrudniających ponad 250 pracowników zgłaszania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn co roku, a od pracodawców zatrudniających 150-249 pracowników co trzy lata. Próg ten zostanie obniżony do 100 pracowników do 2028 r. Podobnie przewiduje się, że w nadchodzących latach rozliczanie emisji dwutlenku węgla będzie oczekiwane od przedsiębiorstw każdej wielkości.

Od czego zacząć z ESG?

Zrównoważony rozwój może być rozległym obszarem w startupie. Ustalenie priorytetów dla konkretnej firmy ma zatem kluczowe znaczenie, aby poczynione postępy stanowiły wartość dodaną.

Istotność w tym temacie oznacza skupienie się na tematach ESG, które mają największe znaczenie dla twojego startupu. 

Jakie obszary ESG mogą mieć największy wpływ na wyniki finansowe? Np. wewnętrzne (zróżnicowane talenty; zarządzanie prywatnością danych; rachunki za energię) lub zewnętrzne (np. niepokoje społeczne; nastroje konsumentów; ekstremalne temperatury). 

Na jakie tematy dotyczące trendów społecznych i środowiskowych organizacja ma największy wpływ? Koncentruje się to na tym, w jaki sposób firma wpływa na świat, w którym działa, czy to na ludzi, czy na planetę, oraz na związanej z tym odpowiedzialności. Pośrednio może to mieć wpływ na wyniki finansowe, ponieważ złe zarządzanie może prowadzić do utraty reputacji, podczas gdy wzmocnienie pozytywnego wpływu może stworzyć dodatkową wartość.

Przyjęcie perspektywy interesariuszy może pomóc w ustaleniu priorytetów i skupieniu się na nich

Obok wartości biznesowych i przekonań, przyjęcie perspektywy interesariuszy może pomóc w ustaleniu priorytetów i skupieniu się na nich. Zrozumienie tego, co jest ważne i czego najbardziej oczekuje się od różnych grup interesariuszy, może pomóc firmom na wczesnym etapie rozwoju.

Emisja CO2 a poszczególne rundy

Osiągnięcie zerowej emisji netto wymaga trzech kroków:

  • Pomiaru emisji bazowych
  • Zmniejszenia emisji zgodnie z ograniczeniem globalnego ocieplenia do 1,5°C.
  • Zrekompensowania pozostałych emisji, których nie można zredukować poprzez trwałe pochłanianie dwutlenku węgla.

🍀 PRE-SEED/SEED 

  • Pomiar
  • Zrozumienie źródeł emisji dla budowanej firmy
  • Redukcja

Uwzględniaj ślad węglowy we wszystkich decyzjach dotyczących zakupów, tj. czy w przypadku każdego zakupu istnieje bardziej przyjazna dla klimatu (i konkurencyjna komercyjnie) opcja, np. wybór dostawcy usług w chmurze i lokalizacji centrum danych, wybór powierzchni biurowej.

Również uwzględniaj ślad węglowy w projektowaniu produktu i propozycji wartości, tj. (w przypadku działalności związanej z oprogramowaniem), praktykowanie zrównoważonego projektowania oprogramowania i UX lub (w przypadku działalności związanej ze sprzętem / dobrami konsumpcyjnymi) przeprowadzenie pełnej oceny cyklu życia produktu.

🍀 SERIA  A 

  • Pomiar

Oblicz swój ślad węglowy korzystając z jednego z bezpłatnych narzędzi dla MŚP (np. GoCardless, kalkulatora emisji dwutlenku węgla SME Climate hub obsługiwanego przez Normative, Carbon Footprint lub Carbon Trust). 

  • Redukcja

Ślad budynku: Większość startupów w serii A będzie korzystać ze wspólnej przestrzeni biurowej i nie będzie mieć bezpośredniej kontroli nad emisjami związanymi z budynkiem. Podobnie jak w przypadku innych decyzji dotyczących zamówień, nie wahaj się kwestionować i wybierać przestrzeni w oparciu o zobowiązania klimatyczne.

Ślad podróży: Uczyń wirtualne i hybrydowe sposoby pracy integralną częścią kultury firmy. Lataj tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Ślad łańcucha dostaw: Uwzględnianie zrównoważonego rozwoju w praktykach zakupowych od pierwszego dnia działalności firmy to bardzo ważny element, np. jako część kryteriów wyboru dostawców, obiektów lub usług w chmurze.

Ślad w chmurze: Zastanów się, gdzie hostujesz swoje dane, tj. w jakim kraju (krajach) są one przechowywane, ponieważ centra danych mają różną energochłonność w zależności od sieci elektrycznej, z której są zasilane. Wykorzystaj również produkty dostawców usług w chmurze, takie jak narzędzia Google Cloud lub AWS, aby zmniejszyć swój ślad związany z chmurą. 

Rozważ: Utworzenie „Green Teamu” w całej firmie, zapewniając pracownikom możliwość posiadania i prowadzenia takiego programu oraz organizowania wydarzeń i inicjatyw związanych z działaniami na rzecz klimatu.

🍀 SERIA  B 

  • Pomiar

Zainwestuj we współpracę z zewnętrznym dostawcą (doradztwo, rozwiązania SaaS), aby uzyskać bardziej szczegółowe zrozumienie swojego śladu węglowego, dostępnych dźwigni do zarządzania śladem węglowym i zmniejszania intensywności emisji dwutlenku węgla w miarę dalszego rozwoju. 

  • Redukcja

Ślad budynku: Zmień lub zapytaj właściciela o plany przejścia na odnawialną energię elektryczną i inne inicjatywy w zakresie efektywności energetycznej. Jeśli kontrolujesz swoje własne biura, regulacja temperatury będzie jednym z największych sposobów na oszczędność energii (i kosztów!) – pomyśl o maksymalnie 19 stopniach ogrzewania i maksymalnie 26 stopniach chłodzenia.

Ślad podróży: Wprowadzenie zrównoważonej polityki podróży, w tym zachęcanie do hybrydowych sposobów pracy, przejście na niskoemisyjne dojazdy tam, gdzie to możliwe, podróże pociągiem i optymalizacja nieuniknionych podróży lotniczych (tj. próba uwzględnienia wszystkich istotnych spotkań w ramach jednej podróży).

Ślad łańcucha dostaw: Sformalizuj działania na rzecz klimatu jako część kryteriów wyboru zamówień na wszystko, od cateringu po usługi w chmurze. Żądaj wglądu w plany działań klimatycznych dostawców i faworyzuj dostawców neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla z aktywnymi planami redukcji emisji.

Zbieranie danych

Istnieją dwa podejścia do gromadzenia danych w celu obliczenia śladu węglowego:

Dane pieniężne – np. paragony, rachunki, faktury. Współczynniki emisji w „CO2e/€” są stosowane do różnych kategorii wydatków w oparciu o średnie rynkowe. Jest to stosunkowo łatwe do przeprowadzenia, ale brakuje w tym dokładności, zwłaszcza w środowisku inflacyjnym.

Dane fizyczne – np. przebieg, kwh. Zapewnia to wysoką dokładność i solidne wyniki, ale wymaga dużego wysiłku, aby uzyskać dane.

Zacznij od obliczenia swojego śladu za pomocą danych pieniężnych (lub „opartych na wydatkach”) – powinny one być łatwo dostępne w dziale finansowym. Z czasem należy wdrożyć nowe procesy gromadzenia danych, aby przejść na dane dotyczące zużycia.

Zacznij od skupienia się na zużyciu gazu i paliwa do samochodów służbowych, energii elektrycznej i podróżach. Należy pamiętać, że ślad związany z dostawcami może stanowić >80% całkowitego śladu.

Bardziej zaawansowane narzędzia Saas do rozliczania emisji dwutlenku węgla oferują interfejsy API do automatyzacji aspektów gromadzenia danych.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem źródłowym – jest w nim sporo przykładów i danych. 

 

Może zainteresuje Cię także: 

🌱 Każdy biznes powinien maksymalizować swój pozytywny wpływ i angażować się w działania dla społeczności i planety – Ewelina Sasin (TerGo)

🌱 ESG znacząco wpłynie na postrzeganie i wycenę firmy

🌱 Transformuj się albo giń – jak uzyskać certyfikat B Corp potwierdzający działalność firmy zgodną z ESG?