Fundacja Sukces Pisany Szminką o szansach i barierach dla Polek w biznesie i na rynku pracy [raport]

fundacja sukces pisany szminka o szansach i barierach dla polek w biznesie i na rynku pracy raport
Udostępnij:
Rynek pracy w Polsce jest dziś przyjazny dla pracowników. Bezrobocie jest niskie, w wielu branżach poszukuje się specjalistów, oferując im dobre warunki finansowe. Coraz więcej mówi się o rozwiązaniach, które budują różnorodność i wspierają równe wykorzystanie talentów kobiet i mężczyzn.

Co trzecia firma w Polsce tworzona lub kierowana jest przez kobietę. Czy to powód do zadowolenia? Mastercard Index of Women Entrepreneurs (MIWE) pokazuje, że ten wynik dał Polsce w 2018 roku 7. pozycję na świecie. Z drugiej strony, gdy weźmiemy pod uwagę wskaźnik przyjaznych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej – Polska zajęła pod tym względem 20. miejsce, w czym pomogły relatywnie pozytywne społeczne postrzeganie polskich przedsiębiorczyń oraz ogólne wsparcie dla MŚP.

Co się zmieniło?

Przez ostatnich 10 lat, odkąd powstał Sukces Pisany Szminką, dużo zmieniło się dla kobiet w biznesie i na rynku pracy na lepsze. Nadal jednak jest wiele do zrobienia. Przykładem jest choćby likwidacja luki placowej. Do celów fundacji należą działania w obszarze jasnego określania ścieżki kariery i wpisywanie w nią urlopów macierzyńskich, wprowadzanie elastycznych form pracy oraz szersze wykorzystywanie urlopu rodzicielskiego przez mężczyzn.

Do wprowadzania tych rozwiązań przedstawicielki Fundacji Sukces Pisany Szminką zaangazowały prezesów największych firm w Polsce, którzy w ramach działającego od października 2018 klubu Champions of Change opracowują strategie, rozwiązania i dobre praktyki w tym zakresie. Wsparcie potrzebne jest jednak nie tylko ze strony mężczyzn, ale także samych kobiet. Ankieta Sukcesu Pisanego Szminką wyraźnie pokazała, że kobiety są gotowe przyjąć awans, ale w drodze na szczyt czują się samotne i potrzebują wsparcia innych – mentorów, liderów.

Raport

Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką od 10 lat analizuje dane, śledzi sytuację polskich kobiet w biznesie i na rynku pracy. Zbiera opinie, dobre praktyki, a w tym roku dodatkowo przygotowała własny Raport nastawiony na pogłębienie i eksplorację szans postrzegania potencjałów, barier i możliwości, jakie stoją przed aktywnymi zawodowo Polkami.

Raport składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi podsumowanie ankiety na temat szans i barier dla kobiet w biznesie. Poza pytaniami zamkniętymi, w których kobiety mogły wybrać po dwie odpowiedzi, była również możliwość szerszej wypowiedzi. Ankieta została przeprowadzona na grupie kobiet aktywnych zawodowo i przedsiębiorczych z dużych, średnich i małych miast, w wieku 23-62 lat z wyższym wykształceniem (94% ankietowanych).

Link do raportu

W drugiej części znajdują się komentarze ekspertów, liderów opinii i przedstawicieli firm wprowadzających politykę Diversity & Inclusion. W swoich komentarzach dzielą się dobrymi praktykami, które mogę stać się inspiracją dla kolejnych firm, organizacji i pracodawców w pełniejszym wykorzystaniu talentów kobiet i mężczyzn.

Własna firma nauczyła mnie, że nie warto zakładać męskiego garnituru na siłę