Fundusz MCI.TechVentures zrealizował rekapitalizację spółki NaviExpert

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Udostępnij:

Fundusz MCI.TechVentures (MCI.TV, Fundusz) widząc bardzo duży potencjał wzrostu rozwiązań insurtech oferowanych przez NaviExpert, zdecydował o pozostaniu w spółce. Jednocześnie, wykorzystując bardzo dobre wyniki finansowe NaviExpert, zrealizował rekapitalizację spółki.

NaviExpert jest jedną ze spółek portfelowych w funduszu MCI.TV (specjalizującym się w inwestycjach w spółki będące na etapie wzrostu) najdłużej znajdujących się w portfelu funduszu – pierwotna inwestycja miała miejsce w 2007 roku. W ostatnich miesiącach, Fundusz MCI.TechVentures prowadził rozmowy z potencjalnymi inwestorami finansowymi i strategicznymi zainteresowanymi spółką. 

– Duży potencjał rozwijanych produktów łączących rozwiązania lokalizacyjne z sektorem ubezpieczeń, oraz skuteczność obecnego zarządu NaviExpert determinował duże zainteresowanie potencjalnych inwestorów. Ze względu na coraz szybszy wzrost sektora insurtech i kluczową rolę NaviExpert w tym zakresie na rynku polskim, podjedliśmy jednak decyzję o pozostawieniu spółki w naszym portfelu oraz przeprowadzenie rekapitalizacji naszej pozycji przy zaangażowaniu funduszu private debt współzarządzanego przez CVI – powiedział Maciej Bogaczyk, Senior Investment Director w MCI Capital/Private Equity Mangers.

– Dzięki temu, Fundusz pozostawił rosnącą spółkę w swoim portfolio, a jednocześnie pozyskał środki, które planuje przeznaczyć na kolejne inwestycje na etapie wzrostu – dodał Bogaczyk. Rekapitalizacja spółki może być postrzegana jako forma częściowego wyjścia. Wartość zrealizowanej transakcji rekapitalizacji oraz wycena spółki determinowana przez wcześniejsze oferty zainteresowanych inwestorów pozwalają zakładać, że przy finalnej sprzedaży spółki, fundusz MCI.TechVentures osiągnie stopę zwrotu na poziomie 50%+ rocznie, co znacząco przekracza przeciętne stopy zwrotu realizowane przez fundusze technologiczne inwestujące w spółki na etapie wzrostu.

Fundusz ma już doświadczenie w przeprowadzaniu podobnych transakcji. Wcześniej dokonał udanej rekapitalizacji portfelowej spółki Invia, z której następnie zrealizował pełne wyjście w 2016 r. osiągając stopę zwrotu ok. 50% rocznie oraz 298 mln zł wpływów ze sprzedaży inwestycji, przy wycenie całej spółki na poziomie 326 mln zł.

NaviExpert jest liderem rozwiązań UBI w Polsce. Spółka rozpoczęła w 2015 roku współpracę z Link4 należącym do Grupy PZU, dzięki której możliwe było zaoferowanie kierowcom ubezpieczenia komunikacyjnego OC powiązanego z ich stylem jazdy. Dzięki wykorzystaniu technologii UBI (ang. usage based insurance) kierowcy nabywający polisę OC Link4 Kasa Wraca mogą otrzymać zwrot ponad 30% ceny polisy.

– NaviExpert jest przykładem spółki, która efektywnie wykorzystała zmiany technologiczne zachodzące na rynku usług lokalizacyjnych. Jako spółka działająca na bardzo konkurencyjnym rynku aplikacji mobilnych nawigacji premium, kilka lat temu podjęła wraz z zespołem funduszu strategiczną decyzję o rozwoju produktów skierowanych do sektora ubezpieczeń. Dzisiaj, decyzja ta pozwala spółce na współpracę z dojrzałymi przedsiębiorstwami z sektora ubezpieczeń wprowadzających innowacyjne produkty oparte na telematyce jak i nowymi spółkami z segmentu insurtech oraz na rozwój rodziny produktów dla całego rynku ubezpieczeń – wskazał Sylwester Janik, Przewodniczący Rady Nadzorczej NaviExpert

– Polski rynek fintechu już nabrał rozpędu, podczas gdy sektor insurtech jest na wcześniejszym etapie. NaviExpert będąc jednym z prekursorów tego segmentu, będzie w naturalny sposób korzystał na jego dynamicznym rozwoju poprzez oferowanie usług powiązanych z telematyką. Co ważne, dzięki współpracy z Link4, w 1 kwartale 2017 komercyjnie został wdrożony produkt ubezpieczeniowy uwzględniający indywidualna charakterystykę kierowcy. Nasze plany dalszego rozwoju produktów UBI są bardzo ambitne – powiedział Adam Bąkowski, Prezes Zarządu NaviExpert.

– Bardzo dobrze oceniam współpracę z zespołem funduszu od momentu mojego dołączenia do spółki w 2012 roku – dodał.