Grupa Azoty z Opakometem wyprodukuje biodegradowalne opakowania z ziemniaków. 300 ton na rok

Dodane:

Hanna Baster Hanna Baster

Grupa Azoty z Opakometem wyprodukuje biodegradowalne opakowania z ziemniaków. 300 ton na rok

Udostępnij:

Grupa Azoty S.A. uruchomiła linię pilotażowo-produkcyjną do wytwarzania skrobi termoplastycznej o zdolnościach produkcyjnych 300 ton na rok.

Małopolskiemu rynkowi opakowań biodegradowalnych przyglądam się już od kilku miesięcy. Na listopadowej konferencji krakowskiego klastra LifeScience przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego mówiła o tym, jak duży branża ma potencjał, że Małopolska wspiera tego typu projekty. Zaczęłam wypytywać i urzędników UM i naukowców rozwijających nowe biopolimery i lokalne środowisko startupowe, ale nikt nie był w stanie dostarczy choćby kilku nazw firm komercyjnych, które pracują nad tego typu rozwiązaniami w województwie małopolskim.

Patrząc już na branżę w skali krajowej, opakowania z biopolimerów, biodegradowalne, są oczywiście produkowane (np. kubki na kawę w Żabce), ale o zastosowaniu łatwo rozkładalnej folii usłyszeć bardzo trudno. Powodem, dla których biofolie są i w Polsce i na świecie rozwiązaniem wciąż słabo widocznym na rynku jest ich słaba trwałość. W rozmowie z naszym portalem opowiadała o tym wyzwaniu zwyciężczyni ubiegłorocznego EIT Food, Ewelina Jamróz, która stworzyła folię na bazie cukrów z alg czerwonych.

Wtem! Trafiam na tę wiadomość: tarnowska Grupa Azoty zaczyna produkcję biopolimerów mąki ziemniaczanej, które mogą być wykorzystane również do produkcji opakowań jednorazowych, w tym folii!

Nie wiem, jak rozwinie się sytuacja, czy zainteresowanie odbiorców będzie duże, ale to, że tak duża firma zainteresowała się produkcją biodegradowalnych opakowań, to naprawdę dobra wiadomość. Tym bardziej cieszy fakt, że Azoty nie przeprowadzają inwestycji same, ale wspólnie z dużą firmą z rynku opakowaniowego: Grupą Opakomet.

To tyle tytułem wstępu, zostawiamy Was ze szczegółami z informacji prasowej Grupy Azoty:

Grupa Azoty pierwszą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku tworzyw w 100 proc. biodegradowalnych

Nowa linia produkcyjna to odpowiedź Grupy Azoty na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z czerwca 2019, której celem jest zmniejszenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Wskazane dokumenty dają pierwszeństwo zrównoważonym i nietoksycznym produktom wielokrotnego użytku i systemom ponownego użycia.

Zgodnie z przytoczoną Dyrektywą, opakowania jednorazowego użytku, które powstają z tworzyw sztucznych produkowanych przy użyciu zmodyfikowanych polimerów naturalnych lub produkowanych z biopochodnych, kopalnych lub syntetycznych substancji wyjściowych, które nie występują naturalnie, zostaną wykluczone z obrotu. Stosowany powszechnie polilaktyd, uważany dotychczas jako biodegradowalny materiał może również zostać objęty zapisami Dyrektywy, ponieważ wymaga odpowiednich warunków kompostowania. Konsekwencją będzie dynamiczny wzrost zapotrzebowania na materiały spełniające wymagania dokumentu, a takim jest właśnie skrobia termoplastyczna. Prognozuje się, że do 2030 roku europejski rynek skrobi odnotuje 2-krotny wzrost.

Produkcja tworzyw biodegradowalnych, umożliwiających w pełni naturalny i neutralny dla środowiska proces rozkładu materiału, wpisuje się w politykę Europejskiego Zielonego Ładu i jednocześnie jest zgodna z naszymi celami. Brak producentów skrobi termoplastycznej na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej powoduje, że będziemy pionierem produkcji TPS. To nisza, która wymaga zagospodarowania, a Grupa Azoty posiada technologie i ekspertów, którzy pomogą nam osiągnąć ten cel. Sposób otrzymywania skrobi termoplastycznej jest na bieżąco optymalizowany w hali półtechnik w CBR Grupy Azoty, umożliwiającej przetestowanie i przeskalowanie technologii opracowanych w skali laboratoryjnej – mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

Prace nad nową technologią rozpoczęły się w Grupie Azoty w sierpniu 2019 roku. W maju 2020 roku zostało dokonane zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym RP, z kolei w marcu 2021 miało miejsce zgłoszenie do Europejskiego Urzędu Patentowego.

Grupa Azoty podkreśla łatwość przeskalowania procesu do skali wielkotonażowej

Odpowiadając na potrzeby rynku, możemy przenieść wytwarzanie granulatu ze skrobi termoplastycznej do Grupy Azoty Compounding, gdzie możliwe jest ośmiokrotne zwiększenie wolumenu produkcji. Skrobia będzie pierwszym w pełni biodegradowalnym produktem Grupy Azoty, a stuprocentowa biodegradowalność została potwierdzona badaniami wykonanymi w akredytowanym laboratorium w jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz. Nowa technologia to kolejne potwierdzenie efektywności zaplecza B+R Grupy Azoty – mówi Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

Podczas uroczystości w CBR Grupy Azoty S.A. podpisane zostały trzy dokumenty dotyczące nowej technologii. Umowa z Polską Grupą Opakowaniową Opakomet S.A. dotyczy dostarczenia przez Grupę Azoty S.A. biodegradowalnego polimeru na bazie skrobi termoplastycznej. Na podstawie porozumienia z Instytutem Badawczym Leśnictwa przeprowadzone zostaną badania pilotażowe dotyczące możliwości wykorzystania biodegradowalnej skrobi termoplastycznej w leśnictwie. Z kolei w ramach listu intencyjnego z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe strony ustaliły m.in., że zweryfikowana zostanie możliwość zastosowania w bieżącej działalności Lasów Państwowych biodegradowalnych produktów oferowanych przez Grupę. Zadeklarowano również współpracę w kierunku rozwijania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), jak również działania w zakresie ograniczania śladu węglowego.

Skrobia – surowiec tani i szeroko dostępny

Mówiąc o potencjale skrobi, Grupa Azoty wskazuje na dużą dostępność i niski koszt surowców. Dla Grupy istotna jest również kompatybilność z dostępnymi polimerami biodegradowalnymi syntetycznymi oraz tradycyjnymi ropopochodnymi, a także uniwersalność zastosowania produktu, m.in. w przemyśle spożywczym – opakowania jednorazowe, folie, osłonki wędliniarskie; przemyśle agro – folie, doniczki, osłonki, nawozy; artykuły codziennego użytku – torby jednorazowe, opakowania; technologia druku 3D – filamenty biodegradowalne, szpule; aplikacje designerskie – ozdoby, gadżety reklamowe, czy też restauracje i bary – tace, podkładki.

W uroczystości podpisania porozumień udział wzięli udział m.in. Tomasz Hinc – Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A., Piotr Stachowicz – Prezes Zarządu Polskiej Grupy Opakowaniowej OPAKOMET S.A., Andrzej Kania – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju Grupy Opakowaniowej OPAKOMET S.A. oraz prof. dr hab. Jacek Hilszczański – Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa, dr hab. Krzysztof Stereńczak – Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych w Instytucie Badawczym Leśnictwa i Krzysztof Janeczko – Z-ca Dyr. ds. finansowych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych.