Grupa Kapitałowa PFR S.A. ogłasza strategię na lata 2019-2021

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Grupa Kapitałowa PFR S.A. ogłasza strategię na lata 2019-2021

Udostępnij:

Uporządkowanie działań instytucji funkcjonujących w Grupie PFR, realizacja ponad 30 inwestycji kapitałowych, stworzenie największej platformy Venture Capital w Europie Środkowo-Wschodniej oraz zbudowanie jednego punktu kontaktu dla zainteresowanych ofertą Grupy PFR – to najważniejsze dokonania Grupy Kapitałowej PFR od czasu jej stworzenia w kwietniu 2016 roku. Dziś PFR SA prezentuje założenia przyjętej niedawno nowej strategii spółki na lata 2019–2021, zakładającej dalszy rozwój tych obszarów w jasno określonych centrach kompetencji: działalności inwestycyjnej, działalności prorozwojowej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

– Nasza pierwsza strategia koncentrowała się przede wszystkim na wzmocnieniu współpracy w Grupie PFR i inicjacji kluczowych programów oraz inwestycji. W efekcie zbudowaliśmy organizację zajmująca się szerokim spektrum tematów gospodarczych: od portów morskich po drony, od kolei linowych po start-upy, od chmury obliczeniowej po Pracownicze Plany Kapitałowe – z tym wszystkim mamy do czynienia w PFR. Ten dynamiczny rozwój był możliwy dzięki precyzyjnie określonym celom i ścieżce ich realizacji. Teraz przyszedł czas na kolejny krok – komentuje Paweł Borys, prezes zarządu PFR.

Od początku istnienia PFR przeprowadził ponad 30 transakcji kapitałowych, inwestując łącznie 8,3 mld zł bezpośrednio, lub poprzez zarządzane fundusze. Dzięki wsparciu PFR udało się wraz ze wsparciem pozostałych partnerów zrealizować projekty inwestycyjne o łącznej wartości 26,2 mld zł. Wśród najistotniejszych zrealizowanych transakcji jest wspólnie z PZU SA przejęcie 32,8 proc. akcji Banku Pekao SA (udział PFR: 12,8 proc.), przejęcie 100 proc. akcji PESA Bydgoszcz S.A, 99,77 proc. akcji Polskich Kolei Linowych SA. Ostatnią zrealizowaną inwestycją jest zakup wspólnie z PSA International Ptd Ltd oraz IFM Investors DCT Gdańsk, największego terminalu kontenerowego w Polsce (udział PFR 30 proc.).

– PFR uzyskał w ostatnich trzech latach bardzo dobre wyniki finansowe – łączny zysk netto spółki wyniósł 403 mln zł, a zwrot na kapitale średnio 7 proc. – komentuje Paweł Borys, prezes zarządu PFR.

Poprzez PFR Ventures stworzona została największa platforma venture capital w Europie Środkowo-Wschodniej. Uruchomione przez PFR Ventures 29 funduszy posiada ponad 2,3 mld zł na inwestycje w innowacje. Na to składają się środki publiczne, jak i prywatne. Inwestycja PFR wiąże się również z przeznaczeniem na ten cel 2 mld zł prywatnych środków od inwestorów. Wśród uruchomionych funduszy 9 ma charakter międzynarodowy.

PFR efektywnie współpracuje również z samorządami. Zrealizował m.in.: 135 analiz budżetów samorządowych w ramach Pakietu dla Miast Średnich, a w ramach programu Mieszkanie Plus na etapie projektowania znajduje się 38 tys. mieszkań w ramach 70 projektów.

PFR zainicjował również szereg programów prorozwojowych, odpowiadających na rosnącą potrzebę edukacji w obszarze kompetencji przyszłości m.in.: międzynarodowy program edukacyjny Szkoła Pionierów PFR, czy Projektanci Innowacji PFR – warsztaty design thinking organizowane przez Google w partnerstwie strategicznym z PFR. W ramach wsparcia budowy ekosystemu innowacji PFR stworzył startup.pfr.pl – stronę na której innowatorzy mogą znaleźć w jednym miejscu już blisko 200 programów wsparcia instytucji Grupy PFR, a także podstronę poświęconą programowi Start In Poland. Efektywnie funkcjonuje również jeden punkt kontaktu dla zainteresowanych ofertą Grupy PFR.

Nowa strategia – te same zasady działania

Nowa strategia PFR zakłada przede wszystkim kontynuację i dalszy rozwój dotychczasowych kierunków działań w oparciu o wypracowane w poprzednich latach silne podstawy, opierając działalność Grupy na niezmiennych zasadach działania:

  • Uzupełnianie sektora komercyjnego i pozarządowego oraz współpraca przy przygotowaniu i dystrybucji programów w obszarach, w których występują luki w rynku przejawiające się brakiem dostępu do usług finansowych;
  • Prowadzenie programów rozwojowych dostosowanych do potrzeb odbiorców: przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, sektora publicznego, sektora pozarządowego oraz osób indywidualnych;
  • Zwiększanie wartości dla akcjonariuszy, poprzez inwestowanie kapitału celem zapewnienia stopy zwrotu (za wyjątkiem działalności o charakterze misji społecznej);
  • Jak również dążenie do samofinansowania poprzez osiąganie pozytywnego wyniku finansowego na prowadzonej działalności oraz możliwość finansowania zewnętrznego.

Nowa strategia zakłada realizację celów w ramach jasno określonych centrów kompetencji: działalności inwestycyjnej, działalności prorozwojowej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Dodatkowym centrum kompetencji jest wsparcie korporacyjne, które zawiera w sobie wszystkie kompetencje organizacyjne i administracyjne wymagane do realizacji poprzednich trzech.

W ramach działalności inwestycyjnej celem Grupy PFR jest zainwestowanie 24 mld w ramach 15 strategii inwestycyjnych do 2021 roku. W ramach tej kwoty ok. 11,3 mld zł zostanie zainwestowanych w aktywa niepubliczne, m.in. inwestycje strategiczne, infrastrukturę, duże polskie przedsiębiorstwa, inwestycje samorządowe, ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw czy odnawialne źródła energii. Ok 1,6 mld zł w ramach działalności inwestycyjnej zostanie zainwestowane w aktywa publiczne w ramach funduszy zdefiniowanej daty prowadzonych przez PFR TFI w PPK. Z kolei ok. 3,6 mld zł będzie zainwestowane w formule funduszu funduszy w ramach funduszy venture capital PFR Ventures (CVC, Starter, Otwarte Innowacje, KOFFI, Biznest) a także Funduszu Funduszy private equity. Ok 7,5 mld zł zostanie zainwestowane w budowę mieszkań na wynajem. Kluczowym celem Grupy PFR do 2021 r. jest budowa 50 tys. mieszkań do 2021 roku.

Dzięki tak szerokiemu spektrum działalności inwestycyjnej Grupa PFR zapewnia ofertę finansowania kapitałowego na każdym etapie rozwoju projektu od fazy seed, poprzez MŚP aż po duże przedsiębiorstwa, a także samorządy. Celem PFR do 2021 roku jest rentowność inwestycji na poziomie każdego podmiotu oraz osiągnięcie zwrotu na kapitale w wysokości 4-6 proc.

W ramach działalności prorozwojowej Grupa PFR prowadzi szereg projektów i inwestycji o dużym potencjale prorozwojowym. W ramach inwestycji w spółkę Operator Chmury Krajowej wspiera digitalizację polskiej gospodarki, zwiększając dostępność usług chmurowych i cyberbezpieczeństwa dla przedsiębiorców. PFR jest także jednym z założycieli Polskiej Agencji Ratingowej, która ma wspierać rozwój rynku kapitałowego poprzez profesjonalne ratingi podmiotów, emisji oraz analizy ekonomiczne.

Grupa PFR będzie również dalej rozwijać i tworzyć nowe inincjatywy wspierające rozwój innowacyjności, wśród nich kolejne edycje programów edukacyjnych Szkoła Pionierów PFR, czy Projektanci Innowacji PFR, czy Akademia BioMed PFR. Celem jest objęcie zasięgiem programów innowacji prowadzonych przez PFR 10 tys. uczestników do 2021 roku.

Istotnym projektem prowadzanym w ramach działalności prorozwojowej są Pracownicze Plany Kapitałowe. Grupa PFR spółka PFR Portal PPK sp. z o.o. jest ustawowym operatorem portalu informacyjnego MojePPK.pl oraz centrum wiedzy i kompetencji w programie społecznym Pracownicze Plany Kapitałowe, prowadzi również ewidencję PPK, czyli instytucji finansowych, mogących uczestniczyć w systemie PPK. Z kolei PFR TFI pełni rolę instytucji wyznaczonej. Kluczowym celem PFR jest osiągnięcie 5,5 miliona osób uczestniczących w PPK do 2021 roku.

Część zysków osiąganych na działalności inwestycyjnej PFR zamierza oddawać społeczeństwu w ramach centrum kompetencji społecznej odpowiedzialności biznesu. Głównym wehikułem tej działalności jest Fundacji PFR, której flagowym projektem w najbliższych latach będzie CDT, czyli Centralny Dom Technologii – centrum edukacyjno-biznesowe, której misją jest kreowanie przyszłości polskiej technologii poprzez interdyscyplinarną edukację wszystkich pokoleń. Grupa PFR stawia sobie za cel osiągnięcie 100 tys. odbiorców jej programów społecznych do 2021 roku.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem