Grupa ORLEN czeka na startupy: trwa nabór do 11 rundy ORLEN Skylight Accelerator

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Grupa ORLEN czeka na startupy: trwa nabór do 11 rundy ORLEN Skylight Accelerator

Udostępnij:

ORLEN poszukuje rozwiązań zbieżnych z wyzwaniami biznesowymi koncernu. W ramach naboru do programu ORLEN Skylight Accelerator zgłoszone startupy odpowiedzą na wyzwania dotyczące m.in. bezpieczeństwa, technologii wodorowych, procesów sprzedaży czy procesów produkcyjnych. Nabór do 11. rundy programu akceleracyjnego startuje 26 czerwca i potrwa do 28 lipca 2024.

Co w agendzie programu akceleracyjnego?

Podczas 11. rundy naboru startupy będą mogły odpowiedzieć na jedno z ponad 20 wyzwań technologicznych rozpisanych przez spółki z Grupy ORLEN. Wyzwania dotyczą obszarów takich jak: Cyfrowa Organizacja, OZE i inteligentna infrastruktura energetyczna, wodór, paliwa przyszłości i elektromobilność, czy Przemysł 4.0 i optymalizacja energetyczna.

Startupy, które zakwalifikują się do programu będą miały możliwość zrealizowania pilotażu z wykorzystaniem infrastruktury koncernu i dostępnych rozwiązań technologicznych. Ponadto, przez cały okres trwania akceleracji founderzy, wraz ze swoimi zespołami, będą współpracować z ekspertami Grupy ORLEN oraz otrzymają dostęp do branżowego know-how.

Po realizacji pilotażu możliwe jest kontynuowanie współpracy ze spółkami z Grupy ORLEN na zasadach komercyjnych, określony w odrębnej umowie o współpracy.

Rzeczywista współpraca ze startupami

Program ORLEN Skylight działa od 2021 roku i łączy potencjał początkujących, innowacyjnych przedsiębiorców z doświadczeniem dużego multienergetycznego koncernu. W trakcie 10 rund do programu wpłynęło ponad 650 aplikacji od polskich i zagranicznych startupów. W portfelu ORLEN Skylight Accelerator znajduje się aktualnie ponad 30 startupów, które zakończyły projekty pilotażowe bądź są w trakcie ich realizacji.

Jednym z wdrożeń wyłonionych w programie jest wirtualna kopia instalacji znajdującej się w zakładzie produkcyjnym w Płocku. Celem projektu było stworzenie cyfrowego bliźniaka obiektu, odwzorowanie właściwości instalacji i procesów, które na niej zachodzą. Wdrożony pilotaż spełnia swoją funkcję zarówno przy codziennym projektowaniu jak i przy operacyjnym modelowaniu złożonych systemów.

Kolejnym z projektów, zrealizowanych w ramach programu akceleracyjnego, jest punkt automatycznej sprzedaży. Głównym założeniem pilotażu było przetestowanie tego typu modeli biznesowych, pozyskanie wiedzy o preferencjach, oczekiwaniach i gotowości klientów do realizacji zakupów z wykorzystaniem wielkogabarytowych automatycznych convience store.

Po więcej informacji zajrzyj na ORLEN Skylight Accelerator.

Aby rozpocząć zapoznaj się z listą wyzwań, a następnie przejdź do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Lista technologicznych wyzwań Orlen Skylight Accelerator

Poniżej prezentujemy przykładowe wyzwania technologiczne obowiązujące przy naborze do 11. Edycji ORLEN Skylight Accelerator:

 • System do monitorowania akustycznego zakładu i wykrywania ponadnormatywnych źródeł dźwięku.
 • Lokalizacja nieszczelności w układach wodorowych oraz próżniowych.
 • Systemy BMS w budynkach biurowych na potrzeby obniżenia zużycia energii.
 • Automatyzacja procesu przygotowywania hot-dogów na stacjach paliw.
 • Zagospodarowanie ciepła odpadowego niskotemperaturowego do produkcji chłodu.
 • Nowatorskie rozwiązania przeciwzamarzeniowe do ogrzewania rurociągów procesowych.
 • Technologia zagospodarowania gazu wysokozaazotowanego w celu produkcji energii elektrycznej lub pary technologicznej.
 • Systemy do zarządzania minimalizacją strat w systemach energetycznych z wykorzystaniem AI.
 • Eliminator unosu kropel na chłodniach wentylatorowych mokrych.
 • System do monitorowania i detekcji mikroplastików.
 • Innowacyjne metody oczyszczania ścieków.
 • Weryfikacja zawartości zanieczyszczeń w oleju roślinnym w procesie komponowania paliw.
 • Wodorowe innowacje w łańcuchu wartości.

Czytaj także: