Grupa Orlen szuka partnera do venture building

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Grupa Orlen szuka partnera do venture building

Udostępnij:

Grupa ORLEN rozwija swój ekosystem innowacyjności. Kolejnym etapem jego rozbudowy będzie uruchomienie modelu Venture Building, czyli zastosowanie metod wykorzystywanych do budowy startupów dla potrzeb uruchomienia nowych strumieni biznesowych. Trwają poszukiwania partnera, gotowego na świadczenie takich usług dla Grupy i dzielenie się unikalnym know-how.

Już teraz paliwowo-energetyczny koncern może pochwalić się szerokim wachlarzem narzędzi do rozwijania innowacyjnych produktów czy usług. Program Akceleracyjny ORLEN Skylight, Korporacyjny Fundusz Venture Capital czy Centrum Badawczo-Rozwojowe to filary tego ekosystemu innowacyjności, dzięki któremu Grupa zasilana jest kolejnymi rozwiązaniami podnoszącymi jej rynkową konkurencyjność. Na tym jednak ORLEN nie zamierza poprzestać – kolejną częścią tego ekosystemu ma być model Venture Building.

To zyskujące na popularności rozwiązanie zakłada tworzenie startupów przy wykorzystaniu własnych, firmowych zasobów. Tak założone spółki przechodzą przez etap inkubacji i wzrostu, aż do momentu, gdy zapada decyzja biznesowa co do ich dalszego rozwoju w strukturach korporacji. Drugą opcją jest znalezienie dla nich nabywcy na rynku (inwestora). Doświadczenia dużych korporacji korzystających z tego modelu są pozytywne: menadżerowie podkreślają jego efektywność w kontekście adresowania zidentyfikowanych potrzeb technologicznych bądź biznesowych. Startup od samego początku powstaje w odpowiedzi na konkretne wyzwanie i z myślą o stworzeniu specyficznego rozwiązania: do startupowego zespołu rekrutowani są zewnętrzni specjaliści, którym zapewnia się odpowiednie zaplecze organizacyjne oraz narzędzia do pracy nad zadanym problemem. Efektem ma być szybkie zajęcie pozycji rynkowej w nowych obszarach biznesowych czy też skalowanie samych biznesów poprzez ekspansję na zagraniczne rynki.

Grupa ORLEN, dostrzegając potencjał tkwiący w tym biznesowym podejściu, zdecydowała się na jego pilotaż w swoich strukturach.

ORLEN zaprasza do współpracy

Aby znaleźć najlepszego partnera do stworzenia pilotażu modelu Venture Building, Grupa ORLEN opublikowała właśnie RFI. Ma ono posłużyć do nawiązania współpracy z firmami specjalizującymi się w Venture Buildingu dla dużych korporacji. Podstawowym warunkiem rozpoczęcia wspólnych działań jest posiadanie praktycznej wiedzy, doświadczenia oraz właściwych kompetencji do świadczenia usług operatora programu venture buildingowego. Przyszli partnerzy Grupy powinni przedstawić także własną koncepcję i proponowany model uruchomienia Programu, swoje podejście do realizacji rozwoju i komercjalizacji projektów wraz ze wstępną kalkulacją kosztów poszczególnych elementów usługi.

Venture building, krok po kroku

W oparciu o swoje dotychczasowe doświadczenie, eksperci Grupy ORLEN na co dzień zajmujący się wyszukiwaniem startupów i testowaniem ich rozwiązań dla Grupy, poszukują doświadczonych partnerów, którzy pomogą zoperacjonalizować plan uruchomienia Programu venture buildingowego w Grupie, a także będą wspierali merytorycznie Zespół ORLENU na każdym z etapów budowania narzędzia oraz rozwoju i komercjalizacji nowego przedsięwzięcia biznesowego.

Wybrany operator będzie współpracował z Grupą ORLEN przy wyborze i weryfikacji potencjalnych projektów. Zakres zlecenia obejmuje również współpracę przy prototypowaniu i walidacji tworzonych produktów lub usług, a także opracowanie analiz inwestycyjnych i projekcji finansowych umożliwiających podjęcie decyzji o dalszym rozwoju.

Firmy zainteresowane podjęciem takiej współpracy powinny zarejestrować się i złożyć swoje za pośrednictwem platformy Connect oferty do dnia 28 listopada 2023 r., do godziny 10.00.