Hilo Solutions automatyzuje DSR

Dodane: 11.01.2021

Marta Wujek

Udostępnij:

Polski startup Hilo Solutions wprowadza na rynek rozwiązanie pozwalające na rozproszoną automatyzację procesów DSR. Technologia dedykowana jest zarówno dużym fabrykom, jak i małym i średnim przedsiębiorstwom, które chcą wejść w skład systemu DSR. 
W IV kwartale 2018 roku Hilo Solutions otrzymało wsparcie z Funduszu Inwestycyjnego programu Bridge-Alfa NCBR. 

– HILO.1 to w pełni polskie rozwiązanie i jak dotąd unikatowe na skalę europejską, które wpisuje się w najważniejsze światowe trendy istniejące obecnie na styku branży IT oraz zarządzania infrastrukturą, takie jak: Big Data Analysis, Internet of Things czy Predictive Maintenance. Stosowanie optymalizacji i automatyzacji to nieuchronna przyszłość. Jeżeli chcemy myśleć poważnie o transformacji energetycznej oraz spełnieniu kryteriów Green Deal takie rozwiązania muszą stać się koniecznością tym bardziej, że usługi DSR zwiększają stabilność systemu energetycznego – powiedział w rozmowie z serwisem smart-grids.pl, Maciej Grunt, pomysłodawca oraz CEO Hilo Solutions.

Co to jest DSR?

DSR (ang. Demand Side Response) to system, który pozwala na redukcję zapotrzebowania energetycznego po stronie odbiorców energii elektrycznej. Aby system elektroenergetyczny funkcjonował prawidłowo musi być zachowana równowaga pomiędzy produkcją energii, a jej zapotrzebowaniem w danym momencie. System DSR powstał po to, by tę równowagę kontrolować i utrzymywać.

Jak wygląda to w praktyce? Jeżeli zostanie odnotowane znaczące zwiększenie popytu na energię podmioty, które są w systemie DSR mogą obniżyć własne zużycie prądu, lub przenieść je na inną godzinę. Dzięki temu system pozostaje stabilny i nie trzeba produkować dodatkowej energii, by sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu. System działa również w odwrotnej sytuacji, gdy zapotrzebowanie na energię elektryczną drastycznie spada. Wtedy podmioty, które działają w systemie DSR zaczynają pobierać więcej energii. Przedsiębiorstwa, które biorą udział w takim systemie otrzymują gratyfikację w takich sytuacjach.

Hilo Solutions 

Hilo Solutions zaproponowało rozwiązanie, które automatyzuje wyżej opisane procesy w systemie DSR. Firma proponuje zarządzanie wieloma budynkami i monitorowanie parametrów przez aplikację i sterowniki umieszczone w budynkach podmiotów, które biorą udział w programie. Dzięki temu można szybciej i efektywniej reagować na zmiany w popycie na energię. 

Na cały System Zarządzania Redukcją Mocy od Hilo Solutions składa się: 

  • Aplikacja chmurowa agregująca dane ze sterowników i komunikująca się z agregatorami redukcji poprzez dedykowane API.
  • Hybrydowy sterownik zarządzający procesem redukcji mocy i monitorujący parametry urządzeń.
  • Sterownik Hilo.1, który monitoruje i zarządza pracą wszystkich urządzeń zaangażowanych w proces redukcji mocy na żądania.

Firma zapowiedziała, że swoje rozwiązanie dedykuje nie tylko dużym fabrykom, ale również małym i średnim przedsiębiorstwom, które dzięki temu będą miały dostęp do DSR. 

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem