HRobots pozyskał 1,1 mln złotych. Tworzy innowacyjne rozwiązanie dla działów HR

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

hrobots

Udostępnij:

HRobots rozwija narzędzie, wspierające utrzymanie i rozwój kapitału ludzkiego, w tym administrację kadrami i payroll (listy płac). Startup właśnie pozyskał 1,1 mln złotych od funduszu SPINAKER alfa.

Proponowane rozwiązanie to system HCM (Human Capital Management), który opiera się na zaawansowanych algorytmach, wspierających przede wszystkim procesy związane z obsługą pracowników, a więc szeroko pojęty dział kadr i płac. Wzrost znaczenia kapitału ludzkiego w organizacji oraz informatyzacja procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa powoduje zapotrzebowanie na tego typu systemy, nie tylko w dużych przedsiębiorstwach.

Przeczytaj również: SPINAKER alfa inwestuje w INSBUY

Przestarzały sposób działania

Przetwarzanie dokumentów jest kluczowym narzędziem pracy menedżerów oraz działów kadr i płac/HR, zarówno w działach wewnętrznych, jak i w modelu outsourcing. Jest ono szczególnie istotne w pracy firm oferujących elastyczny czas pracy w rozproszonych lokalizacjach (m.in. agencje pracy tymczasowej), gdzie oprócz znaczącej liczby wystawianych dokumentów pracowniczych, ważne jest również bieżące rozliczanie czasu pracy, niezbędne do poprawnego naliczania płac. Z wielu powodów m.in. prawnych, czy regulacji wewnętrznych w/w procesy nadal są prowadzone w wielu firmach w formie papierowej.

– Forma ta jest nie tylko nieefektywna, jak też i podatna na błędy, zarówno ludzkie jak i systemowe. Istnieje wiele firm oferujących usługi przejścia na procesy w pełni cyfrowe, jednak niewiele z tych produktów wspiera płynne współistnienie obydwu światów papierowego i cyfrowego. Zwykle też są to produkty dostosowane do konkretnej specyfiki i narzędzi stosowanych w dużych firmach (np. systemy SAP) – mówi Prezes HRobots, Tomasz Drzewiecki.

Często wykorzystywane są także bardzo drogie licencyjne narzędzia Robotics Process Automation, wymagające dedykowanych zasobów IT. Istnieją również produkty wbudowane w aktualne narzędzia kadrowo płacowe, np. moduły e-teczek pracownika, jednak ich wykorzystanie oznacza konieczność mało efektywnego ręcznego katalogowania i czasochłonnego znakowania dokumentów pracowniczych. Natomiast FOB Doc Robots ma na celu opracowanie algorytmów do automatycznego pozyskiwania informacji z dokumentów pracowniczych. Zastosowanie metod uczenia maszynowego pozwoli na klasyfikowanie dokumentów, podział dokumentów zbiorczych ze sprawdzaniem ich kompletności oraz odczyt pól dokumentów zawierających dane pracownika. Narzędzie pozwoli na samodzielne ewidencjonowanie i gromadzenie wszystkich dokumentów o danym pracowniku (w tym badania lekarskie, zwolnienia czy umowy) w jednym miejscu.

Wartość rynku

Globalna wartość rynku sprzedaży systemów HCM w 2020 roku kształtowała się na poziomie 16,7 mld USD i według prognoz, dynamicznie wzrasta średniorocznie w tempie 6,7%, a w 2026 roku ma osiągnąć wielkość 24,6 mld USD.

Według raportu KPMG International, działy HR planują szerokie inwestycje w analitykę predykcyjną, automatyzację procesów i sztuczną inteligencję. Cyfrowa transformacja firm zmusiła działy HR do konieczności zredefiniowania swojej funkcji i zakresu działania uwzględniając przy tym elastyczne podejście do nowych wyzwań. Według badania KPMG, obszar HR jest zaraz po działach księgowości i finansów najszerzej wykorzystującym, wśród funkcji wsparcia, korzyści płynące z automatyzacji procesów biznesowych (ang. Robotics Process Automation).

Warto też podkreślić, że już 32% inwestycji działań HR w ostatnich 2 latach dotyczyło rozwiązań chmurowych. Model chmurowy i model udostępniania oprogramowania jako usługi (SaaS) stają się nowym standardem dla technologii typu Human Capital Management. Podejście oparte na modelu chmurowym przyspiesza wdrażanie, zamienia zmienne nakłady inwestycyjne w stałe i przejrzyste koszty operacyjne, obniża koszty IT i w dużym stopniu zwiększa sprawność działania poprzez przyspieszenie i upraszczanie ścieżek uaktualniania.