Inkubator Innowacji

inkubator innowacji
Udostępnij:

Projekt Inkubator Innowacji jest naturalną odpowiedzią na oczekiwania pomysłodawców, którzy rozwijając swoje projekty biznesowe, szczególnie te charakteryzujące się innowacją, borykają się z problemami dotyczącymi zdobycia finansowania dla przedsięwzięć na wczesnym etapie rozwoju. Często z tego powodu dużo ciekawych projektów opartych na unikalnym know-how lub/i technologii nie jest komercjalizowanych. Ideą projektu jest wspieranie projektów biznesowych poprzez dokonywanie inwestycji kapitałowych, co przyczynić ma się do rozwoju polskiej gospodarki opartej na wiedzy i innowacji.

Głównym celem projektu jest wsparcie powstawania i zwiększania liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania poprzez zapewnienie niezbędnego wsparcia merytorycznego, w tym, przeprowadzenie analiz rynkowych oraz studiów wykonalności. Efektem współpracy jest inwestycja Inkubatora w nowopowstały podmiot poprzez objęcie do 49% udziałów w spółce celowej. Maksymalny poziom inwestycji określony został na poziomie do 800 000 złotych.

Adres:
Inkubator Innowacji (Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości)
ul. Cienista 3
60-587 Poznań

Tel.: (61) 665 76 70

E-mail: [email protected]
www.inkubator-innowacji.pl