Inwestycje funduszy private equity w Polsce wzrosły do ok. 1,5 mld euro w 2019 roku

Dodane: 12.03.2020

Informacja prasowa

Udostępnij:

Łączna wartość inwestycji dokonanych przez fundusze private equity w Polsce wzrosła do około 1,5 mld euro w 2019 roku z 1,1 mld euro rok wcześniej, wynika z danych zgromadzonych przez firmę doradczą Bain & Company na podstawie transakcji, których wartość została ogłoszona. Jednocześnie liczba przejęć dokonanych przez fundusze spadła w Polsce o ponad 25 proc. z powodu oczekiwań spowolnienia gospodarczego i utrzymujących się wysokich wycen spółek.
W ubiegłym roku fundusze dokonały inwestycji w 29 spółek w Polsce w porównaniu z około 40 transakcjami zakupu w 2018 roku. Największym zainteresowaniem cieszył się sektor handlu detalicznego, dóbr konsumenckich i ochrony zdrowia, jak również spółki technologiczne.

– W ubiegłym roku widzieliśmy pierwsze oznaki pogorszenia nastrojów wśród inwestorów zarówno w Polsce jak i na świecie. Wzrosły obawy o tempo wzrostu gospodarczego, co wraz z wysokimi wycenami spółek na rynku prywatnym przełożyło się na spadek liczby transakcji. Obecna pogłębiająca się sytuacja kryzysowa na świecie dodatkowo wzmacnia te negatywne trendy na rynku – powiedział Jacek Poświata, Partner i Dyrektor Zarządzający Bain & Company Poland/CEE.

Specjaliści spodziewają się, że kryzys związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa może ograniczać liczbę nowych przejęć. Fundusze wstrzymywać się będą z inwestycjami przede wszystkim w spółki z sektorów najbardziej dotkniętych przez kryzys takich jak transport i turystyka, oraz spółki przemysłowe, które są uzależnione od dostaw z Chin. Ponadto, narastające obawy inwestorów dotyczące dalszego osłabienia tempa wzrostu gospodarczego mogą przyspieszyć decyzje niektórych funduszy o wyjściu z inwestycji.

– Wpływ koronawirusa to aktualnie poważny czynnik ryzyka, który trzeba uwzględnić na etapie badania spółki. Robiąc due diligence przejmowanych firm, analizujemy, jak epidemia przełoży się na tempo wzrostu gospodarczego w Polsce i na świecie, jak wpłynie na daną branżę i w jakim stopniu dana firma jest odporna na te zawirowania – powiedział Poświata.

Pogarszająca się koniunktura gospodarcza oznacza, że funduszom coraz trudniej będzie powtórzyć wysokie stopy zwrotu z inwestycji, osiągane w ciągu ostatniej dekady w dużej mierze za sprawą silnego wzrostu cen aktywów. Inwestorzy powinni teraz bardziej skupić się na poprawie rentowności w spółkach portfelowych, twierdzą eksperci Bain & Company.

Jak wynika z danych, na wzrost łącznej wartości inwestycji funduszy w Polsce w porównaniu z rokiem 2018 główny wpływ miały dwie znaczące transakcje: przejęcie terminalu przeładunkowego DCT Gdańsk przez konsorcjum Polskiego Funduszu Rozwoju, PSA International i IFM Global Infrastructure Fund, oraz nabycie pakietu akcji producenta płyt meblowych Pfleiderer Group przez większościowego udziałowca Strategic Value Partners.

Według szacunków około 75% inwestycji zrealizowanych przez fundusze w Europie Środkowo-Wschodniej w ubiegłym roku miało miejsce w pięciu branżach: usługowej, handlowej, produktów konsumenckich, przemysłowej i technologicznej. Rosnące zainteresowanie branżą technologiczną dotyczy zwłaszcza spółek związanych z rozwojem oprogramowania i tworzeniem rozwiązań cyfrowych, gromadzeniem i analizą danych, utrzymaniem infrastruktury IT oraz cyberbezpieczeństwem.

Pomimo oczekiwań spowolnienia gospodarczego oraz utrzymujących się rekordowo wysokich wycen spółek, na polskim rynku PE nadal więcej było kupujących niż sprzedających. W porównaniu do 29 transakcji kupna, w ubiegłym roku fundusze przeprowadziły 16 transakcji sprzedaży aktywów, w większości przypadków do inwestorów strategicznych.

– Wysokie wyceny spółek na rynku prywatnym mogą zachęcać fundusze do wychodzenia z inwestycji. Można się spodziewać, że liczba transakcji sprzedaży w porównaniu do transakcji kupna w 2020 roku wzrośnie, chyba że potencjalne spowolnienie gospodarcze spowoduje istotne obniżenie wycen. Z drugiej strony, na rynku jest z roku na rok coraz więcej pieniędzy na inwestycje, więc rośnie presja na przejęcia, zwłaszcza jeśli pojawia się naprawdę atrakcyjna firma – powiedział Poświata.

Zdaniem ekspertów wraz ze wzrostem portfeli regionalnych funduszy private equity na znaczeniu będą zyskiwać transakcje sprzedaży spółek między funduszami. Przykładem jest ubiegłoroczna sprzedaż przez Abris Capital Partners firmy poligraficznej CheMeS funduszowi Innova Capital, czy też wcześniejsza sprzedaż sieci handlowej Żabka przez Penta Investments do Mid Europa Partners, a później do CVC Capital Partners.

Fundusze odgrywać będą również coraz większą rolę w konsolidacji branż w regionie. Dotyczyć to będzie zarówno przejęć kolejnych spółek przez same fundusze, jak i fuzji przeprowadzanych przez ich spółki portfelowe.

Pełny raport dostępny tutaj.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem