... ... ...

INNOventure podpisał umowę z INNOAGH. To szansa dla naukowców na wprowadzenie ich projektów na rynek

Dodane

27-10-2015

Informacja prasowa
INNOventure i Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH podpisały umowę o współpracy. Celem porozumienia jest inwestowanie w projekty badawczo-rozwojowe oraz spółki spin-off posiadające unikalne technologie, bazujące na własności intelektualnej powstającej na AGH.

INNOAGH to spółka celowa Akademii Górniczo-Hutniczej, która odpowiada za komercjalizację wyników badań poprzez tworzenie oraz inwestowanie w innowacyjne przedsiębiorstwa zakładane przez pracowników AGH w oparciu o technologie powstające na uczelni. Spółce udało się już wprowadzić na rynek trzynaście innowacyjnych spółek spin-off, których produkty i usługi bazują na własności intelektualnej AGH.

Pełna treść artykułu dostępna dla naszych stałych czytelników

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem

Partner technologiczny

INNOventure jest funduszem inwestycyjnym, który powstał przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu BRIdge Alfa. Fundusz prowadzi działalność w zakresie współfinansowania rezultatów prac badawczo-rozwojowych w fazach Proof-of-Principle (PoP) i Proof-of-Concept (PoC) w celu zwiększenia ich podaży i atrakcyjności dla inwestorów kapitałowych oraz branżowych. 

Wspólne przedsięwzięcie funduszu i spółki celowej uczelni to duża szansa dla naukowców na wprowadzenie ich projektów na rynek.

W ramach współpracy INNOAGH dokonywać będzie identyfikacji, selekcji i wstępnej analizy prowadzonych lub zakończonych prac naukowo-badawczych, które mają realne szanse na odniesienie sukcesu rynkowego. Przedstawiciele INNOventure przeprowadzą z kolei analizę biznesową wytypowanych przez INNOAGH projektów i, w przypadku pozytywnej weryfikacji pomysłu, opracują strategię jego rozwoju i wskażą źródła finansowania. Kolejnym krokiem będzie wspólne powołanie spółki spin-off, która rozwinie projekt i wprowadzi go na rynek. W umowie zawartej między INNOventure a INNOAGH przedstawiona została transparentna ścieżka postępowania, która opisuje kolejne kroki rozwoju nowych spółek, a także zabezpiecza własność intelektualną i interesy AGH oraz twórców.

Umowa pomiędzy INNOventure a Krakowskim Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH została podpisana 21 października 2015 roku.

fot. pixabay.com

Komentarze (0)