Jak chronić się przed nieuczciwymi kontrahentami i najemcami? Możesz zabezpieczyć swoje finanse

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

sharelock

Udostępnij:

Przedsiębiorcy często borykają się z brakiem terminowych płatności za faktury, a wynajmujący z niesłownymi najemcami. Jest jednak sposób, by uniknąć niepewności i bez stresu przystąpić do realizacji zlecenia czy podpisania umowy najmu. Może pomóc w tym Sharelock, który zagwarantuje zapłatę za Twoje dobrze ukończone zlecenie lub wynajem.

Wraz z rozwojem technologii wzrasta także liczba oszustw na tle finansowym. Nierzetelnych klientów czy najemców możemy spotkać już nie tylko osobiście, w ramach prowadzenia biznesu stacjonarnego, ale także w sieci. To ryzyko jest szczególnie wysokie w sytuacjach, które wymagają od jednej (lub obu) stron jakiejś formy zabezpieczenia finansowego – na przykład za pomocą kaucji, zaliczki albo też odpowiednio skonstruowanych zapisów umownych.

Kto jest szczególnie narażony na utratę płynności finansowej?

Na ryzyko utraty płynności finansowej są narażeni między innymi projektanci, architekci czy rzemieślnicy, którzy w swojej pracy wykonują dobra na zamówienie (oraz w drugą stronę, ich klienci). Zdarza się bowiem, że po wykonaniu pierwszych prac zmierzających do realizacji ustaleń (np. pierwsze pomiary, szkice, plany wstępne, zebranie informacji o niezbędnych materiałach czy szacunkowa wycena kosztów – lub też dla odbiorcy towaru/usługi: po wpłaceniu zaliczki na rzecz tych działań), jedna ze stron wycofuje się lub całkowicie zaprzestaje kontaktu. Często na tym etapie zainwestowaliśmy mnóstwo czasu, a niekiedy i pieniędzy –  np. płacąc z góry. 

Czy możesz zabezpieczyć się przed takim ryzykiem? Tak!

Poza postanowieniami umowy, którą podpisujemy przed przystąpieniem do zlecenia, mamy także możliwość zabezpieczenia zaliczką na poczet wstępnych działań.

Dla tzw. małych przedsiębiorców największym wyzwaniem wydają się być wspomniane już wcześniej problemy z płatnościami faktur już po zakończeniu realizacji zlecenia. Zdarza się, że freelancer nie otrzymuje wynagrodzenia należnego za pracę, jaką wykonał.

Gdyby jednak w umowie czy wstępnych ustaleniach z klientem jako formę rozliczenia zaliczki albo całości kwoty, podał aplikację Sharelock – mógłby uniknąć wielu nieprzyjemności.

Sharelock zagwarantuje finalizację zlecenia

Banki oferują swoim klientom w takich sytuacjach rachunki Escrow, jednakże jest to droga, czasochłonna i angażująca obie strony usługa.

Alternatywną formą zabezpieczenia w takim wypadku może być rozwiązanie Sharelock.

Sharelock jest odpowiedzią na potrzeby biznesu (a także klientów indywidualnych) w zakresie zabezpieczenia transakcji pieniężnych obarczonych wysokim ryzykiem. Sharelock może być użyty wszędzie tam, gdzie:

  • brak jest wzajemnego zaufania, szczególnie w sytuacji transakcji pomiędzy nowymi kontrahentami;
  • istnieje możliwość niezapłacenia za usługę; 
  • istnieje możliwość nienależytego wykonania usługi lub jej braku.

Narzędzie to jest szczególnie przydatne w usługach przy nawiązywaniu nowych relacji biznesowych i zabezpiecza interesy obu stron uczestniczących w transakcjach. 

Nie tylko niweluje opóźnienia w zapłacie za towar lub usługę (które grożą zatorami płatniczymi lub utratą płynności finansowej), ale może być użyte wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność szybkiego potwierdzenia tożsamości kontrahentów – szczególnie, gdy transakcja dokonywana jest pomiędzy nimi po raz pierwszy i brak jest wzajemnego zaufania.

Korzyści dla poszczególnych stron umowy:

  • Jako freelancer: zyskujesz gwarancję wypłacalności klienta i otrzymania zapłaty za wykonane zlecenie. Ponadto, obowiązek podatkowy powstanie dopiero w momencie ukończenia zlecenia i faktycznego otrzymania środków – bez konieczności wcześniejszej faktury.
  • Jako zlecający: masz pewność, że Twoje zlecenie lub usługa zostaną zrealizowane, a zaliczka nie przepadnie.
  • Jako wykonujący na zamówienie: jesteś pewien, że Twój czas i praca nie pójdą na marne. Obowiązek podatkowy powstanie dopiero w momencie ukończenia zlecenie i faktycznego otrzymania środków – bez konieczności wcześniejszej faktury. A Twój zleceniodawca jest wypłacalny. 
  • Jako zamawiający: zyskujesz gwarancję wykonania towaru lub usługi specjalnie dla Ciebie, bez obaw o zaliczkę, która cały czas jest w Twoim posiadaniu, zabezpieczona na rachunku Sharelock.

Wypróbuj Sharelocka!

Sam proces zabezpieczenia płatności przy użyciu narzędzia Sharelock jest niezwykle prosty i wygląda następująco: 

  1. Obie strony logują się na platformę i potwierdzają na niej warunki świadczenia usługi, dostawy towaru lub przekazania dóbr niematerialnych np. własności intelektualnej (kod oprogramowania, patent itp.) oraz zasady ponoszenia przez strony płatności dla danej transakcji handlowej. 
  2. Kupujący (zamawiający) usługę lub towar przelewa środki na rachunek wygenerowany dla danego kontraktu (transakcji) przez Sharelock, dzięki temu Sprzedawca wie, że kiedy skończy pracę, otrzyma za nią wynagrodzenie. Kupujący zaś ma pewność, iż w razie, gdyby Sprzedawca okazał się nierzetelny, środki trafią z powrotem na jego konto.

Ale to nie wszystko – Sharelock zabezpieczy także przechowywanie kaucji

Wynajmujesz pokoje, mieszkanie lub dom? W przypadku każdej transakcji najmu zarówno krótko-, długoterminowego jak i wakacyjnego, chcemy mieć pewność, że druga strona wywiąże się ze wspólnych ustaleń, tj. wynajmujący okaże się uczciwy i zapewni lokal zgodny ze stanem umówionym, zaś najemca uiści wszelkie opłaty w terminie oraz zadba o zachowanie należytego porządku i czystości.

Tradycyjnie możesz zabezpieczyć się przed oszustwami dzięki umowie notarialnej, jednak jej wadą są wysoki koszty i zaangażowanie wielu stron. Niektórzy korzystają także z ubezpieczenia wynajmu, ale nie ma pewności, że ubezpieczyciel uzna Twoje roszczenie.

Niemal w każdym przypadku stosuje się także kaucję/zaliczkę, która ma chronić obie strony, a jednocześnie zapewnić, że umówiona transakcja dojdzie do skutku. Mimo podejmowanych kroków, na rynku najmu nadal zdarzają się wyłudzenia na tle finansowym, których sprawców niezwykle trudno jest ustalić i złapać. Co istotne, te zagrożenia w równym stopniu dotyczą także osób, które zajmują się wynajem pojazdów: camperów, vanów, przyczep kempingowych czy aut (i sytuacji w których wymagane jest  wpłacanie jest kaucji). To bowiem coraz popularniejsza forma spędzania czasu podczas urlopu zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Dlatego najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest Sharelock, dzięki któremu możesz bezpiecznie wpłacić i odzyskiwać kaucję. Jest to szczególnie korzystne dla grup osób szczególnie narażonych na oszustwo finansowe. Pierwszą z nich są osoby zajmujące się wynajmem profesjonalnie, okazjonalnie albo dopiero planujące rozpocząć swoją przygodę w tym zakresie. Z drugiej strony to także najemcy, czyli osoby zainteresowane wynajmem nieruchomości.

  • Jako wynajmujący: zabezpieczasz swój lokal na wypadek nieuczciwych najemców, zniszczeń i braku płatności czynszu.
  • Jako najemca: masz pewność, że Twoja kaucja nie przepadnie i zostanie wypłacona niezwłocznie po zakończeniu umowy.

Zalety rozwiązania Sharelock przy wpłacaniu i przechowywaniu kaucji:

  • Nie wpłacasz pieniędzy przed podpisaniem umowy najmu, a dzięki narzędziu Sharelock możesz zawrzeć kontrakt z wynajmującym i w ten sposób pokazać mu że jesteś wypłacalny;
  • Wpłacenie kaucji przy użyciu Sharelocka pozwala Ci mieć kontrolę nad nią;
  • Łatwiejszy sposób odebrania kaucji zdeponowanej pod kontraktem; 
  • Łatwa możliwość częściowego rozliczenia kaucji, proporcjonalnie do powstałej szkody. 

Chcesz sprawdzić, jak Sharelock zabezpieczy Twoje transakcje? Zarejestruj się w portalu, potwierdź swoją tożsamość i wypróbuj sam! 

 

 

Sharelock, to firma która zbudowała własną technologię typu rachunek Escrow w modelu SaaS. 

Sharelock jest odpowiedzią na potrzeby biznesu (a także klientów indywidualnych) w zakresie zabezpieczenia transakcji pieniężnych obarczonych wysokim ryzykiem.

 

Materiał powstał we współpracy z Sharelock.