Jak poszczególne województwa radzą sobie po pandemii?

jak poszczegolne wojewodztwa radza sobie po pandemii
Udostępnij:
Raport kwartalny GUS przynosi kolejne dobre wieści co do dynamiki rozwoju sektora przemysłu w naszym kraju, rok do roku wzrosty zanotowano aż w 15 województwach. Z kolei we wszystkich województwach nastąpił wzrost wynagrodzeń przy jednoczesnym wzroście bezrobocia.

GUS opublikował raport podsumowujący rozwój społeczno-gospodarczy kraju z rozbiciem na województwa za pierwszy kwartał 2021 roku. Najważniejsze wnioski ogólnokrajowe to:

  • spadek PKB o 0,9% w porównaniu z I kwartałem 2020 roku (ale za to polepszenie sytuacji w porównaniu z IV kwartałem 2020, kiedy to spadek wyniósł 2,7%),
  • głównym odpowiedzialnym za obniżenie wartości PKB jest eksport (spadek w I kwartale 2021 o 1,9 p. proc. wobec wzrostu o 0,1 p. proc. w IV kwartale 2020 r.), za to przed jeszcze większym spadkiem ratował naszą gospodarkę popyt wewnętrzny (1,0 p. proc. wobec spadku o 2,8 p. proc. w IV kwartale 2020r.),
  • największe spadki WDB rok do roku odnotowano w zakwaterowaniu i gastronomii (o 77,2%), więcej niż średnia krajowa straciły również branże działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 18,8%), budownictwie (o 15,1%) oraz informacji i komunikacji (o 2,1%).
  • spadły ceny żywności, napojów bezalkoholowych, odzieży, obuwia i usług transportowych,
  • były jednak i wzrosty - produkcja sprzedana przemysłu była o 7,8% wyższa niż w I kwartale 2020 roku.
  • nie mamy do czynienia ze znaczącym spadkiem zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw - jest mniejsze o 1,7% niż w tym samym okresie rok temu.
  • w sektorze przedsiębiorstw płace wzrosły o 5,7 % w stosunku do analogicznego okresu rok temu.

Wzrost produkcji w większości województw

Nie dość, że produkcja przemysłowa wzrosła bardzo mocno w ujęciu ogólnokrajowym, to jeszcze przyrosty były równomiernie rozłożone - wzrosty zanotowano aż w 15 województwach. Najwyższe dla województwa dolnośląskiego (17%), a najniższe dla pomorskiego (0,6%). Jedynym regionem, który zanotował spadek produkcji, jest województwo warmińsko-mazurskie. Te ostatnie idą w parze z mocnym spadkiem zatrudnienia w przetwórstwie przemysłowym notowanym w regionie - 9,4% w porównaniu ze średnim krajowym spadkiem o 1,2%.

Praca zdalna najpopularniejsza na Mazowszu

Ciekawe dane co do kierunku rozwoju rynku pracy przynoszą dane dot. udziału osób pracujących zdalnie - najwięcej osób, których pracodawcy zdecydowali się na takie rozwiązanie było w województwie mazowieckim, a najmniejsze w świętokrzyskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim oraz lubuskim:

źródło: GUS

Wynagrodzenia rosły we wszystkich województwach, a największe wzrosty odnotowano w województwach opolskim i łódzkim (odpowiednio 8% i 7,3%). Najmniej wzrosty odczuli zatrudnieni w województwie mazowieckim (4,5% wzrostu).

Wzrost liczby bezrobotnych zarejestrowanych wystąpił we wszystkich województwach – od 32,6% w śląskim do 6,2% w świętokrzyskim. Największy przyrost ofert pracy zanotowano dla województwa warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskim i podkarpackim. Z kolei najmniejsze wzrosty liczby ofert zanotowano w województwie mazowieckim.